Kojetínské hody 2018

Dvacáté Kojetínské hody

O víkendu 17.–19. srpna 2018 se  tisíce návštěvníků bavily na tradičních Kojetínských hodech.

Hodové oslavy tradičně zahájila v pátek 17. srpna 2018 vernisáž výstavy v prostorách galerie VIC Kojetín s názvem Když ještě byla technika v plenkách.  Úderem páté hodiny odpolední se galerie otevřela návštěvníkům, kteří se přenesli do dob dávno minulých, kdy gramofony, fotoaparáty a rádia byli něčím výjimečným a nevšedním. Stačilo popojít o pár metrů a na nádvoří VIC se od osmnácti hodin rozezněla Kojetínská kytara, v pořadí už šestá. Zúčastnění si mohli vyslechnout kapely Hannibal Lecter, Inception of Fall, Wolf Pain, Route to the Other Side a sólistku Lucii Matějčkovou. Ten, kdo chtěl trochu potrápit své tělo, mohl startovat v 17.00 hodin na hřišti v Kovalovicích, kde se začínal Pivní pochod aneb Kojetínská pivní míle, která končila v podniku Bowling City. Hodovníci lačni zážitků mohli v páteční večer navštívit i pohostinská zařízení, ať už Na Hrázi U Tondy nebo Hospůdku U Pedyho, kde probíhaly hudební večery.

Hodové sobotní dopoledne se neslo ve sportovním duchu. Od devíti hodin soutěžili hasiči „O hodový koláč“ na hřišti u stadionu Morava Kojetín.  Ve stejném čase započal Turnaj Střední Moravy ve volejbalu v areálu sokolské zahrady. Pro milovníky fauny a flóry si chovatelé se zahrádkáři připravili tradiční výstavu květin a expozici drobného zvířectva v areálu na Podvalí. Nejmenší diváky bezesporu zaujalo skákání králíků přes překážky, vědomostní kvíz či ukázka práce s asistenčním psem. V odpoledních hodinách se sjeli do Kojetína harmonikáři z Moravy, Slovenska, ba dokonce i z Vídně a na nádvoří VIC od čtrnácti hodin obveselovali četné obecenstvo, které navštívilo už osmnácté Setkání harmonikářů Vladimíra Pospíšila. V kategorii pianová harmonika se umístili soutěžící následovně: 1. místo – Josef a Miroslav Mikulovi, 2. místo – Vladimír Matoušek, 3. místo – Dětkovčáci. V kategorii chromatická harmonika získali: 1. místo – Roman Straka, 2. místo – František Kapsa a konečně kategorie heligonek: 1. místo – Jaroslav Melicherik, 2. místo – Isabela Zbořilová, 3. místo – L´udovít Šalka. Věříme, že všichni zúčastnění harmonikáři si i mimo cen a pamětních listů odnesli krásný pocit z odpoledne protkaného písničkami a dobrou náladou. K sobotnímu podvečeru patřila neodmyslitelně také mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie, která se stejně jako den předtím odbývala od osmnácté hodiny. Kdo se chtěl bavit večer, bezesporu navštívil areál sokolské zahrady, kde se konala sobotní hodová zábava s kapelou TipTop-Q.

Završením a zlatým hřebem celých hodových oslav byla neděle. Ráno v devět hodin začal sváteční den mší svatou a krojovaným průvodem městem s Ječmínkovou jízdou králů. Z důvodu rekonstrukce sokolovny letos průvod vyšel od Školní jídelny, kde měli krojovaní zároveň i zázemí. Odtud se tedy průvod krátce po deváté hodině ubíral přes Hanusíkovu ulici, ulici Svatopluka Čecha, přes Komenského náměstí až na Masarykovo náměstí. V čele jezdců letos při Ječmínkově jízdě vévodil král Libor Krčmař mladší. Po okázalém korzu po Masarykově náměstí se krojovaní,
v popředí s domácí Hanáckou besedou a souborem Kordulka, ubírali k radnici, kde rychtář a chasa vyzvali starostu Jiřího Šírka, aby jim předal hodové právo a symbol hodů – Ferolu. Tento akt se odehrál následovně na připraveném pódiu za četné účasti z řad diváctva. Po předání těchto atributů hodů byl starosta po zásluze potrestán rychtářem Jaroslavem Minaříkem. Rychtář starostovi vyčetl rekonstrukci sokolovny a nemožnost pořádání plesů v roce 2019, následně obdržel kojetínský starosta pět ran na gatě od hopařa Evžena Fréhara. Po skončení těchto nezbytných úkonů připravená Hanácká beseda a soubor Kordulka předvedly krátké taneční pásmo. Dalším souborem na programu byli nejmenší hanáčci ze Sluníčka Kojetín, kteří pod vedením Kateřiny Pastyříkové a Hany Dvouleté předvedli, jak se kdysi museli živit poctiví řemeslníci na Hané. Poté už následoval bohatý folklórní program, ve kterém se představily soubory Ječmínek Chropyně, Hlahol Mysločovice, Klas Kralice na Hané, Hanácké sóbor Hruška, Kosíř Kostelec na Hané, Mužácký sbor z Kněžpola, Hanák Troubky a naši milí zahraniční hosté Folklórní skupina Sobotiště ze Slovenska. Lidový program zakončila dechová hudba Hanačka z Břestu.
V odpoledním programu starosta Jiří Šírek ocenil mladého sportovce Jiřího Minaříka z Kojetína. Osvěžující vložkou bylo vystoupení malých tanečníků z Tanečního klubu KST Swing Kojetín, kteří předvedli standardní i  latinskoamerické tance. Pro ty, jenž byli po hodovém obědě ještě vyhládlí, pořadatelé připravili soutěž v pojídání pukačů. Z řad žen se na prvním místě umístila Marie Šálková, která v čase 1:32 minuty spořádala pět pukačů. V kategorii mužů zvítězil Roman Makuňa, ten v čase 1:06 minuty spolykal deset pukačů. V dalších hodinách patřilo hodové pódium pop-rockové kapele Crossband z Nymburku, Vypsané Fixe, která k nám dorazila z Pardubic a punk-countryové kapele Poletíme? z nedalekého Brna. V rámci kojetínských hodů se konalo také mnoho doprovodných akcí, které obohatily celkový dojem z těchto slavností. Na Masarykově náměstí si mohli nejen nejmenší zaskotačit na pouťových atrakcích, či navštívit Hrůzostrašné sklepení v prostorách VIC spolu ze stálou expozicí Ztracená tvář Hané. Od soboty byl z Kroměříže vypraven zvláštní vlak Krokodýl, který pendloval mezi Kojetínem a Tovačovem.  Ten, kdo se chtěl na chvíli osvěžit, mohl navštívit den otevřených dveří na koupališti a posléze zavítat do zrekonstruované budovy ZUŠ Kojetín. Pozadu nezůstal ani Husův sbor, ten si připravil v hodovou neděli slavnostní bohoslužbu a od patnácti hodin hodovní prohlídky židovské synagogy. Restaurační zařízení nabídla příchozím také zajímavý program, například projížďky na koních a ponících, které si mohli zájemci vyzkoušet Na Hrázi U Tondy. Jako každý rok nesměly chybět ani pestré stánky se suvenýry a občerstvením lemující Masarykovo náměstí.

Děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoliv měrou k pořádání a organizaci těchto důstojných slavností a na závěr můžeme zvolat: „Čí byly hody? Naše!“

Fotogalerie zde:
https://h-svaca.rajce.idnes.cz/Kojetinske_hody_2018_17.-19.8.2018/


Poděkování za Kojetínské hody 2018

MěKS Kojetín uděluje velké poděkován všem účinkujícím - krojovaným i nekrojavaným, kteří vystoupili v rámci Kojetínských hodů.

Také děkujeme všem organizátorům hlavních a doprovodných akcí, pomocníkům, organizacím, policii, hasičům, zvukařům, moderátorům, sponzorům a všem, kteří přispěli ke zdárnému a bezproblémovému průběhu letních městských oslav v našem městě!!!

Děkujeme i všem návštěvníkům za vytvoření nádherné hodové atmosféry!!!

Velké a už dvacáté díky i panence Marii Nanebevzaté, že nám opět seslala super hodové počasí, i když toho sluníčka bylo až moc!!!

A na závěr se vážně omlouváme všem obyvatelům Kojetína, kteří se tři dny a tři noci nevyspali!!!

Tož, či só hode - NAŠE přece!!!

Fotogalerie zde:
https://h-svaca.rajce.idnes.cz/Kojetinske_hody_2018_17.-19.8.2018/


 


Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín
za finanční podpory Olomouckého kraje

vás srdečně zvou na

KOJETÍNSKÉ HODY 2018

17. - 19. SRPNA 2018PÁTEK 17. SRPNA 2018Masarykovo náměstí Kojetín - celý den

Kolotoče a pouťové atrakce


Vzdělávací a informační centrum Kojetín, Masarykovo náměstí 8

Expozice muzea: 9 - 17 hodin

Ztracená tvář Hané

(Ze života na Hané)

Sklepení: 9 - 17 hodin

Hrůzostrašné sklepení

(Atrakce, která slouží k pobavení, nevychází z historie)

Galerie: 17 hodin

Vernisáž výstavy Když ještě technika byla v plenkách

(Technické skvosty a zajímavosti z depozitáře kojetínského muzea a soukromé sbírky Milana Zahradníka)

Nádvoří: 18 hodin

Kojetínská kytara vol 6

(Hudební festival rockových kapel)


Fotbalové hřiště Kovalovice (start) - Bowling City (cíl)

17 hodin

Pivní pochod aneb Kojetínská pivní míle

více zde

(Tříčlenné týmy se musí registrovat na mejlové adrese: tom.beket@seznam.cz)


Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kojetín

18 hodin

Mše svatá


Restaurace Na Hrázi U Tondy Kojetín

18 hodin

Živá hudba


Hospůdka U Pedyho Kojetín

20 hodin

Večer s hudbouSOBOTA 18. SRPNA 2018Masarykovo náměstí Kojetín

celý den

Kolotoče a pouťové atrakce


Nádraží Kojetín - Kroměřížská dráha

jízdní řád

Zvláštní vlaky Kojetín - Tovačov a zpět
"Krokodýl" M286.1032 i s přípojným vozem "dlouhý Balm"

https://www.facebook.com/events/397290330717629/


Hřiště u stadionu Kojetín („škvárák“)

9 hodin

Hasičské závody „O Hodový koláč“


Areál sokolské zahrady Kojetín

9 hodin

Turnaj Střední Moravy ve volejbalu

(Memoriál Michala Staňka)

20 hodin

Taneční hodová zábava s kapelou TIPTOP-Q

http://tiptopq.cz/web/  https://www.facebook.com/tiptopQ.cz/


Koupaliště Kojetín

9 - 19 hodin

Den otevřených dveří na koupališti


Základní umělecká škola Kojetín

9 - 17 hodin

Veřejné prohlídky školy


Vzdělávací a informační centrum Kojetín, Masarykovo náměstí 8

Galerie: 9 - 17 hodin

Když ještě technika byla v plenkách

(Technické skvosty a zajímavosti z depozitáře kojetínského muzea a soukromé sbírky Milana Zahradníka)

Expozice muzea: 9 - 17 hodin

Ztracená tvář Hané

(Ze života na Hané)

Sklepení: 9 - 17 hodin

Hrůzostrašné sklepení

(Atrakce, která slouží k pobavení, nevychází z historie)

Nádvoří: 14 hodin

XVIII. setkání harmonikářů Vladimíra Pospíšila


Klubovna Domu zahrádkářů Na Podvalí Kojetín

9 - 17 hodin

VI. tradiční výstava květin a jiných vlastních sezonních výpěstků


Chovatelský areál Kojetín, Podvalí 214

9 - 17 hodin

Expozice drobného zvířectva

(Vědomostní kvízy)

14 hodin

Králičí HOP

(Skákání králíků přes překážky)


Židovský hřbitov Kojetín

9 - 17 hodin

Veřejné prohlídky


Restaurace Na Hrázi U Tondy Kojetín

11 hodin

Jízdy na koních a ponících, živá hudba


Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kojetín

18 hodin

Mše svatá

Předvečer slavnosti Nanebevzetí Panny MarieNEDĚLE 19. SRPNA 2018Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kojetín

9 hodin

Mše svatá

(Slavnost Nanebevzetí Panny Marie)

17 hodin

Mariánské nešpory


Nádraží Kojetín - Kroměřížská dráha

jízdní řád

Zvláštní vlaky Kojetín - Tovačov a zpět
"Krokodýl" M286.1032 i s přípojným vozem "dlouhý Balm"

https://www.facebook.com/events/397290330717629/


Koupaliště Kojetín

9 - 19 hodin

Den otevřených dveří na koupališti


Základní umělecká škola Kojetín

9 - 14 hodin

Veřejné prohlídky školy


Židovský hřbitov Kojetín

9 - 17 hodin

Veřejné prohlídky


Husův sbor - židovská synagoga Kojetín

10 hodin

Slavnostní bohoslužba

15, 16 a 17 hodin

Hodovní prohlídky synagogy


Masarykovo náměstí Kojetín

celý den

Hodový jarmark

Kolotoče a pouťové atrakce

(Skákací hrady, skluzavky...)

14 hodin

Prezentace DDM Kojetín

(Soutěže a hry pro děti)

14 hodin

Jízdy autovláčkem po Kojetíně


Vzdělávací a informační centrum Kojetín, Masarykovo náměstí 8

Galerie: 9 - 19 hodin

Když ještě technika byla v plenkách

(Technické skvosty a zajímavosti z depozitáře kojetínského muzea a soukromé sbírky Milana Zahradníka)

Expozice muzea: 9 - 19 hodin

Ztracená tvář Hané

(Ze života na Hané)

Sklepení: 9 - 19 hodin

Hrůzostrašné sklepení

(Atrakce, která slouží k pobavení, nevychází z historie)

Nádvoří: 14 hodin

Cimbálová muzika Dubina


Klubovna Domu zahrádkářů Na Podvalí Kojetín

9 - 17 hodin

VI. tradiční výstava květin a jiných vlastních sezonních výpěstků


Chovatelský areál Kojetín, Podvalí 214

9 - 15 hodin

Expozice drobného zvířectva

(Vědomostní kvízy)

Ukázka práce asistenčního psa


Restaurace Na Hrázi U Tondy Kojetín

11 hodin

Jízdy na koních a ponících, živá hudbaHlavní program na Masarykově náměstí Kojetín9 - 10 hodin

Krojovaný průvod a Ječmínkova jízda králů

(Trasa: seřadiště u Školní jídelny - Hanusíkova ulice - Sv. Čecha - Komenského náměstí - Masarykovo náměstí)

Předání hodového práva

(Hodový zvyk předání práva starostou města)

10 - 14 hodin

Přehlídka národopisných souborů

10.00 hodin - Sluníčko Kojetín
10.15 hodin – Kordulka Kojetín a Hanácká beseda Kojetín (Tance z Kojetína)
10.45 hodin - Ječmínek Chropyně
11.00 hodin - Kosíř Kostelec na Hané
11.15 hodin - Klas Kralice
11.30 hodin - Hlahol Mysločovice
11.45 hodin - Folklórna skupina Sobotište (Slovensko)
12.15 hodin - Mužácký sbor z Kněžpola
12.30 hodin - Hanácké sóbor Hruška
12.45 hodin - Hanák Troubky

13.00 hodin

HANAČKA Z BŘESTU

(Koncert dechové hudby)


14 - 15 hodin

Taneční klub KST Swing Kroměříž

Soutěž v pojídaní pukačů


15 hodin

CROSSBAND

(pop-rock / Nymburk) http://crossband.cz/

17 hodin

VYPSANÁ FIXA

(rock-rock´n´roll / Pardubice) http://www.vypsanafixa.cz/

18.30 hodin

POLETÍME?

(punk-country / Brno) http://www.poletime.info/poletime/


Časy jsou orientační, změny v programu vyhrazeny...