Karel Křen (1861 - 1907)

moravský spisovatel

Na přelomu 19. a 20. století vynikl mezi moravskými spisovateli kojetínský rodák P. František Zgoda, který psal pod pseudonymem Karel Křen. Patří mezi nejpopulárnější hanácké spisovatel - humoristy.

P. František Zgoda (Karel Křen) se narodil v Kojetíně 29. listopadu 1861 v rodině venkovského krejčího. Studoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci, kde v roce 1883 maturoval. Z 31 absolventů tohoto ročníku se stalo 19 kněží. Kněžské svěcení přijal Zgoda v roce 1888. Kaplanoval v Kolštejně (dnes Branná) na severní Moravě. V roce 1899 se stal farářem v Dubanech, okr. Prostějov. Po krátkém působení v Bystrošovicích působil v Dubanech až do své smrti. Zemřel 18. února 1907 a je v Dubanech pochován.

Dílo P. Františka Zgody (Karla Křena) je věnováno rodné Hané. Mezi Hanáky žil celý život, denně se s nimi stýskal, myslil a cítil s nimi, miloval jejich život a zvyky. Rozuměl svým Hanákům, uměl nahlédnout do jejich nitra, pozoroval jejich život se všemi jeho světlými i stinnými stránkami. Vytvořil typy a prototypy Hanáků, rázovité postavy hanáckých "stréčků" (nejznámější je stréček Čásek) i drobné postavičky z hanáckého života.

Své beletristické črty a povídky psal od roku 1885, ještě jako seminarista, do mnoha moravských novin, časopisů a kalendářů (Kroměřížské noviny, Hlasy z Hané, Selské listy, Našinec atd.) Soubor povídek Na té naší Hané vyšel knižně již v roce 1889. V roce 1891 se setkal ve Vrbátkách se známým "kukátkářem" Václavem Kosmákem, který se stal jeho literárním učitelem. Vždyť Křen bývá nazýván "hanáckým kukátkářem".

Karel Křen (P. František Zgoda) zanechal po sobě rozsáhlé dílo, čítající 14 svazků. Ve svých povídkách použil také náměty ze svého rodiště. Pořadatelem vydání jeho souborného díla byl v letech 1923 - 1927 jeho přítel, kněz P. Josef Pavel Vévoda. Nejznámější jsou Strýčkovy rozumy, Pod hanáckým nebem, Příhody hanáckých strýčků, Z hanáckých rodin, Z kraje hanáckých palem, Z niv Ječmínkových a další.

Velmi cenný je vnější rámec těchto veselých vyprávění, popisující folklór kraje a dokonale zaznamenávající hanácký dialekt. Nakladatelství Lidová demokracie vydala v roce 1961 výbor z rozsáhlého spisovatelova díla.