Svatopluk Spáčil

Svatopluk Spáčil (1928-2007)

fotograf, zakladatel tvůrčí skupiny Signál 64

Svatopluk Spáčil - fotograf, dlouholetý vedoucí tvůrčí skupiny Signál 64 při MěKS Kojetín se narodil 14. srpna 1928.

Celý život se zabýval uměleckou fotografií, ať už portrétní či zaměřenou na krajinu a její detail. Jeho záběry nesou pečeť osobitého vidění, zachycující strukturu povrchu i hloubku vnitřního prožitku.

Z tvůrčí dílny Svatopluka Spáčila vyšla řada cyklů a fotografických celků, například "Cesty za krásou", "Milenci", "Loučení s létem", "Lesní symfonie", "Les" a další.

Svatopluk Spáčil měl své oblíbené a zažité lokality, kde čerpal inspiraci. Byl to především náš kraj, zejména okolí Kojetína, Lužní lesy mezi řekami Moravou a Lesní Bečvou, snad nejvíce lesní louky v Račové. Oku fotografa neušla ani krása slovenských velehor Tater. Obdivuhodná je i prezentace jeho díla. Známe je z mnoha výstav v Kojetíně, vystavoval i v řadě míst u nás v republice i v zahraničí.

Obdržel čestná uznání a ceny v mezinárodních soutěžích, ať už ve Zlíně, Praze, Varšavě, Budapešti či Bukurešti. Mnohé své práce publikoval v tisku.

Známá je i jeho úzkometrážní filmová tvorba, ve které se uplatnil autorsky, režisérsky i jako technický zpracovatel.

Vzpomenout musíme i podíl Svatopluka Spáčila na výchově mladé generace. Od roku 1971 působil jako externí učitel portrétní a umělecké fotografie na Mistrovské škole fotografické Českého svazu výrobních družstev v Praze. Jako pedagog ovlivnil svými zkušenostmi řemeslnou i uměleckou úroveň několika se adeptů tohoto krásného, ale náročného povolání.

Svatopluk Spáčil věnoval všechnu svou životní energii fotografickému umění a umění vůbec a svým aktivním působením se značně podílel na kulturním životě města, za což mu patří naše upřímné poděkování.

Svatopluk Spáčil zemřel 3. října 2007.