Setkání "S písničkou se mládne"


Kojetínská kultura je velmi bohatá na zájmové soubory, v kterých se dobrovolně sdružují lidé se stejnými zájmy a nadšením. Pilně pracují celý rok a o své výsledky a úspěchy se chtějí logicky podělit i s ostatními. Aby nezůstali izolováni od světa, samozřejmě navazují kontakty a přátelství s lidmi naladěnými na stejnou vlnu. Hanáci z národopisné Hanácké besedy se s ostatními soubory pravidelně setkávají na Hanáckém bále nebo na národopisné přehlídce v rámci Kojetínkých hodů. Divadelníci z Hanácké scény úročí svou práci na březnové soutěžní postupové přehlídce divadelních souborů Divadelní Kojetín, které se účastní několik souborů z celé Moravy. Country tanečníci z Lucky While si zase své příznivce zvou na Country bály a taneční semináře. Výtvarníci tvůrčí skupiny Signál 64 po celý rok propůjčují galerii několika malířům a výtvarníkům z okolních i dalekých měst. A aby tedy zpěvačky z pěveckého souboru Cantas nepřišly zkrátka a nezůstaly pozadu, zrodila se myšlenka, uspořádat v našem městě přehlídku pěveckých souborů, která by měla být především setkáním, poznáním, navázáním kontaktů, srovnáním práce s jinými soubory, povzbuzením pro sbormistry a příjemnou událostí pro všechny zúčastněné."


Shrnutí starších ročníků naleznete v menu vlevo.