Kojetínský zpravodaj

Měsíčník - periodický tisk územního samosprávného celku Města Kojetín.

Kojetínské hody

Srpnové třídenní městské oslavy, které vrcholí bohatým nedělním programem s Ječmínkovou jízdou králů a krojovaným průvodem.

do sekce »

Hudební léto

Po celé léto je v Kojetíně připraven pestrý hudební program. Na své si přijdou posluchači všech věkových kategorií.

do sekce »

Divadelní Kojetín

Březen patří v Kojetíně amatérskému divadlu v rámci Přehlídky amatérských divadelních souborů - Divadelní Kojetín.

do sekce »
 • O nás
 • Pronájmy prostor
 • Dokumenty
 • GDPR
 • Kontakt
 • Aktuality

  do sekce »

  Farmářské a řemeslné trhy

  Od dubna až do prosince se budou v Kojetíně na náměstí každou první sobotu v měsíci konat FARMÁŘSKÉ TRHY!!! Druhý trh se bude konat v sobotu 6. května 2023!!!

  RSS kanál

  Kalendář kulturních akcí

  více akcí »

  Výstava: Ztracená tvář Hané

  Výstava: Ztracená tvář Hané

  Výstava

  MěKS Kojetín - Vzdělávací a informační centrum  Vzdělávací a informační centrum - expozice muzea

  Výstava: Ztracená tvář Hané

  Hrůzostrašné sklepení

  Výstava

  MěKS Kojetín - Vzdělávací a informační centrum  Vzdělávací a informační centrum - sklepení

  Hrůzostrašné sklepení


  Výstava: Když ještě byla technika v plenkách

  Výstava

  MěKS Kojetín - Vzdělávací a informační centrum  Vzdělávací a informační centrum - expozice muzea

  Výstava: Když ještě byla technika v plenkách


  Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2022/2023

  Beseda, přednáška

  MěKS Kojetín - Městská knihovna  Vzdělávací a informační centrum Kojetín - knihovna

  15. ročník dlouhodobého celostátního projektu, jehož cílem je:
  - přivést děti hned od počátku školní docházky do knihoven, vytvářet u nich návyk na pravidelnou četbu, rozšiřovat jejich
  dovednosti v získávání informací z různých dostupných zdrojů.
  - oceňovat originální knížkou děti za to, že zvládly základy čtení, a tak u nich podporovat vztah k četbě a čtenářství.
  - propagovat dětské čtenářství v rodině, škole a obci.
  Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána
  a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.
  Ve školním roce 2022/2023 je to kniha spisovatelky Zuzany Barilové a ilustrátorky Markéty Vydrové Křeček v letu.
  Pro 1. třídy základních škol zapojených do projektu.

  Sdílené čtení: Zlobilky

  Beseda, přednáška

  MěKS Kojetín - Městská knihovna  Vzdělávací a informační centrum Kojetín - knihovna

  Sdílené čtení (M. Drijverová: Zlobilky) o zlobivé holčičce, která se neustále ztrácela mamince a ta ji vždy dokázala najít. Kouzelný příběh, který děti inspiruje k výrobě přáníčka pro svoji maminku ke Dni matek.

  Literární beseda: Jak to bylo v květnu 1945?

  Beseda, přednáška

  MěKS Kojetín - Městská knihovna  Vzdělávací a informační centrum Kojetín - knihovna

  Jak to bylo v květnu 1945? Osvobození Kojetína 6. 5. 1945
  Literární beseda inspirovaná knihou P. Jiráka: „Kojetín v době protektorátu“, R. Pachmana: Tylda a tvorbou V. Körnera.
  Pro žáky 5. tříd základních škol.