Rok 2010 - "Tradice ochotnického divadla v Kojetíně"

Nová expozice kojetínského muzea seznamuje návštěvníky se vznikem ochotnického divadla v Kojetíně a historií divadelního souboru Hanácká scéna Kojetín od roku 1949 po současnost. K vidění jsou fotografie, kostýmy, rekvizity, kulisy a scénáře.

"Divadelní soubor Městského kulturního střediska Kojetín Hanácká scéna Kojetín se za dobu svého šedesátiletého působení stal jedinečným kulturním fenoménem, který působil nejen v Kojetíně, ale také v celém širokém okolí. Za šest desetiletí působilo v souboru několik desítek milovníků amatérského divadla. Mnozí po odehrání několika představení odešli, jiní zasvětili ochotnickému divadlu téměř celý život. Soubor prožil za svoji dlouhou historii jak období neobyčejných úspěchů, období vzletu, kdy se téměř vyrovnal profesionálním souborům, tak také období útlumu činnosti, období pádu, kdy téměř zanikal. Vždy však měl ve svých řadách obětavé pracovníky, nadšence, skutečné „milovníky Thálie“, kteří zvedli upadající prapor amatérského divadla v Kojetíně k další činnosti. Počátky činnosti amatérského divadla v Kojetíně sahají do šedesátých a sedmdesátých let 19. století, kdy v Kojetíně působil soubor Ochotnické divadlo v Kojetíně. Do divadelního života se také v letech 1900 - 1912 zapojili kojetínští studenti, kteří do města přijížděli na prázdniny.Ochotnické divadlo se stalo v letech 1918 - 1938 významnou částí činnosti tělocvičných spolků Sokol a Orel. V letech 1919 - 1938 vyvíjel v Kojetíně činnost dělnický divadelní soubor, který hrál pod různými názvy, v roce 1919 jako „Zábavný kroužek“ a od roku 1931 jako „Dělnická scéna“. Divadelní soubor Hanácká scéna Kojetín se ustavil na podzim roku 1949. K zakládajícím členům patřili František Hájek, Vladimír Novotný, Otto Truneček, Karel Sýkora, Drahomíra Kopřivová, prov. Karpelisová. V období vrcholu své tvůrčí činnosti byla Hanácká scéna všestranným souborem, jehož repertoár byl žánrově pestrý. Dovedl zahrát dramata, veselohry, operety. V roce 1971 uvedl formou čteného divadla náročné drama „Deník Anny Frankové“. V roce 1957 sehrál hru svého člena Vladimíra Novotného „Dorotka“ a v roce 1980 dočasně ukončil svou činnost hrou Vladimíra Novotného a Karla Nováka „Trápení přespolního jezdce“. Soubor se zúčastňoval okresních, krajských, oblastních a národních přehlídek. Počtem představení soubor rostl a kvalita herců se zvyšovala, úroveň souboru stoupala. Soubor byl čtyřikrát vybrán na přední přehlídku amatérského divadla Jiráskův Hronov (1956, 1958, 1965, 1977). Úspěšná činnost Hanácké scény byla podmíněna především nadšením a obětavostí členů souboru. Zvládnout 3 - 5 zkoušek týdně nebylo jednoduché a vyžadovalo značné pochopení i v rodině. Mnozí z členů souboru již odešli do jiného angažmá. Budiž jim vzdána čest a poděkování! Hanácká scéna měla ve své šedesátileté historii štěstí jak na vynikající herce, tak také na vynikající režiséry. Důležité však bylo také to, že soubor měl obětavou „techniku“ (inspicienty, výtvarníky, kostymérky, osvětlovače, jevištní techniky, rekvizitáře, nápovědy, řidiče autobusu i nákladního auta a další), bez nichž by se divadelní představení nemohlo uskutečnit. V desetiletí 1980 - 1990 došlo vlivem generačních problémů a objektivních potíží (oprava sokolovny) k přestávce v činnosti souboru. K oživení činnosti došlo v roce 1991 a obnovená Hanácká scéna uvedla v roce 1993 komedii „Košilka.“ Následovaly další hry, do souboru přišli noví herci, především mladí herci, studenti kojetínského gymnázia. Přišli také noví režiséři a s nimi nový repertoár. Činnost souboru se rozvíjí. Na závěr tohoto krátkého zamyšlení bychom mohli říci, že pomyslný kruh se uzavírá. Jestliže ochotnické divadlo v Kojetíně vyrostlo díky iniciativě a zapálení kojetínských studentů v minulosti, v současnosti nesou studenti kojetínského gymnázia „štafetu ochotnického divadla v Kojetíně“ dále - do dvacátého prvního století." (František Řezáč)
Děkujeme tímto PhDr. Františku Řezáčovi za výběr, realizaci a instalaci expozice.