Rok 2004 - 2013 - "Židovský koutek"

Významnou kapitolou v dějinách města Kojetína byla existence židovské komunity. Tu nám připomínala kromě židovské synagogy v Husově ulici a židovského hřbitova i stálá expozice VIC "Židovský koutek". K vidění zde byly plány a fotografie staré synagogy, židovského hřbitova, Židovské ulice, listiny, tóra z 19. století, chrámové opony z 18. a 19. století.