Kojetínský zpravodaj

Měsíčník - periodický tisk územního samosprávného celku Města Kojetín.

Kojetínské hody

Srpnové třídenní městské oslavy, které vrcholí bohatým nedělním programem s Ječmínkovou jízdou králů a krojovaným průvodem.

do sekce »

Hudební léto

Po celé léto je v Kojetíně připraven pestrý hudební program. Na své si přijdou posluchači všech věkových kategorií.

do sekce »

Divadelní Kojetín

Březen patří v Kojetíně amatérskému divadlu v rámci Přehlídky amatérských divadelních souborů - Divadelní Kojetín.

do sekce »
 • O nás
 • Pro návštěvníky města
 • Pronájmy prostor
 • KOUPIT VSTUPENKY
 • Kontakt
 • Aktuality

  do sekce »

  Výroční zpráva MěKS Kojetín za rok 2023

  Zastupitelstvo města Kojetína na svém zasedání konaném dne 26. března 2024 vzalo na vědomí výroční zprávu Městského kulturního střediska Kojetín, příspěvkové organizace, za rok 2023:

  RSS kanál

  Kalendář kulturních akcí

  více akcí »

  Výstava: Ztracená tvář Hané

  Výstava: Ztracená tvář Hané

  Výstava

  MěKS Kojetín - Vzdělávací a informační centrum  Vzdělávací a informační centrum - expozice muzea

  Výstava: Ztracená tvář Hané

  Hrůzostrašné sklepení

  Výstava

  MěKS Kojetín - Vzdělávací a informační centrum  Vzdělávací a informační centrum - sklepení

  Hrůzostrašné sklepení


  Výstava: Když ještě byla technika v plenkách

  Výstava

  MěKS Kojetín - Vzdělávací a informační centrum  Vzdělávací a informační centrum - expozice muzea

  Výstava: Když ještě byla technika v plenkách


  Výstava: SNAFO 2008 - Patnáct let spolu

  Výstava

  MěKS Kojetín - Vzdělávací a informační centrum  Vzdělávací a informační centrum - galerie

  Výstava: SNAFO 2008 - Patnáct let spolu

  Výstava prodloužena do 26. dubna 2024

  Prezentace a promítání: Povídání o vodě

  Knihovna

  MěKS Kojetín - Městská knihovna  Vzdělávací a informační centrum Kojetín - knihovna

  Pro ŠD, kluby malých čtenářů z Polkovic a z Lobodic
  Zajímavá prezentace s promítáním, kterou připravili studenti Gymnázia Kojetín pro naše dětské čtenáře.

  Beseda Semafor pro aktivní řidiče seniory a mentory řidičů od 17 let

  Beseda, přednáška

  Místní akční skupina MAS Střední Haná  Vzdělávací a informační centrum - sál

  Beseda Semafor pro aktivní řidiče seniory a mentory řidičů od 17 let