Josef Bíbr (1931-1992)

výtvarník a grafik, zakladatel tvůrčí skupiny Signál 64

Jméno Josefa (Jožky) Bíbra je neodmyslitelně spojeno s tvůrčí skupinou Signál 64, mezi jejíž zakládající členy patří. Narodil se 4. července 1931 v Kojetíně.
Základy uměleckého vzdělání získal na Škole uměleckých řemesel v Brně, pracoval jako výtvarník a grafik v Prostějově a Přerově.
Josef Bíbr se zapojil na kulturního života města Kojetína. V září roku 1960 založil při Osvětové besedě v Kojetíně výtvarný kroužek, který vedl až do roku 1970. Od poloviny padesátých let 20. století spolupracoval s vynikajícím fotografem Svatoplukem Spáčilem. Tato spolupráce vyústila v roce 1964 ve vznik tvůrčí skupiny, která si dala název Signál 64 a působí v Kojetíně a okolí dodnes. První výstava prací členů této skupina byla zahájena 25. dubna 1965. Na činnosti a práci tvůrčí skupiny Signál 64 se Josef Bíbr podílel jednak jako malíř (vystavoval obrazy) a také jako výtvarník a grafik filmového studia Signál 64 (vzpomeňme filmy Láska nebeská, Léto s Monikou, Chtíč, Májové leporelo, Bonyboy, Když byla Haná rozkévaná a další).
Těžištěm tvorby Josefa Bíbra byla grafika a to hlavně grafika užitá (obálky publikací, plakáty, letáky, pozvánky, podnikové odznaky a znaky). Tvořil technikou litografie, linorytu, sítotisku a monotypu. Jeho drobná grafika je zajímavá jak námětem, tak také barevností. Dílo nás zaujme svou členitostí a rozmanitostí.
Josef Bíbr – malíř hledá náměty nejen v Kojetíně a jeho okolí, ale jezdí za nimi do přírody, do Beskyd, na jižní Moravu. Je fascinován hrou světla a stínu. Používá techniku kresby, akvarelu, pastelu, tempery, oleje. Jeho obrazy zachycují prchavou krásu okamžiku, mají však také hodnotu dokumentační (mizející Kojetín - nová výstavba). Vystavoval v Kojetíně, Brně, Chropyni, Hranicích, Přerově a Prostějově.

Josef Bíbr zemřel 16. května 1992 ve věku 61 let.

Čest jeho památce!