Letní kino

Letní kino Kojetín finančně podporuje Olomoucký kraj

Turistický informační portál Olomouckého kraje:


Letní kino Kojetín

Nádvoří Vzdělávacího a informačního centra Kojetín
Masarykovo náměstí 8
752 01 Kojetín

Číslo kina: 795900

Provozovatel:
Městské kulturní středisko Kojetín, příspěvková organizace
náměstí Republiky 1033, 752 01 Kojetín
IČ: 00368903
telefon: 581 76 20 46, 774 001 405

Odpovědný vedoucí:
Hana Svačinová

Promítáme dle programu v letních měsících (červen–září)