Městská knihovna

 


Městská knihovna
Masarykovo náměstí 8

752 01 Kojetín                              

Tel: 581 762 295, 777 593 984
e-mail: knihovna@meks.kojetin.cz


Půjčovní doba

Oddělení pro dětské čtenáře

Půjčovní doba a provoz internetu:

Dny Provoz přes rok - mimo prázdniny Provoz v červenci a srpnu (prázdniny)
pondělí 13 - 16 hodin 9 - 12 a 13 - 15 hodin
úterý 13 - 18 hodin zavřeno
středa 13 - 16 hodin 9 - 12 a 13 - 15 hodin

Prázdninové akce pro děti pouze v srpnu:

Dnes budu knihovník! pro děti 7-15 let: pondělí 9 - 11 hodin Zábavné prázdninové čtení spojené s tvořivými dílničkami, hrami, soutěžemi, luštění a možností zkusit si práci knihovníka.
Pohádkové dopoledne pro děti do 7 let: středa 10 - 11 hodin Pohádkové čtení pro děti s maminkami (vítáni jsou i tatínkové, babičky či dědečkové). Budeme si spolu číst pohádkové příběhy, veselé básničky, hádanky a také si budeme hrát, tvořit a kreslit.

Oddělení pro dospělé čtenáře

Půjčovní doba a provoz internetu:

Dny Provoz přes rok - mimo prázdniny Provoz v červenci a srpnu (prázdniny)
úterý 8 - 12 a 14 - 18 hodin 8 - 12 a 14 - 18 hodin
čtvrtek 8 - 12 a 14 - 18 hodin 8 - 12 a 14 - 18 hodin
pátek 8 - 12 hodin 8 - 12 hodin

Místní knihovna v Kovalovicích

Provozní doba knihovny:

úterý 17 - 19 hodin
sudá sobota 15 - 16 hodin

Služby

 • půjčování knih a časopisů
 • informační služba
 • meziknihovní výpůjční služba
 • přístup na internet
 • lekce informační výchovy
 • exkurze do knihovny
 • soutěže pro děti
 • besedy se spisovateli
 • besedy o knihách
 • prezenční půjčování CD-ROM
 • reprografické služby
 • zajištění regionálních funkcí pro místní knihovny Kovalovice, Křenovice, Lobodice, Měrovice, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Troubky, Uhřičice