Židovské památky

Významnou kapitolou v dějinách města je existence židovské komunity.

Tu dodnes připomíná synagoga, snad nejstarší stavba tohoto druhu v České republice. V upravené podobě dnes slouží jako kostel církve československé husitské.

Další připomínkou této kultury v Kojetíně je židovský hřbitov, kde se pohřbívalo až do počátku 40. let 20. století. Smutný konec židů dnes připomíná pamětní deska na budově synagogy, která uvádí všechny oběti holocaustu.

Zprostředkování prohlídek:

Vzdělávací a informační centrum Kojetín, Masarykovo náměstí 8, telefon: 581 202 202


SYNAGOGA

Bývalá synagoga v Kojetíně byla postavena v polovině 15. století a je jednou z nejstarších staveb ve městě. V současnosti synagoga slouží jako dům Boží, Církve československé husitské, pro kterou byla upravena po válce v roce 1953. Z původního vybavení se dochovalo obřadní umyvadlo.

Pro zájemce o historii židovské minority v Kojetíně byl u příležitosti Kojetínských hodů 2019 otevřen Židovský koutek v prostorách někdejší židovské synagogy. Zájemci o tuto problematiku se mají možnost při prohlídce této malé expozice seznámit se stručnými dějinami židovské komunity v Kojetíně od jejího příchodu až do jejího hromadného nuceného odchodu ve čtyřicátých letech 20. století, kdy byli Židé systematicky a nelidsky likvidováni nacisty a jejich pomahači. Vedle informačních panelů, na kterých jsou použity texty Františka Řezáče z knihy O židovské komunitě v Kojetíně, se může návštěvník seznámit i s historickými artefakty, které se dochovaly do dnešních dnů. Mezi nejvýznamnější patří například plechová deska s desaterem, která visela nad původním oltářem v synagoze nebo cylindr starosty židovské obce Simona Rosenfelda, který vykonával tuto funkci od roku 1881 do roku 1901, a byl také členem městského zastupitelstva v Kojetíně. Návštěvník se zde může dozvědět co je to chanuka či Tóra a vzdát i čest všem umučeným židovským občanům Kojetína, kteří se už nikdy nevrátili zpět do rodného města. Vracejí se sem ale jejich potomci, čemuž jsme rádi. Nedávno tuto expozici i židovský hřbitov navštívila vnučka Bedřišky Weisskopfové, která zemřela v koncentračním táboře Osvětim.

Kontakt na zpřístupnění:

Vzdělávací a informační centrum Kojetín, Masarykovo náměstí 8, telefon: 581 202 202, e-mail: info@meks.kojetin.cz
Jiří Pleva, telefon: 777 706 511, email: ccsh.kojetin@centrum.cz


ŽIDOVSKÝ HŘBITOV

Židovský hřbitov v Kojetíně se nachází v severní části města Kojetína, po pravé straně silnice II/367 na Uhřičice, asi 750 metrů severozápadně od někdejší kojetínské synagogy. Rok založení není znám, avšak nejstarší dochovaná zmínka pochází z roku 1574, kdy byl hřbitov rozšířen. Rozkládá se na ploše 5908 m2 a čítá na 700 náhrobních kamenů, z nichž nejstarší pochází z roku 1782. Pohřbívalo se zde do roku 1942. V minulosti byla součástí hřbitova secesní obřadní síň z roku 1901, postavená dle návrhu architekta Wilhelma Stiassneho, která byla v 70. letech 20. století zbořena. Hřbitov je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Kontakt na zpřístupnění:

Vzdělávací a informační centrum Kojetín, Masarykovo náměstí 8, telefon: 581 202 202, e-mail: info@meks.kojetin.cz