Ludmila Mátlová - Uhrová

Ludmila Mátlová - Uhrová (1908 - 1978)

folkloristka a sběratelka národopisu

Významná folkloristka a sběratelka národopisu oblasti Hané se narodila v Kojetíně 22. listopadu 1908 v rodině rolníka ve Vyškovské ulici.

Po maturitě na reálném gymnáziu v Kroměříži odešla do Brna, kde na Masarykově univerzitě vystudovala zeměpis a tělesnou výchovu. S rodnou Hanou byla svázána nejen rodem, ale i tím, že jako učitelka působila v Kojetíně.

Po přeložení do Olomouce zajížděla do okolních obcí, zapisovala lidové tance a texty písní a seznamovala se s dětským folklorem. Se svým manželem, profesorem Antonínem Mátlem, ji pojil zájem o lidovou kulturu, folkloristiku a lingvistiku. On sám její práci v terénu a sběry výrazně podporoval.

Po druhé světové válce se přestěhovali do Brna, kde si určila hlavní směry svého národopisného zájmu a sběrů. V počátcích se věnovala hanáckému lidovému tanci, později dětskému folkloru. Při pobytu v Brně spolupracovala s řadou národopisných souborů. Zúčastnila se tu také obnovy Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV.

Výsledkem její práce je úctyhodný počet zápisů lidových tanců na Hané, písní, dětských říkadel i her, cenný především proto, že do té doby nebyl nikým zpracován.

Vydala knihy „Hanácké tance z Tovačovska“ (1954), „Menuet na Hané“ (1974), „Ukolébavky, houpačky a hry s batolaty na Hané“ (1975), „Děti na Hané“ (1978) a čtyřdílný cyklus „Lidové tance a taneční hry z Hané“ (1979 - 1981).

Ludmila Mátlová - Uhrová zemřela v Brně 13. října 1978.