Pověsti našeho kraje

O Černé paní tovačovské

Datum publikace: Autor: Admin

Jeden chlapec z Kojetína měl obojí stařečky v Tovačově.Aby si je nepopletli,říkali jim zámečtí a městští, že jedni bydleli v zámku a druzí už ve výměně v Tovačově na rynku. Měl také staršího bratra a samozřejmě rodiče. S nimi jezdívali o prázdninách k „zámeckému stařečkovi“, protože u něho bylo víc místa. Tento dědeček měl dlouhou bílou bradu a uměl tuze krásně vyprávět.Třeba zrovna o té černé paní, to se potom člověk tak krásně bál! celý článek »

O králi Ječmínkovi

Datum publikace: Autor: Admin

Poslechněte si pověst starodávnou, o lidech dobrých i zlých, prostých i urozených, o tom, jak vždycky nakonec pravda nad lží a spravedlnost nad bezprávím vítězí, jak posléze vždy dobré je odměněno a zlé trestáno, i když to někdy trvá dlouho a vypadá beznadějně, že láska, třeba u nás k naší rodné zemi, i hory dovede přenášet. Neboť co by člověk byl, kdyby lásky neměl? celý článek »

Pověsti o Ječmínkovi

Datum publikace: Autor: Admin

O ztraceném moravském markraběti Ječmínkovi kolovaly na Hané všelijaké pověsti, hlavně to, že král chodil mezi lidem a nikdy neumíral. Měl prý věčný život. Bývali, zvláště na Chropyňsku, ještě před osmdesáti lety staří, velice staří lidé, kteří pevně věřili a tvrdili, že je to pravda. Mnohý z těch stařečků a stařenek dokonce prý viděli na vlastní oči (ovšem ve svých mladých letech, snad v dětství) „ztraceného“ markraběte moravského. celý článek »

O labuti s červeným zobákem

Datum publikace: Autor: Admin

Dávno, dávno již dotlely pozůstatky nesmrtelných milenců veronských - Romea a Julie, stejně jako na Starém Brně těla královny vdovy Elišky Rejčky a statečného hejtmana pana Jindřicha z Lipé. Ale málokdo ví, že se mívali lidé velice rádi také u nás, i když se o tom potají a dlouho povídalo. celý článek »

O metle rány morové

Datum publikace: Autor: Admin

To, o čem si budeme vyprávět se přihodilo v měsíci srpnu roku 1713. Všude v okolním městech řádila morová nákaza - černá smrt. V Olomouci, Kroměříži, ba i v nedalekém Kojetíně lidé houfně umírali Tovačovští měli sice město obehnané palisádovými hradbami a vstup do města byl bedlivě střežen, ale čert nikdy nespí. celý článek »

O zlém vrchním na tovačovském zámku

Datum publikace: Autor: Admin

Byl jednou jeden bohatý pan hrabě, kterému patřilo tolik statků, že sám ani nevěděl, co všechno je jeho. Ten hrabě byl starý mládenec a nechtěl se oženit. Jezdil s kočárem z jednoho panství na druhé, nikde neměl stání a nikde se dlouho nezdržoval. celý článek »