Kojetínské hody 2023

Kojetínské hody 2023

Nejvýznamnější svátek v roce, Kojetínské hody, se i letos, nejen díky pěknému počasí, vydařily na výbornou. Už v pátek 11. srpna 2023 začaly tyto slavnosti otevřením výstavy Kojetín v proměnách času, kterou jsme si také připomněli 790 let od první písemné zmínky o Kojetíně. V prostorách galerie VIC přítomné po úvodních tónech klavíru, který mistrně ovládá Miluše Venclíková, přivítala ředitelka MěKS Hana Svačinová. Následně předala slovo Milanu Zahradníkovi, který provedl návštěvníky jednotlivými sektory, kde hovořil o historii Kojetína od nejstaršího osídlení až po současnost. Na závěr promluvil starosta Kojetína Leoš Ptáček, který zahájil Kojetínské hody. Od 17.00 hodin také probíhala týmová soutěž pro milovníky zlatavého moku, a to Pivní míle, při které poznávali účastníci restaurační zařízení Kojetína, Popůvek a Kovalovic, kde absolvovali různé disciplíny.

Sobota 12. srpna 2023 se nesla od ranních hodin v pohodovém duchu. Pro domácí i přespolní byly připravené jízdy historickými vlaky na trati Kroměříž-Kojetín-Tovačov. Od 9 hodin se mohli zájemci o hasičský sport zúčastnit závodů O hodový koláč, který probíhal na hřišti u stadionu Morava. Současně zaplnili také areál sokolské zahrady volejbalisté, při příležitosti konání Volejbalového turnaje Střední Moravy Memoriálu Michala Staňka. Lákavým počinem byla také expozice hospodářských zvířat v chovatelské areálů na Podvalí, kde probíhaly od desáté hodiny ranní ukázky práce asistenčního psa, králičí hop a nejmenší návštěvníci se také mohli těšit na různé hry, soutěže a atrakce. Stranou nezůstali ani kojetínští zahrádkáři. Ti si, jako každý rok, připravili výstavu květin, lahodící nejen oku, ale i duši. I sobotní odpolední program byl nadmíru bohatý. Úderem 14. hodiny odpolední se zaplnilo nádvoří VIC harmonikáři, kteří přijeli poveselit sebe i ostatní na XXIII. setkání harmonikářů Vladimíra Pospíšila. Restaurace Na Hrázi U Tondy nabídla projížďky na ponících pro děti i živou hudbu pro dospělé a od 17.30 hodin mohly zavítat děti na dětské odpoledne s Divadlem Koráb do Palackého parku a tam si užít nejen pohádku O Sněhurce a sedmi trpajzlících, ale také spoustu písniček, tanečků, her a soutěží. Po mši svaté, která se odbývala v kostele Nanebevzetí Panny Marie od 18 hodin, celý sobotní den završila hodová zábava s kapelou TTQ v areálu sokolské zahrady.

Nedělní ráno se pomalu začalo klubat z unavené hodové soboty a Kojetín se začal probouzet po probdělé noci. Masarykovo náměstí začalo ožívat pouťovými atrakcemi a stánky s různým sortimentem. V 9 hodin začala ranní mše svatá a před Sokolovnou už se pomalu začali scházet krojovaní. Následně průvod vyrazil společně s Ječmínkovou jízdou králů Tyršovou ulicí, ulicí Svatopluka Čecha přes Komenského náměstí. U kostela Nanebezvetí Panny Marie, kde krojovaní počkali na farníky, kteří se do průvodu přidali a společně prošli přes náměstí až na radnici, kde kojetínští Hanáci žádali vedení města o předání hanáckého práva. Po vylákání starosty, místostarosty a personálu z radnice, přešel průvod na pódium, kde se odbývalo samotné předávání hodového práva. Po požehnání hodů farářem Pavlem Ryšavým byl starosta Leoš Ptáček nařčen z pozdního otevření Měšťanského pivovaru, ze špatného stavu kojetínských chodníků a následně vyplacen. Vyplacen byl i Marek Štětkář mladší, za zástupce společnosti Technis, kteří byli povětšinou na dovolené. Ředitelka MěKS Hana Svačinová se z trestu, který jí přináležel za malou účast folklórních souborů, vykoupila bečkou piva. Poté si všichni společně zazpívali tradiční píseň Čí só hode. Následně vystoupili národopisné soubory Bezměrováček, Ječmínek Chropyně, Kosíř z Kostelce na Hané, Hlahol Mysločovice, Hanácké sóbor Kroměříž, Hanácké sóbor Hruška, Kněžpolský mužský sbor, Děvčice z Kněžpola a na závěr domácí Hanácká beseda. Přechod mezi folklórní částí programu završila dechová hudba Hulíňané. V odpolední části programu vystoupili členové sportovního tance Swing Kojetín, písničkářka Marie Matějčková a kapela Něco mezi. Zlatým hřebem letošních hodů byl koncert Davida Kollera, který nejen zazpíval své známé hity, ale v závěru produkce také usedl za bicí. Pro zájemce, kteří chtěli pokračovat ve folklórním duchu, vyhrávala do večerních hodin cimbálová muzika Dubina v čele s primášem Luďkem Koutným. Po celé hody měli možnost příchozí navštívit expozice v našem muzeu Ztracená tvář Hané, Když byla ještě technika v plenkách, Hrůzostrašné sklepení, nebo nově otevřenou výstavu Kojetín v proměnách času. Součástí hodového programu bylo i otevření kostela Nanebevzetí Panny Marie pro veřejnost, Hodovní prohlídky židovské synagogy, Den otevřených dveří s ochutnávkou piva v Měšťanském pivovaru Kojetín. Příjemným zpestřením byla také nedělní výstava obrazů a fotografií tvůrčí skupiny Signál 64 ve Fortně u hotelu Pivovar.

Věříme, že každý si našel to, co bylo jeho srdci milé a příští rok se budeme těšit znovu a doufat, že kojetínské hody se ponesou zase ve veselém a pohodovém duchu.


Fotogalerie: https://www.rajce.idnes.cz/h-svaca/album/kojetinske-hody-2023-11-13-8


Poděkování za Kojetínské hody 2023

MěKS Kojetín uděluje velké poděkování všem účinkujícím - krojovaným i nekrojovaným, kteří vystoupili v rámci Kojetínských hodů.

Také děkujeme všem organizátorům hlavních a doprovodných akcí, pomocníkům, organizacím, spolkům, městské policii, zvukařům, moderátorům, Městu Kojetín a Olomouckému kraji, sponzorům a všem ostatním nejmenovaným, kteří přispěli ke zdárnému průběhu městských oslav v našem městě!!!

Velikánský dík našim hasičům za všechny pomocné práce!!!

Děkujeme i všem návštěvníkům za vytvoření hodové a pohodové atmosféry!!

Opět velké díky i naší patronce Panně Marii Nanebevzetí, že nám opět zařídila krásné hodové počasí!

A na závěr se vážně omlouváme všem obyvatelům Kojetína, kteří se tři dny a tři noci nevyspali!!!

Tož, či só hode - NAŠE!!!Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín
za finanční podpory Olomouckého kraje

vás srdečně zvou na

KOJETÍNSKÉ HODY 2023
a 790. výročí města od první písemné zmínky

11. - 13. SRPNA 2023PÁTEK 11. SRPNA 2023Masarykovo náměstí Kojetín - celý den

Kolotoče a pouťové atrakce


Vzdělávací a informační centrum Kojetín, Masarykovo náměstí 8

Expozice muzea: 9–17 hodin

Ztracená tvář Hané

(Ze života na Hané)

Sklepení: 9–17 hodin

Hrůzostrašné sklepení

(Atrakce, která slouží k pobavení, nevychází z historie)

Expozice muzea: 9–17 hodin

Když byla ještě technika v plenkách

 

Galerie: 17 hodin

Slavnostní otevření výstavy Kojetín v proměnách času
(790. výročí města od první písemné zmínky)


Kojetín / Popůvky / Kovalovice

17 hodin

Kojetínská pivní míle (Pivní pochod)

Tradiční akce určená pro vyznavače recese, lehké turistiky a dobrého piva... ????

Více info: https://www.facebook.com/events/330460692372255SOBOTA 12. SRPNA 2023Masarykovo náměstí Kojetín

celý den

Kolotoče a pouťové atrakce


Nádraží Kojetín - Kroměřížská dráha

jízdní řád

Historické vlaky Kroměříž–Kojetín–Tovačov a zpět

http://www.kmdraha.cz/


Hřiště u stadionu Kojetín („škvárák“)

9 hodin

Hasičské závody „O Hodový koláč“


Areál sokolské zahrady Kojetín

9 hodin

Turnaj Střední Moravy ve volejbalu

(Memoriál Michala Staňka)

20 hodin

Taneční hodová zábava s kapelou TTQ


Chovatelský areál Kojetín, Podvalí 214

9–19 hodin

Den otevřených dveří s expozicí hospodářských zvířat

Ukázka zvířat - drůbež, králíci, holubi, sele, papoušci, morčata, kuřátka, telátka, kráva, oslík, ovce, kozy a další. Ukázka práce asistenčního psa. Hry, soutěže, kvízy pro děti, dospělé a celé rodiny, malování obrázků. Ukázky králičího hopu. Ukázky péče o zvířata. Skákací hrad. Malování na obličej. Vlastní výroba odznáčků. Živá hudba, tanec. Po celou dobu bude zajištěno občerstvení: dobroty z udírny, makrely, nápoje a jiné.


Vzdělávací a informační centrum Kojetín, Masarykovo náměstí 8

Galerie: 10–18 hodin

Když byla ještě technika v plenkách

 

Expozice muzea: 10–18 hodin

Ztracená tvář Hané

(Ze života na Hané)

Sklepení: 10–18 hodin

Hrůzostrašné sklepení

(Atrakce, která slouží k pobavení, nevychází z historie)

Galerie: 10–18 hodin

Výstava Kojetín v proměnách času
(790. výročí města od první písemné zmínky)

Nádvoří: 14 hodin

XXIII. setkání harmonikářů Vladimíra Pospíšila

 


Měšťanský pivovar Kojetín, Kroměřížská ulice

10–17 hodin

Den otevřených dveří s ochutnávkou našeho piva


Klubovna Domu zahrádkářů Na Podvalí Kojetín

10–17 hodin

Tradiční výstava květin a jiných vlastních sezonních výpěstků


Židovský hřbitov Kojetín

10–17 hodin

Veřejné prohlídky


Restaurace Na Hrázi U Tondy Kojetín

od 11 hodin

Živá hudba

od 14 hodin

Projížďky na ponících pro děti


Park Palackého Kojetín (za synagogou)

17.30–19.30 hodin

Dětské odpoledne s Divadlem Koráb Brno

pohádka Sněhurka a sedm trpajzlíků, písničky, tanečky, bubliny, balonky, hry a soutěže...


Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kojetín

18 hodin

Mše svatá

Předvečer slavnosti Nanebevzetí Panny MarieNEDĚLE 13. SRPNA 2023Nádraží Kojetín - Kroměřížská dráha

jízdní řád

Historické vlaky Kroměříž–Kojetín–Tovačov a zpět

http://www.kmdraha.cz/


Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kojetín

9 hodin

Mše svatá

(Slavnost Nanebevzetí Panny Marie)

14–16 hodin

Kostel otevřen pro veřejnost


Židovský hřbitov Kojetín

10–17 hodin

Veřejné prohlídky


Husův sbor - židovská synagoga Kojetín

10 hodin

Slavnostní bohoslužba

 

15 a 16 hodin

Hodovní prohlídky synagogy a židovského koutku


Masarykovo náměstí Kojetín

celý den

Hodový jarmark

Kolotoče a pouťové atrakce

(Skákací hrady, skluzavky, aquazorbing...)


Vzdělávací a informační centrum Kojetín, Masarykovo náměstí 8

Galerie: 10–18 hodin

Když byla ještě technika v plenkách

 

Expozice muzea: 10–18 hodin

Ztracená tvář Hané

(Ze života na Hané)

Sklepení: 10–18 hodin

Hrůzostrašné sklepení

(Atrakce, která slouží k pobavení, nevychází z historie)

Galerie: 10–18 hodin

Výstava Kojetín v proměnách času
(790. výročí města od první písemné zmínky)

Nádvoří: 14 hodin

Cimbálová muzika Dubina


Galerie Fortna (u hotelu Pivovar)

10–17 hodin

Výstava obrazů a fotografií členů tvůrčí skupiny Signál 64


Měšťanský pivovar Kojetín, Kroměřížská ulice

10–17 hodin

Den otevřených dveří s ochutnávkou našeho piva


Chovatelský areál Kojetín, Podvalí 214

10.30–16 hodin

Den otevřených dveří s expozicí hospodářských zvířat

Ukázka zvířat (drůbež, králíci, holubi, sele, papoušci, morčata, kuřátka, telátka, kráva, oslík, ovce, kozy a další). Dílna Slunce (ukázky zpracovávání vlny, práce na kolovrátku, dovedné práce pro děti i dospělé). Hry, soutěže, kvízy pro děti, dospělé a celé rodiny, malování obrázků. Malování na obličej. Skákací hrad. Vlastní výroba odznaků (placek). Živá hudba, možnost tance. Po celou dobu bude zajištěno občerstvení: dobroty z udírny, makrely, nápoje a jiné.


Klubovna Domu zahrádkářů Na Podvalí Kojetín

10–17 hodin

Tradiční výstava květin a jiných vlastních sezonních výpěstků


Restaurace Na Hrázi U Tondy Kojetín

od 11 hodin

Ukončení Ječmínkovy jízdy králů
Živá hudbaProgram na Masarykově náměstí Kojetín9.30–10.30 hodin

Krojovaný průvod a Ječmínkova jízda králů

(Trasa: seřadiště u Sokolovny náměstí Republiky - Tyršova ulice - Sv. Čecha - Komenského náměstí - zastávka v kostele Nanebevzetí Panny Marie - Masarykovo náměstí)

Požehnání hodového práva

Předání hodového práva

(Hodový zvyk předání práva starostou města kojecké chase)


10.30–12.30 hodin

Přehlídka národopisných souborů

10.30 hodin – Bezměrováček
10.45 hodin – Ječmínek Chropyně
11.00 hodin – Kosíř Kostelec na Hané
11.15 hodin – Hlahol Mysločovice
11.30 hodin – Hanácké sóbor Kroměříž
11.45 hodin – Děvčice z Kněžpola
12.00 hodin – Hanácké sóbor Hruška
12.15 hodin – Kněžpoláci
12.30 hodin – Hanácká beseda Kojetín


13.00 hodin

DECHOVÁ HUDBA HULÍŇANÉ

(Koncert dechové hudby)


14.00 hodin

Klub sportovního tance Swing Kojetín


15.00 hodin (14.30 hodin - zvuková zkouška)

MARIE MATĚJČKOVÁ

písně z vlastní tvorby


16.00 hodin (15.30 hodin - zvuková zkouška)

NĚCO MEZI

ska-rock / Prostějov / Brno


18.00 hodin (17.00 hodin - zvuková zkouška)

DAVID KOLLER


Časy jsou orientační, změny v programu vyhrazeny...