Březen 2018

2. března 2018 - Premiéra Hanácké scény

V pátek 2. března 2018 prožili návštěvníci kojetínské sokolovny lásku mezi nebem a zemí. Nejednalo se o žádnou spiritistickou, či happeningovou akci, ale o premiéru nově nazkoušené konverzační komedie v podání domácí Hanácké scény. Tato hra Pam Valentine o lidském duchovnu naplnila divadelní sál naší instituce takřka k prasknutí. Diváci se seznámili s manželským párem Jackem a Susie Cameronovými (Radek Baštince a Marie Němečková), který musí po smrtelné nehodě na jachtě trávit drahnou dobu na svém sídle bez tělesných požitků. Svůj čas si krátí pronásledováním nájemníků. Ti se v domě střídají jako figurky na orloji, až do chvíle, kdy do sídla přijde spisovatel Simon Willis se svou ženou Flic (Jan Nedbal a Lucie Němečková). V tu chvíli se rozvíjí příběh plný nečekaných zvratů a situačního humoru. Vedle stálých členů Hanácké scény se v této komedii představil i hostující Bedřich Mokrý v roli Marka Webstera. Novými tvářemi, které překvapily svými hereckými výkony, byly Markéta Krchňáková v roli strážného anděla a Pavlína Lukášová, jež si zahrála matku Flic. S Láskou mezi nebem a zemí se naše Hanácká scéna zúčastnila i Divadelního Kojetína, na kterém sklidila náležitá ocenění.

Foto: http://h-svaca.rajce.idnes.cz/DS_Hanacka_scena_MeKS_Kojetin_Laska_mezi_nebem_a_zemi_-_premiera_2.3.2018/


3. března 2018 - Hanácké bál

V sobotu 3. března 2018 se sokolovna rozzářila hanáckými kroji. Vedle nich mohli účastníci Hanáckého bálu spatřit i kroje slovácké, jelikož k nám přijel folklórní soubor z Ořechova u Uherského Hradiště. Ti se připojili k úvodnímu defilé, které prošlo sálem za doprovodu dechové hudby Hanačka z Břestu. Byla to opravdu pestrá podívaná, tu na závěr umocnila neoficiální moravská hymna „Moravo, Moravo“, kterou si hrdě zazpívali nejen krojovaní, ale i návštěvníci této akce. V prvním vstupu se divákům předvedli naši nejmenší Hanáčci ze Sluníčka s pásmem tanců. Mezi tím už zvesela v pekle vyhrávala při dobrém vínečku cimbálová muzika Dubina a parket v sále sokolovny se začal plnit také. Není divu, muzikanti z Hanačky se umí totiž řádně odvázat. Pro ty, kteří jsou vyznavači modernější hudby hrála v několika vstupech pop-rocková pokroková kapela Hallo Band. Naši Hanáci z Kojetína také nelenili a v jednom ze vstupů vtáhli dokola všechny tancechtivé na známou „Dódlebskó“. Milým překvapením byl i výstup Chasy z Ořechova, kteří se účastní bálu už několik let, ale tentokrát poprvé vystoupili za doprovodu své cimbálové muziky. Nálada pozvolna stoupala a blížilo se tradiční vyvrcholení v podobě Moravské besedy. Tu si s chutí zatancovali Ořechováci, Hanáci z Hrušky, Kosíř z Kostelce a samozřejmě i domácí Hanácká beseda. Dobrá zábavy, kdy si každý přišel na své, trvala do časných ranních hodin. O tom, že tato akce byla vyvedená svědčí především rekordní účast návštěvníků všech generací a jejich ohlasy. Jsme rádi, že tento desítky let trvající zvyk se stále daří udržovat a je pro město Kojetín reprezentativní a neodmyslitelnou záležitostí.

Foto: http://h-svaca.rajce.idnes.cz/Hanacke_bal_2018_3.3.2018/


6. března 2018 - Premiéra Mimoni

V úterý 6. března 2018 pobavil jak dětské, tak i dospělé diváky, mladý a talentovaný spolek Mimoni MěKS Kojetín. V režii Milana Zahradníka  a Hany Svačinové odehráli moudrou pohádku Jana Wericha Lakomá Barka. Hned na začátku představení se diváci mohli přesvědčit, že předností této skupiny není jen herecký talent, ale i pěvecký a taneční projev. Samotná hra je zasazena do prostředí naší Hané a seznamuje tak mladé herce i diváky s naším nářečím, zvyky i mentalitou. Do děje příběhu uvedla diváky rozená vypravěčka, coby krajánek, Máňa Medunová. V hlavní roli Barky excelovala Lenka Kusáková, která zcela vystihla charakteristiku dané postavy. Neméně zdařile vykreslili postavy pana učitele a paní učitelové sourozenci Martin a Kristýna Ligačovi. Jejich roztomilé děti (Elinka Nosková, Zuzka Medunová, Anička Hovorková, Honza Polách a Marťa Nosek) vždy vše uvedly na pravou míru. Samozřejmě nesmíme opomenout ani další postavy, jako byl starý Dřímal v podání Máji Šušlíkové, starosta s paní starostovou, které ztvárnili Kuba Ovísek s Eliškou Gambovou a pan farář v provedení Dana Šóše. Bouřlivé ovace sklízely také „sósedky“ zosobněné Pavlínou Košťálkovou a Janou Dostálíkovou, od nichž se obecenstvo dozvědělo aktuality z Kojetína i širokého okolí. Představení nebylo tak jen zábavné, nýbrž i poučné.
O stylové dobové kostýmy a výrobu masek se postarala tvořivá Jana Nováková z MěKS Kojetín. Jsme rádi, že i v dnešní době fejsbuků, instagramů, zkrátka virtuální reality, mají děti zájem o divadlo a dovedou nacvičit kvalitní představení, jenž pobaví diváky všech věkových kategorií. Samozřejmě velký dík patří i rodičům, kteří jsou tomuto nakloněni, své děti podporují a vedou k této bohulibé aktivitě. Mimoni jsou záblesk naděje pro město Kojetín. To se může pyšnit dloholetou tradicí amatérského divadla, a díky tomuto divadelnímu kroužku doufat, že tato tradice bude pokračovat i v budoucnu. A jestli jste si mysleli, že Barka přestala lakotit, učitele tlačilo ve svědomí ukradené prase, důstojný pán našel důstojnost, tak to jste si měli přečíst radši nějakou pohádku, a né sledovat  tento pravdivý příběh.

Foto: http://mimoni-kojetin.rajce.idnes.cz/Lakoma_Barka_-_premiera_6.3.2018/


14. - 18. března 2018 - Divadelní Kojetín 2018

http://mekskojetin.cz/26-rocnik-rok-2018


20. března - 13. dubna 2018 - Sokolovna před rekonstrukcí - stěhování

Vyhlášením Československé republiky 28. října 1918 byly vytvořeny předpoklady pro další a intenzivnější činnost Sokola v celé zemi. Jednota v Kojetíně zaznamenala v tomto roce příliv nových členů a zvýšenou aktivitu všech, jak nových, tak i stávajících členů.
V zimních měsících se cvičilo stále v tělocvičně chlapecké školy, v létě na letním cvičišti v „sokolské zahradě“ ve Ztracené ulici. I přesto, že bylo po celý rok kde cvičit, kapacita ani zázemí nepostačovaly rozsahu cvičení ani počtu cvičenců. Řešením situace mohla být jedině stavba vlastního objektu. V roce 1925 se přípravy na stavbu sokolovny zintenzivnily, neboť vlastní objekt, základna pro stávající činnost a rozvoj činností nových, jednotě citelně chyběl. Bylo ustanoveno družstvo pro stavbu sokolovny, které vyzvalo všechny členy a příznivce k pomoci při stavbě budovy. Starostou jednoty byl v roce 1925 Ferdinand Venclík. A i jeho zásluhou se v průběhu dalších tří let jednota kromě cvičitelské činnosti zaměřovala na organizační práce spojené s výstavbou sokolovny. Návrh budovy zpracoval architekt A. Pilc. Jednalo se o moderně pojatou stavbu, která dodnes neztratila svůj půvab a funkci.
Otevření sokolovny 5. srpna 1928 bylo zároveň součástí oslav 40. výročí založení Tělovýchovné jednoty Sokol
v Kojetíně. V nové tělocvičně se mohla plně rozvinout veškerá činnost jednoty v oblasti cvičitelské, divadelní
i vzdělávací. Prubířským kamenem nové sokolovny byla zdařilá slavnostní tělovýchovná akademie.
V letošním roce, devadesátého výročí od otevření této budovy, se vedení Města Kojetín rozhodlo, že si celá budova zaslouží generální rekonstrukci s moderními technologiemi a vybavením. Architektonický ráz budovy ze třicátých let minulého století bude zachován. Rekonstrukce by měla začít v dubnu 2018 a zhruba za rok by měla být dokončena.

Čerpáno z publikace Kojetín v proměnách času