Dr. František Nevrla (1898 - 1982)

spisovatel, překladatel

Snad již jen jméno Nevrla připomíná kojetínského rodáka Františka Nevrlu, který se v Kojetíně narodil 22. února 1898.

Vystudoval kroměřížské gymnázium a v roce 1916 nastoupil vojenskou službu v Přerově. Válečné události první světové války ho zavedly až na rumunskou frontu. Po ukončení války vystudoval Vysokou školu zvěrolékařskou v Brně, promoval v roce 1922 a nastoupil jako důstojník - veterinář v tvořící se československé armádě. V aktivní službě zůstal až do odchodu do důchodu.

František Nevrla byl člověk velmi aktivní s širokým kulturním rozhledem. Zajímal se o hudbu i o literaturu. Vystudoval hudební teorii a sám napsal několik skladeb (např. Scherzo pro smyčcové kvarteto).

Ještě více než hudba přitahovala Dr. Nevrlu literatura. Od roku 1929 spolupracoval s Lidovými novinami, ve kterých mu bylo otištěno na sto článků a povídek. Psal také odborné statě, které vycházely ve Včelařských listech, v časopise Věda a život i jinde. Za tuto bohatou činnost získal členství ve Společnosti vědy a techniky.

Po válce Dr. Nevrlu zaujala činnost překladatelská. Už za studií překládal římské klasiky a nyní se k této nelehké činnosti vrátil. Zaměřil se hlavně na verše německých a anglických klasiků, překládal velikány typu Burnse, Miltona, Sheileyho, Tennysona, Heina i Schillera. Posléze se soustředil na nesmrtelného Williama Shakespeara. Podařilo se mu to, co žádnému překladateli před tím - přeložit kompletní dílo tohoto velikána světové literatury. Rozsah překladů čítá 37 divadelních her, 154 sonetů a 5 lyricko-epických básní. Největšího úspěchu dosáhl Nevrlův překlad Richarda II., který byl uveden v roce 1962 Státním zájezdovým divadlem. Úspěšné představení mělo přes 100 repríz. V roce 1964 dokončil František Nevrla titulky k anglickému filmu Jindřich V.

Nevrlovy překlady vysoce hodnotila řada odborníků. Řeč jeho textů je skutečně básnická, plynulá, srozumitelná a jasná. Tyto překlady snesou nejpřísnější měřítko, jak co do shody s originálem, tak i po stránce básnické.

Celoživotní dílo Františka Nevrly, ve kterém je obsažena také vlastní dramatická tvorba, nemalým způsobem obohatilo českou literaturu.