Březen 2020

Kultura v těžkých dobách

Začátkem března vrcholily na Městském kulturním středisku přípravy na toužebně očekávanou divadelní přehlídku, která v letošním roce slibovala žánrově zajímavá a vyvážená představení. Po propagační a organizační stránce bylo téměř vše připraveno a těšili jsme se na oslavu divadelního jara v nových prostorách Sokolovny a na setkání s herci, porotci a v neposlední řadě s diváky. O to víc jsme prožívali vývoj situace v úterý 10. března 2020, kdy bylo jasné, že situace není pro konání kulturních akcí ani jiných příznivá a naše společnost bude řešit mnohem důležitější problémy, které ovlivní životy nás všech. Divadelní přehlídku jsme se rozhodli přesunout na náhradní termín, který jsme stanovili na 22. – 26. dubna 2020, pravděpodobně ani v tento termín, vzhledem k nastávající situaci, nebude našich silách Divadelní Kojetín uskutečnit.
 přes tyto peripetie neklesáme na mysli a kultura funguje i v těchto těžkých dobách. Pracovnice MěKS Kojetín šijí roušky pro různé instituce i soukromé osoby. Knihovna a informační centrum provádí v současnosti revize a inventury, pro které musí za normálních okolností omezit provoz a zbylí pracovníci se soustředí na práci v městském muzeu (ukládání exponátů do odpovídajících obalů, údržba exponátů, částečná inventarizace atd.).
oufáme, že brzy přijdou lepší dny, kdy se lidé zase budou moci spolu scházet a veselit se na různorodých kulturních, společenských a sportovních akcích.
řejeme všem pevné zdraví v této nelehké době, nemocným brzké uzdravení a jak by řekl klasik: „Díky nemoci známe hodnotu zdraví, díky zlu hodnotu dobra, díky hladu sytost, díky únavě odpočinek.“ (Hérakleitos)


V neděli 1. března 2020 oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch potvrzení prvních třech případů nákazou COVID-19 v České republice. Všichni tři pacienti, dva Češi a jedna studentka americké národnosti, byli izolováni na infekčním oddělení Nemocnice Na Bulovce. Zdravotní stav všech hospitalizovaných byl uspkojivý, průběh infekce v době jejich hospitalizace mírný. 

V sobotu 14. března 2020 přijala vláda krizové opatření s cílem zamezit šíření nákazy koronaviru v ČR. Od soboty 14. března 2020 se uzavírají veškeré obchody s výjimkou prodejen potravin, hygienického a drogistického zboží, lékáren a výdejen zdravotnických prostředků, paliv a pohonných hmot a dalších. Ve stejném období platí také zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb.

Z důvodu nařízení vlády o nouzovém stavu byly 16. března 2020 všechny budovy MěKS Kojetín - Sokolovna, náměstí Republiky 1033, Vzdělávací a informační centrum Kojetín, Masarykovo náměstí 8 (INFORMAČNÍ CENTRUM, GALERIE, EXPOZICE a KNIHOVNA) a KD Kovalovice UZAVŘENY!