Stanislav Hlobil ml.

Stanislav Hlobil (1933 - 2000)

akademický sochař

Akademický sochař Stanislav Hlobil ml. se narodil v rodině akademického sochaře Stanislava Hlobila st. dne 28. října 1933. Základní školu vychodil v Kojetíně. Středoškolské vzdělání získal na Vyšší průmyslové škole kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

Již za doby studia pomáhal otci s reprodukční sochařinou. Školu absolvoval v roce 1953. Poté nastoupil na šestileté studium na Vysoké škole výtvarného umění v Bratislavě. Studoval obor medailérství u známého slovenského sochaře Rudolfa Pribiše a asistenta Jána Kulicha.

V roce 1957 se oženil se svou spolužačkou z průmyslové školy. Měl dvě děti, dceru a syna. Po ukončení vysoké školy krátký čas pracoval na Kulturním středisku v Kojetíně. Poté nastoupil vojenskou prezenční službu. V jejím průběhu pracoval ve výtvarném studiu profesora Vendelína Zdrůbeckého. V roce 1963 nastoupil jako učitel na učňovskou školu kamenickou v Žulové, kde po zrušení kamenického oboru pracoval jako vychovatel a sochařské práci se nevěnoval. Roku 1968 se stal metodikem zájmové umělecké činnosti, organizoval výstavy, koncerty, přehlídky v rámci Československé armády. Na tomto místě setrval až do svého odchodu do invalidního důchodu.

Od roku 1974 se věnoval sběratelství autogramů a vytvořil úctyhodnou sbírku. Byl to jeho velký koníček a velice mu pomohl v době jeho těžké nemoci. Zemřel jako 66letý v roce 2000.

Věnoval se převážně reprodukční práci do kamene. Jmenovat lze například reliéfy Jána Kulicha na Mičurinském domě v Bratislavě, pomník Petra Bohúně autora Frani Štefunka na nábřeží v Bratislavě, pomník Slovenského národního povstání v Partyzánském, Josefa Kostky a další.