Zájmové soubory

SOUBORY ZÁJMOVÉ UMĚLECKÉ ČINNOSTI PŘI MĚKS KOJETÍN:

TANEC:

- Dětský národopisný soubor "Sluníčko"
ww.mekskojetin.cz/slunicko

- Národopisný soubor "Kordulka"
http://mekskojetin.cz/kordulka

- Národopisný soubor "Hanácká beseda"
www.mekskojetin.cz/hanacka-beseda

- Country taneční skupina "Lucky While"
www.luckywhile.webzdarma.cz/start.htm

DIVADLO:

- Dětská divadelní skupina "Mimoni"
www.mekskojetin.cz/mimoni

- Divadelní soubor "Hanácká scéna"
www.mekskojetin.cz/hanacka-scena

- Příležitostná divadelní skupina při MěKS Kojetín hrající jen u vánočního stromu "Vedle jak ten smrk"
www.mekskojetin.cz/vedle-jak-ten-smrk

ZPĚV:

- Pěvecký soubor "Cantas"
www.mekskojetin.cz/cantas

UMĚNÍ:

- Tvůrčí skupina "Signál 64"
www.signal64.estranky.cz/


Pro více informací o jednotlivých souborech si zvolte soubor z nabídky vlevo.