Páter Jan Rynda (1859 - 1928)

vlastenecký kněz

Do galerie významných osobností města Kojetína právem patří také vlastenecký kněz P. Jan Rynda. Podobně jako jiní významní představitelé kulturního a společenského života, také on byl absolventem Slovanského gymnázia v Olomouci.

P. Jan Rynda se narodil 8. února 1859 v Kojetíně. Po ukončení kojetínské obecné školy studoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci a na univerzitě v Lovani v Belgii. V roce 1883 byl vysvěcen na kněze, primiční mši svatou sloužil v Kojetíně a oddal při ní svou sestru.

Brzy po vysvěcení odešel do Spojených států amerických, kde působil 42 let. Ve třetím roce své duchovenské činnosti z pověření biskupa státu Minnesota, odchází do města Saint Paul, kde byla velká česká menšina. Mladý kněz se s příkladnou horlivostí pustil do práce. Během jednoho roku postavil ve městě český kostel a vedle kostela faru, která sloužila nejen k ubytování duchovních, ale také pro shromažďování farníků.

P. Jan Rynda nezapomněl ani na českou školu. Stála také vedle kostela. Sám v ní vyučoval češtinu. Fara zakrátko byla pro spolkový život české menšiny malá a tak se P. Rynda stal iniciátorem výstavby reprezentačního spolkového domu, který nazval "Beseda". Scházeli se zde nejen Češi a Moravané, ale také příslušníci jiných slovanských národů (Slováci, Slovinci, Chorvaté, Srbové, Poláci, Rusové). Všichni zde byli srdečně vítáni a našli zde pohostinství.

Velkou péči věnoval P. Rynda české mládeži. Starost mu působilo její odnárodňování. Vytrvale v kostele kázal česky a když v roce 1924 odcházel do staré vlasti na odpočinek, loučil se se svými farníky slovy: "Českou osadu jsem založil a českou vám ji odevzdávám". Sliboval farníkům, že se k nim vrátí, jen co si ve staré vlasti odpočine. Velice si přál vrátit se do svobodné Československé republiky.

P. Rynda se zařadil mezi významné pracovníky české menšiny ve Spojených státech amerických ve 2. polovině 19. století. Jeho fara v Saint Paulu hostila nespočet vynikajících osobností, které ve Spojených státech pobývaly. Hostem P. Ryndy byl např. český hudební skladatel Antonín Dvořák, který zde komponoval svoji skladbu "Z nového světa".

P. Jan Rynda v době 1. světové války podporoval myšlenku vzniku samostatné Československé republiky mezi českými a slovenskými krajanskými spolky. Organizoval přednášky, pořádal peněžní sbírky na podporu československých legií a Masarykovy zahraniční akce. Byl zakládajícím členem Svazu českých katolíků v Americe. Na své faře hostil Vojtu Beneše a ve Svazu českých katolíků, který měl sídlo v Chicagu přivítal T. G. Masaryka.

V prvních letech svobodné Československé republiky se P. Jan Rynda vrátil do rodné vlasti, aby zde užíval zaslouženého odpočinku. Bylo mu však dopřáno žít ve vlasti jen čtyři roky. Zemřel v roce desetiletého trvání Československé republiky a k poslednímu odpočinku byl uložen na hřbitově v rodném Kojetíně 8. března 1928. Až do své smrti zůstal štědrým. V závěti všechno své jmění (více než jeden milion korun) odkázal českým kulturním a charitativním spolkům.

Význam P. Jana Ryndy v československém zahraničním odboji za 1. světové války a pro vznik Československé republiky zhodnotil v kondolenčním telegramu tehdejší ministr zahraničí Dr. E. Beneš, který jménem československé vlády projevuje soustrast a bol nad ztrátou dobrého, velkého, českého srdce.