Bohumír Štéger (1908 - 1985)

spisovatel, vlastivědný badatel, muzejník

Bohumír Štéger se zapsal do paměti občanů města Kojetína a celé střední Moravy jako spisovatel, vlastivědný badatel a muzejník. Narodil se 26. srpna 1908 v Kojetíně, v rodině Karla Štégera a jeho manželky Olgy. Karel Štéger, učitel a první kojetínský kronikář, vzdělával a vychovával několik generací kojetínských občanů. Na kojetínské obecné chlapecké škole působil více než 36 let.

Vzdělávat se začal Bohumír Štéger na obecné škole v Kojetíně, pak přešel na gymnázium do Kroměříže, které absolvoval s vyznamenáním. Ve smyslu rodinné tradice se jeho oblíbeným předmětem stal dějepis. Z dob gymnaziálních studií pocházejí také jeho první literární pokusy. Na Karlově univerzitě v Praze studoval teologii a historii. Studia však přerušil a vstoupil do státních služeb. Pracoval na berním uřadě v Kojetíně, ve Vsetíně, ve Valašských Kloboukách, pak v Brně a koncem druhé světové války zase v Kojetíně. Po zrušení berních úřadů přešel jako inspektor kultury ONV Kojetín. Po zrušení okresu Kojetín věnoval všechny své síly tovačovskému muzeu a archívu.

Bohumír Štéger měl výjimečně skvělou paměť (dnes bychom řekli počítačovou). Nejen pro členy rodiny, ale i pro desítky a stovky známých a přátel byl chodícím naučným slovníkem. Státní jazykovou zkoušku absolvoval z němčiny, holandštiny, hebrejštiny a lužické srbštiny. Výborně ovládal latinu a řečtinu, texty studoval v anglických, francouzských, italských a polských originálech.

Láska k historii a k vlastivědě prolíná celým jeho životem. Dlouhá léta byl kojetínským kronikářem. Publikoval nespočetné množství článků a studií v denním tisku, vlastivědných časopisech, odborných časopisech, domcích i zahraničních. Záslužná byla i Štégerova činnost ve funkci předsedy Vlastivědného kroužku Otakara Bystřiny při Osvětové besedě ve Věrovanech. Stál také v čele redakční rady Zpravodaje Vlastivědného kroužku ve Věrovanech.

Byl nezapomenutelným vypravěčem, autorem čtyř knih pohádek, pověstí a historických povídek: Hanácké pohádky a pověsti (1957), Pověsti o hradech a zámcích (1957), Zázračná slunečnice (1972), Kam až dohlédneš (rukopis).

Bohumír Štéger měl velký dar představivosti a fabulace. Dovedl si představit město a život jeho obyvatel před několika stovkami let. Mnohé jeho pověsti mají skutečný základ, jejich příběhy se skutečně odehrály, i když ne vždy přesně tak, jak nám je autor podává. Náměty ke svým povídkám získal studie historických pramenů - starých knih, listinných záznamů, rodinných kronik.

Bohumír Štéger zemřel 10. října 1985. Ve svém díle zanechal odkaz, který hovoří přes hranice času. "Všude ve světě je dobře, ale doma je přece nejlépe."

8. září 1998 se v sále Sokolovny Kojetín konal Vzpomínkový večer k 90. výročí narození tohoto významného kojetínského rodáka.

V roce 2001 vydalo Sdružení obcí mikroregionu Střední Haná z pozůstalosti Bohumíra Štégera knihu Kam až dohlédneš z věže tovačovského zámku.