Rok 2016 - Obrazy s příběhem

Depozitář kojetínského muzea skrýval dlouhou řadu let umělecká díla různorodého charakteru. Mimo dokladů lidové kultury jeho výraznou část tvoří obrazárna, ve které se nachází na tři sta uměleckých děl. Výstava Obrazy s příběhem je pokusem o jakousi sondu, jenž má dát návštěvníkům možnost nahlédnout aspoň do části našeho obrazového fondu.
Vystavovaná díla pochází z všemožných časových úseků, jejich autoři jsou různorodí, mnohdy neznámí, a také umělecké styly jednotlivých děl jsou rozmanité, i když se dá říci, že převažují realistické portréty z druhé poloviny 19. století.
Kojetínský muzejník Milan Zahradník, autor výstavy, se snažil o doložení těchto děl popiskami, které poukazují na příběh samotného díla, osobnosti na něm zachycené, či aspoň zajímavosti ze života autora obrazu. Návštěvníci se tak mohou setkat s příběhem arcibiskupa Khona, který neunesl tíhu pronásledování pro jeho židovský původ a na nátlak papeže abdikoval. Zajímavý je i osud obrazu autora Oskara Pafky – Femina Satanus. Ten se dostal do našich sbírek jako konfiskát německých kolaborantů, kteří obraz původně zabavili židovské rodině. I když méně umělecký přesto historicky pro Kojetín významný, je portrét neznámého muže z Kroměřížské ulice, kde je v plátně obrazu vražena střepina granátu rumunských vojsk, která 2. května 1945 osvobozovala Kojetín. Záhadně působí portrét Marie Alžběty Šlesvicko-Holštýnské, rozené kněžny z Lichtenštejnu, jenž namaloval v roce 1739 F. A. Maichelbeck. Autor tohoto obrazu se podle dostupných pramenů věnoval hudbě, byl to německý varhaník, komponista, kapelník a skladatel, ale jako malíř se nikdy neproslavil, nebo autorovi aspoň tato okolnost není známa.
Expozice pamatuje také na významné kojetínské malíře a osoby s ním úzce spjaté. Své čestné místo zde nacházejí portréty Marie Gardavské, návrhy divadelních scén Vojtěcha Štolfy, zaniklé seníky akademického malíře Jana Sázela a v neposlední řadě zmizelý Kojetín zachycený štětcem malířského mistra Františka Forýtka.
Výstava Obrazy s příběhem bude otevřena do 31. července 2016 v galerii VIC na Masarykově náměstí v Kojetíně. Přijďte se podívat, a mimo jiné se dozvíte, jak kupříkladu pochodili Hanáci při audienci u císaře Františka Josefa I., nebo proč se hraběti Mórici Šándorovi říkalo „Ďábelský jezdec“.
-miza-