Cyril Zbořil (1861 - 1927)

významný kojetínský lékař minulosti

V obrázkové části Almanachu českých lékařů z roku 1913 nalezneme i významného lékaře Dr. Cyrila Zbořila. Lékaře, jehož připomíná i medicínské odborné literární dílo Čtyřicet let hanácké župy lékařské od Dr. J. Kratochvila z Přerova z roku 1936 a také je uveden v Malém biografickém slovníku čsl. lékařů prof. Dr. M. Matouška, Dr. Sc., který vyšel v roce 1964 ve Státním pedagogickém nakladatelství v Praze. Jistě tedy muselo jít o neobyčejnou osobnost v medicíně. A zajímavé je, že Dr. Cyril Zbořil měl vztah i k našemu Kojetínu. Pocházel z Bystřice pod Hostýnem, studoval gymnázium v Přerově a Olomouci, medicínu v Praze, promoval v roce 1886. Po praxi ve vídeňských nemocnicích byl městským lékařem v Kelči u Hranic a v roce 1889 přišel do Kojetína a působil zde do roku 1893 jako obvodní a soudní lékař.

V Kojetíně měl plno práce, rozsáhlou praxi, to mu však nebránilo, aby neorganizoval čile společenský život. Byl předsedou Občanské besedy, byl inspirátorem a iniciátorem první národopisné výstavky. Neúnavně přednášel v širokém okolí, získával zájemce pro svůj záměr a také předměty pro chystanou výstavu.

Provedl řadu intervencí, až se věc podařila. Přitom nebylo vzorů pro podobnou akci, nebylo vlastně co napodobovat. Jeho kojetínské dílo bylo přerušeno nemocí, onemocněl chřipkovou epidemií a odešel z Kojetína do sousedního Přerova. V Přerově se věnoval zubnímu lékařství, publikoval zde řadu pojednání z oboru zubního lékařství, uspořádal řadu přednášek, napsal řadu populárních statí. Jeho práce o porcelánu a emailu v zubním lékařství vyšla v Polsku jako samostatná kniha. Jeho metoda zhotovování nýtkových zubů byla přeložena do ruštiny. Na sjezdu v Paříži přednášel Dr. Zbořil o vlastní modifikaci kaučukové techniky. Byl to tedy významný odborník, o čemž svědčí i citace z jeho děl ve zmíněných knihách v úvodu. V Přerove působil devět let a poté v roce 1903 odešel pracovat do Prahy již jako věhlasný odborník. Zemřel roku 1927.

Můžeme říct, že čtyři roky strávené v Kojetíně byly jen malou epizodou jeho života, ale i za tak krátkou dobu dovedl vnést do tehdy nevelkého města život a ruch.