Kojetínské hody 2022

Kojetínské hody 2022

Nejvýznamnější svátek pro Město Kojetín jsou bezesporu Kojetínské hody, které letos připadly na 12. – 14. srpna 2022. Už v pátek začaly hody důstojně a svátečně. Zájemci o historii techniky mohli navštívit slavnostní otevření výstavy Když byla technika ještě v plenkách, s komentovanou prohlídkou autora výstavy Milana Zahradníka, ta začínala v 17 hodin. Po úvodním přivítání ředitelky MěKS Hany Svačinové, přítomné taktéž přivítal starosta města Leoš Ptáček, který symbolicky zažehnul hody historickou reklamní žárovkou městské elektrárny Kojetín, starou více jak sto let. Poté se slova ujal muzejní pracovník Milan Zahradník, který seznámil zúčastněné s historickými předměty této expozice. Mezi jinými zaujaly návštěvníky historické fotoaparáty, rádia, gramofony, hrací stroje, ale i vybavení kuchyně našich babiček. Milým zpestřením vernisáže byla gratulace k významnému životnímu jubileu paní Boženě Novotné, která velkou část svého života zasvětila kultuře a práci pro ni. Jak sama řekla: „Mnohdy to bylo časově náročné, ale vždy jsem to dělala ráda.“ Na závěr zazněla píseň „A to je ten pokrok“, kterou jsme se rozloučili a nechali návštěvníkům možnost prohlédnout si exponáty, či navštívit další výstavy Kočárky našich babiček a prababiček a stálou expozici Ztracená tvář Hané. V 17 hodin se uskutečnil také recesistický pochod Kojetínská pivní míle, kterou ocenili všichni milovníci tohoto lahodného moku. V kostele Nanebevzetí Panny Marie probíhal od 19 hodin varhanní koncert mladého talentovaného muzikanta Petra Otáhala.
Sobotní ráno se neslo v duchu sportovním. U stadionu probíhaly hasičské závody „O hodový koláč“ a v areálu sokolské zahrady se odehrával Volejbalový turnaj Střední Moravy a memoriál Michala Staňka. Nejen chovatelé, ale i milovníci zvířat mohli navštívit expozici hospodářských zvířat, kde se mohli projet na koních nebo obdivovat práci asistenčního psa. Neméně zajímavá byla i tradiční výstava květin v domě zahrádkářů na Podvalí. O odpolední program se postarali harmonikáři na nádvoří Vzdělávacího a informačního centra, kteří přijeli z různých koutů České republiky. Ve třech kategoriích pianovka, heligonka a chromatická harmonika se zúčastnilo několik desítek harmonikářů. Pro nejmenší návštěvníky hodů bylo připravené v Palackého parku dětské odpoledne s Divadlem Koráb. V kostele Nanebevzetí Panny Marie probíhala od 18 hodin mše svatá. Ten, kdo si chtěl zatančit a bavit se do ranních hodin, bezesporu navštívil Hodovou zábavu s kapelou TTQ v areálu sokolské zahrady.
Nedělní zamračené ráno nevypadalo moc dobře, ale naštěstí se mraky rozplynuly, a ještě dopoledne se přes mračna prodralo sluníčko. Třicet minut po deváté hodině ranní se vydal krojovaný průvod s Ječmínkovou jízdou králů od Sokolovny přes ulice Tyršova, Svatopluka Čecha a Komenského náměstí před kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde se po mši svaté přidali ke krojovanému průvodu kojetínští farníci v čele s korouhvemi. Po příchodu na Masarykovo náměstí stárek František Kraváček zabušil na vrata radnice a vyzval starostu Leoše Ptáčka o předání hodového práva. To se poté odehrálo před zraky diváků na hodovém pódiu. Ještě před samotným předáním hodového práva chase, pan farář Pavel Ryšavý požehnal hodům a hodovému právu. Poté se musel starosta Leoš Ptáček zpovídat z hříchů občanům Kojetína, a především kojetínské chase. Mezi jinými byl vyplacen feroló za nedokončený Měšťanský pivovar nebo za zbudování jednosměrek v části Lešetín. Hanáckému právu neušel ani jeho bratr Radek Ptáček, který nezajistil Kojetínu v rámci Olympiády dětí a mládeže zlatou medaili. Po vyplacení a společném zpěvu písně „Čí só hode?“ následoval bohatý folklórní program ve kterém se představila řada folklórních souborů – Bezměrováček, Ječmínek Chropyně, Kosíř z Kostelce n. Hané, Hlahol Mysločovice, Kněžpoláci, Hanácké sóbor Kroměříž a na závěr domácí Hanácká beseda. Dopolední folklórní vstup zakončil koncert dechové hudby Hanačka z Břestu. Ale i odpoledne mohli milovníci folklóru navštívit nádvoří VIC, kde k poslechu a tanci hrála cimbálová muzika Dubina. Odpolední program odstartoval Klub sportovního tance SWING Kojetín, jehož členové předvedli několik standardních, společenských i latinskoamerických tanců, za bouřlivé podpory publika. Hudební program poté pokračoval s holešovskou bigbítovou skupinou Expo Pension, která nahradila avizovanou kapelu Kameron. Hlavní hvězdou letošních hodů byla Barbora Poláková, která zazpívala populární písně jako Nafrněná, Sami dva nebo Kráva. Závěrečnou tečkou hodových oslav byla zlínská pop rocková kapela Premier, která zahrála i legendární hitovku Hrobař. Mimo hlavní program si návštěvníci mohli vychutnat i plno pestrých doprovodných akcí například jízdu historickými vlaky, veřejné prohlídky synagogy, židovského hřbitova nebo den otevřených dveří s ochutnávkou piva v Měšťanském pivovaru Kojetín. Děti bezesporu ocenily jízdy autovláčkem po Kojetíně, pouťové atrakce i bohatou nabídku stánkařů.
Děkujeme všem, kteří se na hodových oslavách jakkoliv podíleli. Díky nim se letos městské oslavy vydařily opravdu na výbornou.


Fotogalerie: https://h-svaca.rajce.idnes.cz/Kojetinske_hody_2022_12.-14.8.2022/


Poděkování za Kojetínské hody 2022

MěKS Kojetín uděluje velké poděkování všem účinkujícím - krojovaným i nekrojovaným, kteří vystoupili v rámci Kojetínských hodů.

Také děkujeme všem organizátorům hlavních a doprovodných akcí, pomocníkům, organizacím, spolkům, městské policii, zvukařům, moderátorům, Městu Kojetín a OK, sponzorům a všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu městských oslav v našem městě!!!

Velký dík našim hasičům za všechny pomocné práce i za pomoc Hřensku!!!

Děkujeme i všem návštěvníkům za vytvoření hodové a pohodové atmosféry!!

Velké díky i naší patronce Panně Marii Nanebevzeté, že nám opět zařídila krásné bezdeštivé hodové počasí!

A na závěr se vážně omlouváme všem obyvatelům Kojetína, kteří se tři dny a tři noci nevyspali!!!

Tož, či só hode - NAŠE!!!Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín
za finanční podpory Olomouckého kraje

vás srdečně zvou na

KOJETÍNSKÉ HODY 2022

12. - 14. SRPNA 2022PÁTEK 12. SRPNA 2022Masarykovo náměstí Kojetín - celý den

Kolotoče a pouťové atrakce


Vzdělávací a informační centrum Kojetín, Masarykovo náměstí 8

Expozice muzea: 9–17 hodin

Ztracená tvář Hané

(Ze života na Hané)

Sklepení: 9–17 hodin

Hrůzostrašné sklepení

(Atrakce, která slouží k pobavení, nevychází z historie)

Galerie: 17 hodin

Komentovaná prohlídka výstavy Kočárky našich babiček a prababiček

Slavnostní otevření výstavy Když byla ještě technika v plenkách


Kojetín / Popůvky / Kovalovice

17 hodin

Kojetínská pivní míle (Pivní pochod)

Tradiční akce určená pro vyznavače recese, lehké turistiky a dobrého piva... ????

Více info: https://www.facebook.com/events/330460692372255


Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kojetín

19 hodin

Hodový varhanní koncert

Varhany: Petr OtáhalSOBOTA 13. SRPNA 2022Masarykovo náměstí Kojetín

celý den

Kolotoče a pouťové atrakce


Park Palackého Kojetín (za synagogou)

17–19 hodin

Dětské odpoledne s Divadlem Koráb Brno

pohádka, písničky, tanečky, hry a soutěže...


Nádraží Kojetín - Kroměřížská dráha

jízdní řád

Historické vlaky Kroměříž–Kojetín–Tovačov a zpět

http://www.kmdraha.cz/


Hřiště u stadionu Kojetín („škvárák“)

9 hodin

Hasičské závody „O Hodový koláč“


Areál sokolské zahrady Kojetín

9 hodin

Turnaj Střední Moravy ve volejbalu

(Memoriál Michala Staňka)

20 hodin

Taneční hodová zábava s kapelou TTQ


Vzdělávací a informační centrum Kojetín, Masarykovo náměstí 8

Galerie: 10–18 hodin

Kočárky našich babiček a prababiček

Když byla ještě technika v plenkách

Expozice muzea: 10–18 hodin

Ztracená tvář Hané

(Ze života na Hané)

Sklepení: 10–18 hodin

Hrůzostrašné sklepení

(Atrakce, která slouží k pobavení, nevychází z historie)

Nádvoří: 14 hodin

XXII. setkání harmonikářů Vladimíra Pospíšila


Chovatelský areál Kojetín, Podvalí 214

9–17 hodin

Den otevřených dveří s expozicí hospodářských zvířat

Ukázka práce asistenčního psa * Projížďky na koních * Králičí hop * Soutěže a hry pro děti


Klubovna Domu zahrádkářů Na Podvalí Kojetín

9–17 hodin

Tradiční výstava květin a jiných vlastních sezonních výpěstků


Židovský hřbitov Kojetín

10–17 hodin

Veřejné prohlídky


Měšťanský pivovar Kojetín, Kroměřížská ulice

10–17 hodin

Den otevřených dveří s ochutnávkou našeho piva


Restaurace Na Hrázi U Tondy Kojetín

11 hodin

Živá hudba


Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kojetín

18 hodin

Mše svatá

Předvečer slavnosti Nanebevzetí Panny MarieNEDĚLE 14. SRPNA 2022Nádraží Kojetín - Kroměřížská dráha

jízdní řád

Historické vlaky Kroměříž–Kojetín–Tovačov a zpět

http://www.kmdraha.cz/


Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kojetín

9 hodin

Mše svatá

(Slavnost Nanebevzetí Panny Marie)

14–16 hodin

Kostel otevřen pro veřejnost


Židovský hřbitov Kojetín

10–17 hodin

Veřejné prohlídky


Husův sbor - židovská synagoga Kojetín

10 hodin

Slavnostní bohoslužba

 

15 a 16 hodin

Hodovní prohlídky synagogy a židovského koutku


Masarykovo náměstí Kojetín

celý den

Hodový jarmark

Kolotoče a pouťové atrakce

(Skákací hrady, skluzavky, aquazorbing...)

od 13 hodin

Jízdy autovláčkem po Kojetíně


Vzdělávací a informační centrum Kojetín, Masarykovo náměstí 8

Galerie: 9–18 hodin

Kočárky našich babiček a prababiček

Když byla ještě technika v plenkách

Expozice muzea: 9–18 hodin

Ztracená tvář Hané

(Ze života na Hané)

Sklepení: 9–18 hodin

Hrůzostrašné sklepení

(Atrakce, která slouží k pobavení, nevychází z historie)

Nádvoří: 14 hodin

Cimbálová muzika Dubina


Chovatelský areál Kojetín, Podvalí 214

9–17 hodin

Den otevřených dveří s expozicí hospodářských zvířat

Ukázka práce asistenčního psa * Projížďky na koních * Králičí hop * Soutěže a hry pro děti


Klubovna Domu zahrádkářů Na Podvalí Kojetín

9–17 hodin

Tradiční výstava květin a jiných vlastních sezonních výpěstků


Měšťanský pivovar Kojetín, Kroměřížská ulice

10–17 hodin

Den otevřených dveří s ochutnávkou našeho piva


Restaurace Na Hrázi U Tondy Kojetín

11 hodin

Živá hudbaProgram na Masarykově náměstí Kojetín9.30–10.30 hodin

Krojovaný průvod a Ječmínkova jízda králů

(Trasa: seřadiště u Sokolovny náměstí Republiky - Tyršova ulice - Sv. Čecha - Komenského náměstí - zastávka v kostele Nanebevzetí Panny Marie - Masarykovo náměstí)

Požehnání hodového práva

Předání hodového práva

(Hodový zvyk předání práva starostou města kojecké chase)


10.30–12.30 hodin

Přehlídka národopisných souborů

10.30 hodin – Bezměrováček
10.45 hodin – Ječmínek Chropyně
11.00 hodin – Kosíř Kostelec na Hané
11.15 hodin – Hlahol Mysločovice
11.30 hodin – Hanácké sóbor Kroměříž
11.45 hodin – Děvčice z Kněžpola
12.00 hodin – Kněžpoláci
12.15 hodin – Hanácká beseda Kojetín


13.00 hodin

HANAČKA Z BŘESTU

(Koncert dechové hudby)


14.00 hodin

Klub sportovního tance Swing Kojetín


15 hodin (14.30 hodin - zvuková zkouška)

EXPO & PENSION rock

(bigbít/Holešov)


17 hodin (16.00 hodin - zvuková zkouška)

BÁRA POLÁKOVÁ


19 hodin (18.00 hodin – zvuková zkouška)

PREMIÉR


Časy jsou orientační, změny v programu vyhrazeny...