Kronika expozic

Rok 2016 - Obrazy s příběhem

Datum publikace: Autor: Admin

Depozitář kojetínského muzea skrýval dlouhou řadu let umělecká díla různorodého charakteru. Mimo dokladů lidové kultury jeho výraznou část tvoří obrazárna, ve které se nachází na tři sta uměleckých děl. Výstava Obrazy s příběhem je pokusem o jakousi sondu, jenž má dát návštěvníkům možnost… celý článek »

Rok 2013 - současnost "Ztracená tvář Hané"

Datum publikace: Autor: Admin

V rámci Kojetínských hodů 2013 byla otevřena nová expozice kojetínského muzea s názvem Ztracená tvář Hané. Jak už napovídá název, výstava je koncipována národopisně. Ze sbírek kojetínského muzea jsou na výstavě nainstalovány předměty, které se váží ke Kojetínu, Hané a životu našich předků. celý článek »

Rok 2004 - 2013 - "Židovský koutek"

Datum publikace: Autor: Admin

Významnou kapitolou v dějinách města Kojetína byla existence židovské komunity. Tu nám připomínala kromě židovské synagogy v Husově ulici a židovského hřbitova i stálá expozice VIC "Židovský koutek". K vidění zde byly plány a fotografie staré synagogy, židovského hřbitova, Židovské ulice, listiny, tóra z 19. století, chrámové opony z 18. a 19. století. celý článek »

Rok 2011 - "Zajímavosti a kuriozity kojetínského muzea"

Datum publikace: Autor: Admin

V pátek 12. srpna 2011 byla otevřena v prostorách Vzdělávacího a informačního centra Kojetín nová muzejní expozice s názvem "Zajímavosti a kuriozity kojetínského muzea", která seznamuje návštěvníky s neznámými, neobvyklými a zajímavými sbírkami městského muzea. Některé předměty jsou vystaveny poprvé, jiné již pravidelní muzejní návštěvníci viděli na minulých výstavách. Při vstupu do muzejní expozice vítá návštěvníky torzo renesančního náhrobku Jana Pivce z Klimštejna a Hradčan a soubor Hora Olivetská. celý článek »

Rok 2010 - "Tradice ochotnického divadla v Kojetíně"

Datum publikace: Autor: Admin

Nová expozice kojetínského muzea seznamuje návštěvníky se vznikem ochotnického divadla v Kojetíně a historií divadelního souboru Hanácká scéna Kojetín od roku 1949 po současnost. K vidění jsou fotografie, kostýmy, rekvizity, kulisy a scénáře. celý článek »

Rok 2009 - "Nejvzácnější sbírky z depozitáře kojetínského muzea"

Datum publikace: Autor: Admin

Nová expozice kojetínského muzea má dvě části. V první části jsou vystaveny staré zemědělské nástroje, jako např. pluh zvaný "kopčák" na oborování brambor, dřevěné brány s kovovými hroty, okované dřevěné rýče, cep na mlácení obilí, volské jařmo, skříňka zvaná "kótnica" na uložení domácích dokumentů, dále pak nástroje na zpracování lnu - lamka na len, ruční motovidlo, kolovrátek, hachle na česání příze, máslenka, lidové židle, ukázka obrázků na skle a jiné. celý článek »