Rok 2009 - "Nejvzácnější sbírky z depozitáře kojetínského muzea"

Nová expozice kojetínského muzea má dvě části. V první části jsou vystaveny staré zemědělské nástroje, jako např. pluh zvaný "kopčák" na oborování brambor, dřevěné brány s kovovými hroty, okované dřevěné rýče, cep na mlácení obilí, volské jařmo, skříňka zvaná "kótnica" na uložení domácích dokumentů, dále pak nástroje na zpracování lnu - lamka na len, ruční motovidlo, kolovrátek, hachle na česání příze, máslenka, lidové židle, ukázka obrázků na skle a jiné.

Historická - městská část obsahuje ukázky ze života kojetínských cechů - vývěsní štíty a kostelní korouhve, cechovní truhlice na důležité dokumenty, ukázky praporů, knihy učňů, tovaryšů a mistrů, cechovní privilegia (výsady). Další část tvoří staré zámky, staré kupecké váhy, ještě dřevěné, domácí váhy z 1. pol. 20. století, hodiny z měšťanské domácnosti. V kontrastu s tím jsou kapesní sluneční hodiny s kompasem. Z dílny švadleny a krejčího jsou různé typy starých žehliček. Památky na kojetínské pivovary jsou pivní láhve. Známé jsou pernikářské formy rodiny Dudíků. Jak se měnilo město nám ukazuje plán města z roku 1727, 1833 a 1840. Do jeho historie můžeme nahlédnout v opisech listin z různých období. Názorná také je galerie kojetínských starostů od roku 1852 do roku 1938. Významný v naší historii byl rok 1848, který je dokumentován a představen řadou dobových plakátů a vyhlášek, vztahujících se ke Kroměřížskému sněmu, u vyhlášení ústavy - konstituce a k prvnímu slovanskému spolku - Lípa slovanská, která usilovala o založení divadla a knihovny v Kojetíně. Zajímavé jsou návrhy na rekonstrukci býv. Okresního domu v Kojetíně, vysokoškolské diplomy lékárnické rodiny Niedenführů, návrhy na opravu školy v Kroměřížské bráně a závěť kojetínského rektora Tomáše Kuzníka. Expozice je doplněna stručnými dějinami města Kojetín.
Děkujeme tímto PhDr. Františku Řezáčovi za výběr, realizaci a instalaci expozice.