Vladimír Novotný

Vladimír Novotný (1921 - 2002)

spisovatel, herec, dramatik, kronikář

Kojetínský spisovatel, herec, dramatik, dlouholetý kojetínský kronikář Vladimír Novotný se narodil 29. května 1921 v Kojetíně, kde navštěvoval obecnou a měšťanskou školu. Po absolvování Obchodní akademie v Přerově byl nejprve zaměstnán ve Vítkovických železárnách v Ostravě a potom tehdejším n.p. Mlýn Kojetín. Od roku 1959 pracoval ve státní správě na odborech kultury ONV Kojetín a později ONV Přerov. V roce 1982 odešel do důchodu. Kojetínskou kroniku vedl v letech 1973-1989.

Od mládí měl Vladimír Novotný velký zájem o kulturní činnost. Věnoval se především amatérskému divadlu, a to již jako student Studentského sdružení. V roce 1949 stál při zrodu divadelního souboru Hanácká scéna, ve kterém sám působil dlouhých padesát let. Byl nejen zakládajícím členem tohoto souboru, nezapomenutelným hercem, režisérem, organizačním pracovníkem, ale též dramatikem, který psal pro soubor divadelní hry. Jako filmový herec spolupracoval s tvůrčí skupinou Signál 64.

Vladimír Novotný za těch padesát let na amatérském jevišti vytvořil mnoho krásných divadelních postav, kterými se zapsal do paměti a srdcí diváků. Jemu nejmilejší byla například postava Ferdinanda ze hry F. Schillera "Úklady a láska", dále pak nezapomenutelný Treplev z "Racka"od A. P. Čechova, pak Jarmánek ze "Silvestra" od J. Jílka a strýček z "Košilky" od O. Zelenky.

V období 1952-1955 získal Vladimír Novotný angažmá v Krajském oblastním divadle (KDO) Olomouc, dnes Moravské divadlo Olomouc, jako sólista lidové zpěvohry a to až do 30. června 1955, kdy z divadla odešel. Současně však také působil v hanácké scéně. Kojetín

Vladimír Novotný se kromě herecké práce věnoval také literární činnosti. Psal prózu, verše, rozhlasové hry, divadelní a televizní hry.

Československý rozhlas vysílal postupně jeho sedm rozhlasových her. V roce 1947 a 1948 získal za své hry "Helena, Adéla, Marie" a "Vy nečtete verše?" v celostátních rozhlasových soutěžích III. cenu (hudbu k těmto hrám složil kojetínský rodák, dirigent a skladatel Josef Sedlář).

Vladimír Novotný byl jedním z prvních autorských spolupracovníků Českoslovesnké televize. Jeho hru "Nashledanou, Luciene" vysílaly v původních inscenacích v roce 1956 Čs. televize Praha a Čs. televize Ostrava. Tato hra byla ve slovenském překladu režiséra Jána Roháče v roce 1957 první televizní inscenací Čs. televize v Bratislavě. Hru "Vyřiďte to ve Francii" uvedlo v roce 1958 Divadlo Nový Jičín.

Vladimír Novotný psal hry také pro svůj divadelní soubor - pro Hanáckou scénu Kojetín. V roce 1957 nastudovala Hanácká scéna jeho hru "Dorotka", v roce 1980 "Trápení přespolního jezdce". Divadelní soubor Tyl Přerov nastudoval v roce 1971 hru "Báječný večer".

Vladimír Novotný byl členem pobočky Svazu spisovatelů v Ostravě. Pravidelně se zúčastňoval práce pobočky. Psal povídky, fejetony, verše, publikoval především v ostravském literárním měsíčníku Červený květ. Některé jeho povídky byly přeloženy do polštiny a otištěny v časopise Zwrot.

V roce 1965 vydalo Krajské nakladatelství v Ostravě jeho knížku povídek "Druhé slunce".

Vladimír Novotný zemřel 9. června 2002 ve věku 81 let.