Městské kulturní středisko Kojetín
pracoviště Kulturní středisko - Sokolovna

Sídlo: náměstí Republiky 1033, 752 01 Kojetín
IČ: 00368903
telefon: 581 762 046, mobil: 774 001 405

Ředitelka organizace

Hana Svačinová - mobil: 774 001 405
reditelka@meks.kojetin.cz

Programový pracovník, pokladník

Kateřina Lýsková - mobil: 774 709 231
zastupce@meks.kojetin.cz

Ekonomka

Kateřina Pastyříková - mobil: 602 746 210
ucetni@meks.kojetin.cz

Správcová budovy, uklízečka

Jana Nováková - mobil: 777 997 807


Městské kulturní středisko Kojetín
pracoviště Turistické a informační centrum

Adresa: Vzdělávací a informační centrum, Masarykovo náměstí 8, 752 01 Kojetín

telefon: 581 202 202, mobil: 774 001 403

e-mail: info@meks.kojetin.cz

Informační pracovník

Adéla Krchňáková

Správcová budovy, uklízečka

Jarmila Látalová - mobil: 733 328 277


Městské kulturní středisko Kojetín
pracoviště Městská knihovna

adresa: Masarykovo náměstí 8, 752 01 Kojetín

telefon: 581 762 295, mobil: 777 593 984
e-mail: knihovna@meks.kojetin.cz

Vedoucí knihovny

Jitka Lorencová

Knihovnice

Alena Fíková
Ivana Kusáková


Městské kulturní středisko Kojetín
pracoviště Městské muzeum

Adresa: Masarykovo náměstí 8, 752 01 Kojetín
telefon: 581 762 046, mobil: 774 001 375
e-mail: muzeum@meks.kojetin.cz

Muzejník - správce depozitáře a kurátor sbírkových fondů

Milan Zahradník


Městské kulturní středisko Kojetín
pracoviště Letní kino (nádvoří VIC)

Adresa: Masarykovo náměstí 8, 752 01 Kojetín
Číslo kina: 795900
telefon: 581 762 046, mobil: 774 001 405
e-mail: reditelka@meks.kojetin.cz

Odpovědný vedoucí

Hana Svačinová


Městské kulturní středisko Kojetín
vydavatelství - Kojetínský zpravodaj

Adresa: Masarykovo náměstí 8, 752 01 Kojetín
telefon: 581 762 046, mobil: 774 001 405
e-mail: reditelka@meks.kojetin.cz

Odpovědný redaktor: Hana Svačinová.
Redakční rada: Mgr. Olga Odehnalová, Ing. Jiří Šírek, Jakub Šírek, Milan Zahradník.