Obec přátelská rodině

Město Kojetín patří k městům přátelským rodině

Ocenění Obec přátelská rodině převzal starosta našeho města Ing. Jiří Šírek při vyhlašování výsledků celostátní soutěže, které proběhlo ve čtvrtek dne 25. listopadu 2010 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, z rukou ministra práce a sociálních věcí, Dr. Ing. Jaroslava Drábka.
Město Kojetín se v roce 2010 poprvé přihlásilo do celostátní soutěže, vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Sítí mateřských center ČR, s názvem Obec přátelská rodině a umístilo se hned napoprvé, spolu s Dobříší, na krásném 1. - 2. místě.
Do této soutěže se přihlásilo celkem 135 obcí a měst a  byly  posuzovány v pěti velikostních kategoriích. V soutěži bylo hodnoceno, jak obce a města v naší republice vychází vstříc rodinám s dětmi a seniorům. Při hodnocení byl kladen důraz na mezigenerační charakter všech aktivit a jejich udržitelnost do budoucna, na spolupráci obce s neziskovými organizacemi, které vyvíjejí prorodinné aktivity.
A právě v této oblasti  má naše město bohaté zkušenosti, což se projevilo při hodnocení v soutěži - provázanost poskytovaných služeb ve městě pro všechny věkové kategorie občanů, mezigenerační charakter aktivit. Město je zřizovatelem sedmi příspěvkových organizací, které díky skvělé práci ředitelů prorodinné aktivity každá na svém úseku vyvíjejí, spolupracují mezi sebou navzájem. Spolupracují také s příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem či neziskovými organizacemi ve městě.
V místních částech Popůvky a Kovalovice výborně pracují osadní výbory, Sbor dobrovolných hasičů Popůvky a TJ Sokol Kovalovice, kteří akce prorodinného charakteru rovněž organizují.
Díky umístění v soutěži obdrží město půlmilionovou dotaci na podporu prorodinných aktivit, které bude v příštím roce realizovat.

             

Přiložené soubory
PDF Leták - Obec přátelská rodině PDF dokument 315.24 kB
PDF Obec přátelská - projekt Kojetín - 1. - 2. místo PDF dokument 3.21 MB
PDF Projekt "Kojetín - šťastný domov" PDF dokument 79.06 kB
PDF Rodinné oddechové hry PDF dokument 561.37 kB
PDF Závěrečné zhodnocení projektu "Kojetín - Šťastný domov" PDF dokument 7.28 MB