Čestní občané města Kojetína

16. června 1861 byli jmenováni čestnými občany

 • František Palacký, poslanec na říšské radě
 • Dr. František Lad. Rieger, poslanec na říšské radě
 • Dr. Alois Pražák, poslanec na říšské radě
 • Dr. František Brauner, poslanec na říšské radě
 • Dr. Karel Leopold Klaudy, poslanec na říšské radě
 • P. Ignát Wurm, říšský poslanec a poslanec zemského sněmu moravského
 • František Skopalík, poslanec zemského sněmu moravského

Poznámka: Na schůzi obecního výboru dne 16. 6. 1861 bylo přítomno z 24 členů výboru jen 16. Proto 6. července 1861 podali někteří členové k C.K. zemskému místodržitelství protest proti tomuto usnesení, protest byl však zamítnut s odůvodněním, že schůze byla řádně svolána.
Za zvolení čestným občanem písemně poděkoval poslanec František Skopalík, Dr. Karel Klaudy, advokát v Jičíně a Dr. František Brauner, advokát v Praze.


1881 (?) byl jmenován čestným občanem

 • P. Anatome hrabě d´Orsay, (podle J. Bíbra) kojetínský farář v letech 1856 - 19. 6. 1881, kdy se stal kanovníkem kapituly olomoucké

12. července 1899 byl jmenován čestným občanem

 • Dr. Theodor Kohn, arcibiskup olomoucký

27. srpna 1903 byli jmenováni čestnými občany

 • P. František Aurel Gardavský, kojetínský rodák, ředitel piaristického semináře v Praze
 • Dr. Václav Šílený, poslanec zemského sněmu moravského
 • Dr. Jan Žáček, říšský poslanec a poslanec zemského sněmu moravského

1918, byli čestnými občany jmenováni

 • Gustav Habermann, ministr školství a národní osvěty 1918 - 1920, ministr sociální péče 1921 - 1925, významný politik
 • Dr. Karel Kramář, významný politik, první předseda československé vlády v letech 1918 - 1919
 • Václav Jaroslav Klofáč, první ministr národní obrany (domobrany) československé vlády v letech 1918 - 1920, významný politik,
 • Alois Jirásek, spisovatel
 • Dr. Alois Rašín, první ministr financí Československé republiky, významný politik,
 • Dr. František Staněk, Dr. h.c., významný agrární politik, ministr prvních vlád Československé republiky
 • Dr. Isidor Bohdan Zahradník, politik, diplomat, první ministr železnic

Poznámka: Za jmenování čestným občanem města Kojetín poděkoval dopisem spisovatel Alois Jirásek.


9. června 1925 čestnými občany byli jmenováni

 • Ferdinand Venclík, zasloužilý učitel, v Kojetíně působil téměř 40 let
 • akademická malířka Marie Gardavská, významná umělkyně, která ve svém díle zachytila mizející starou Hanou

Poznámka: Marie Gardavská byla jmenována čestnou občankou u příležitosti jejich 60. narozenin. Poděkovala dopisem z 3. října 1931, městská rada vzala na vědomí 15. října 1931.


9. července 1936 byl čestným občanem jmenován

 • Dr. Edvard Beneš, prezident Československé republiky

21. prosince 1939 bylo čestné občanství odebráno

 • Dr. Edvardu Benešovi

1947 (?) čestným občanem byl jmenován

 • MUDr. Antonín Zlámal (podle J. Bíbra)

1948 (?) čestnými občany byli jmenováni

 • Július Ďuriš
 • Klement Gottwald

březen 1964 - čestným občanem byl jmenován

 • Karel Mezník, předseda MěstNV Kojetín

19. září 1995 byl čestným občanem jmenován

 • František Březovský, čs. příslušník RAF v Anglii

5. srpna 1998 byli čestnými občany jmenováni

 • Jan Sázel, akademický malíř
 • Gustav Vožda, hudební skladatel a pedagog
 • Stanislav Hlobil, akademický sochař
 • Bohumír Štéger, spisovatel

2. prosince 2008 byli čestnými občany jmenováni

 • Jindřich Riegl, sokolský pracovník, účastník protifašistického odboje
 • Otomar Schick,ředitel lihovaru, účastník protifašistického odboje
 • Jan Šenk, sokolský pracovník, účastník protifašistického odboje

25. května 2011 byli čestnými občany jmenováni

 • Vladimír Novotný, zakládající člen DS Hanácká scéna Kojetín, herec, spisovatel
 • Vojtěch Štolfa, akademický malíř, scénograf

Prameny

1. Kronika města Kojetín, 1. a 2. díl
2. Kronika města Kojetín, zápis za rok 1995
3. Paměti fary kojetínské (farní kronika od roku 1898)
4. Kojetínský kulturní kalendář, září 1998
5. Kojetínský zpravodaj, prosinec 2008
6. Kojetínský zpravodaj, červen 2011
7. Informace Josefa Bíbra