Říjen 2011

1. října 2011 - Nevydařený Haluz fest

Proč nevydařený? Po organizační stránce festivalu nebylo snad co vytknout - světla a zvuk zajišťoval Petr Střelák z Přerova, vstupné 80 Kč bylo úměrné kvalitě kapel, občerstvení dostačující. Co se však kategoricky nezdařilo byla navštěvnost tohoto v pořadí již čtrnáctého ročníku festivalu. V sobotu 1. října 2011 přišlo do sokolovny cca třicet fanoušků. Přitom skladba festivalu byla pestrá - fanoušky nepřilákaly ani top kojetínské kapely IQ opice a The Sage. Jako host byla přizvána mladá rocková kapela Second-Hand HusBand ze Šumperku, která má výborně nastartovanou kariéru a určitě o ní v budoucnu ještě uslyšíme. Kapela Veselá zhouba koncert během konání festivalu zrušila. Z důvodu nezájmu „fanoušků“, jsme se s Vavřou rozhodli ukončit spolupráci a patnáctý a ani další Haluz fest již neuspořádat. Bohužel takto neslavně tedy končí jeden z hudebních festivalů v našem městě, jehož historie sahá do roku 2002.

3. - 8. října 2011 - Beseda v knihovně

Jako každoročně, i v letošním roce byl měsíc říjen bohatý na akce nejrůznějšího druhu. Ve spolupráci s Mateřskou školou v Kojetíně se uskutečnily besedy „Jak ještěrku smůla opustila“, což byly besedy v návaznosti na zážitky z léta a plné pohádek a vyprávění, v nichž se děti dověděly i leccos nového o přírodě kolem nás.
Tradičně se také kojetínská knihovna zapojila do celostátního Týdne knihoven, který probíhal od 3. do 8. října. V tomto týdnu přišli do knihovny na exkurzi v oddělení pro dospělé čtenáře žáci 9. tříd Základních škol nám. Míru a Sv. Čecha a také žáci souběžných tříd kojetínského gymnázia. Pro žáky Základní školy v ulici Sladovní byly připraveny besedy „Letíme, plujeme, vezeme se“ (pro 1. stupeň ZŠ) o nejrůznějších dopravních prostředcích a „Hledáme v encyklopediích a slovnících“ (2. stupeň ZŠ). V dětském oddělení si mohli malí čtenáři ověřit své vědomosti v soutěži ke 100. výročí narození Václava Čtvrtka, ti starší v soutěži ze znalostí našich přísloví - „A teď zkuste v testu našem, zda jste jedli vtipné kaše...“ Do kojetínské knihovny se v tomto týdnu přihlásilo 114 nových čtenářů a knihovnu navštívilo kromě účastníků všech jmenovaných akcí ještě 373 návštěvníků, kteří si vypůjčili 983 knih a časopisů. V závěru týdne se v knihovně potkali všichni neprofesionální knihovníci z místních knihoven na „Setkání knihovníků střediska Kojetín“.
Asi nejzajímavější akce „Týdne knihoven“ proběhla ve středu 5. října beseda s astrologem Petrem Trnkou „Horoskop jako klíč k osobnosti člověka“. Petr Trnka se astrologií zabývá už přibližně 30 let, z toho 17 let profesionálně. Chápe ji jako umění správné interpretace symbolů a nejbližší je mu psychologicky orientovaná astrologie. Říká, že z horoskopu se dá vyčíst méně, než si laická veřejnost myslí, nebo než slibují všelijací šarlatáni, hrající si na věštce, ale zase dost na to, aby se člověk mohl orientovat v nejrůznějších zákrutách svého života a aby dokázal najít pro sebe tu nejlepší cestu. Životní zkoušky vnímá jako „příležitost, jak postoupit ve svém vývoji dál, jak se stát moudřejším a zralejším člověkem“. Velmi rád zpracovává horoskopy malých dětí, které mohou být perfektním vodítkem pro rodiče - ukáží jim, jaké schopnosti nebo talenty jejich potomek má, čemu by se měl věnovat, co by u něho měli pěstovat a podporovat, a nebo naopak jakým horším stránkám jeho povahy by měli už od raného dětství věnovat zvýšenou pozornost, aby mu v jeho dalším životě co nejméně škodily. A velice krásné je potom sledovat, jak takový malý človíček vyrůstá, jak se přesně podle hvězdných konstelací svého horoskopu projevuje!


10. října 2011 - Výstava "Za ostnatým drátem Německa"

V galerii Vzdělávacího a informačního centra Kojetína byla 10. října 2011 otevřena výstava fotografií o životě v koncentračních táborech zřízenými nacisty v různých částech Evropy ze soukromé sbírky Františka Riegla z Kojetína s názvem Za ostnatým drátem Německa 1933 - 1945. „Výstava je určena pro ty, kteří zapomínají, pro ty, co tuto dobu neprožili... ale hlavně pro ty ,badatele', kteří z neznalosti nebo vědomě přepisují dějiny Československa ve prospěch nacismu a fašismu, hlavně po roce 1945,“ objasňuje František Riegl. Autor výstavy František Riegl provádí i odborný výklad přímo v galerii o hrůzostrašné době plné násilí, zrůdnosti, smutku a smrti. Výstava bude otevřena do 11. listopadu 2011.

10. října 2011 - Den seniorů

V rámci Mezinárodního dne seniorů, který je stanoven na 1. října, si Centrum sociálních služeb Kojetín ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Kojetín připravilo akci „Den seniorů“, která proběhla 10. října 2011 v Sokolovně a konala se v rámci projektu „Kojetín - šťastný domov“. Pro všechny účastníky byl připraven bohatý program. Přestavil se dechový orchestr ZUŠ Kojetín pod vedením Libora Žabenského, který zahrál a zazpíval několik známých i méně známých písní, zatančili nám starší děti z kroužku Sluníčko při DDM Kojetín za doprovodu harmonikáře Milana Zahradníka, k jehož zpěvu se přidal i Ladislav Gardavský st. Program obohatil Honza Krčmař z Kojetína, který prezentoval své kovbojské dovednosti - trikování s lasem. Pro seniory byly připraveny také různé soutěže a hry pro jednotlivé skupinky. Další část odpoledního setkání všem zpříjemnila cimbálová muzika Primáš z Přerova, která rozezpívala všechny přítomné. Dalším oživením tohoto odpoledne byl zpěv dvou obyvatelek DPS - paní Grussové a Dedkové. Do sálu kojetínské Sokolovny se přišlo pobavit přes 100 účastníků. Všichni odcházeli velmi spokojeni a projevili zájem o další společné setkání.


14. října 2011 - Divadlo Háta z Prahy

Opět po roce zavítala do Kojetína Divadelní společnost Háta z Prahy, která v pátek 14. října 2011 vyprodala sál kojetínské Sokolovny s divácky lákavým titulem Světáci. Kdo by neznal notoricky známou filmovou hudební komedii Vratislava Blažka a Zdeňka Podskalského s písněmi Evžena Illína a Vlastimila Hály z roku 1969, která trůní od své premiéry na špičce žebříčků nejoblíbenějších českých filmů. V divadelní úpravě a v režii Lumíra Olšovského se na jevišti objevily stálice Divadelní společnosti Háta - Adéla Gondíková, Vlasta Žehrová a Ivana Andrlová v rolích lehkých dam, Vlasta Peterková v roli paní Trčkové, Martin Zounar, Zbyšek Pantůček a Filip Tomsa v rolích fasádníků a Petr Gelnar v ostatních rolích. Jako zvláštní host účinkoval v roli emeritního profesora „dechovkový král“ Josef Oplt. Že se inscenace jak po jevištní stránce i té herecké velmi vydařila, svědčily tváře a smích spokojených diváků.

15. října 2011 - Třetí Hubertova jízda

Letošní Hubertova jízda, která se uskutečnila v sobotu 15. října 2011, si vysloužila velkou pozornost i účast jak ze strany diváků, tak ze strany zúčastněných chovatelů koní, což nás pořadatele velmi těší. Jízdy se letos zúčastnilo třicet tři jezdců na koních a sedm koní v zápřeží (čtyři povozy), kteří vyrazili na téměř tříhodinovou trasu, na níž bylo připraveno cca dvacet překážek. Lišku představovala Simča Sviteková ze Skaštic a hlavní lot jel pod vedením mástra Kristýny Odložilíkové z Kojetína. Pro diváky byly připraveny povozy a vlečky a měli tak možnost po celou dobu doprovázet a sledovat jezdce jak zdolávají překážky. V cíli se rozhodovalo o letošním králi honu, který ukořistil liščí oháňku a proběhly také tři soutěže - amazonky, páni a soutěž na čas mezi barely.
Co se všechno jezdcům na trase přihodilo a semlelo jsme se dozvěděli při Hubertově soudu, který proběhl na večerní Hubertově zábavě, kde byli vyzváni někteří viníci k své obhajobě svých prohřešků. Na Hubertově zábavě vyhrávala kapela Šediváci z Přerova, program obohatila vystoupením country skupina Lucky While MěKS Kojetín, Libor Krčmař z Kojetína a Pavel Hartman z Prahy se předvedli s bičem a Honza Krmčař z Kojetína zatrikoval s lasem.
Poděkování patří:
- Svazu moravského teplokrevníka, jmenovitě Božence Souškové, za vyřízení povolení konání jízdy,
- Agrodružstvu Kojetín, Martinu Berčíkovi, Jarkovi Minaříkovi a Mysliveckému sdružení Uhřičice za propůjčení a vstup na jejich pozemky,
- Liboru a Honzovi Krčmařovým a Laďovi Gardavskému, kteří připravili na výbornou trasu a překážky,
- Zuzaně Pekárkové, která držela po celou dobu konání veterinární dozor a pohotovost,
- Laďovi Gardavskému a Jarkovi Minaříkovi, kteří svezli po trase diváky na vlečkách,
- Marii Gardavské a Hospůdce U Pedyho za koláčky a oběd,
- pracovníkům z Městského kulturního střediska Kojetín a dobrovolníkům, kteří zvládli na výbornou zajištění zázemí a občerstvovací stanici při konání jízdy a postarali se také o večerní country zábavu.
Výsledky:
Soutěž Amazonek: 1. místo - Nikola Sokelová z Pivína, 2. místo - Darča Páleníková z Tvorovic, 3. místo - Simona Sviteková ze Skaštic.
Soutěž Pánů: 1. místo - Tomáš Kromka z Tvorovic, 2. místo - Mirek Soušek z Uhřičic, 3. místo - David Pokora z Sobělic.
Soutěž mezi barely na čas: 1. místo - Michal Pospíšil z Chropyně, 2. místo - Kristýna Odložilíková z Kojetína, 3. místo - Alena Kromková z Tvorovic.
Cena nejmladší účastník: Lucinka Drbalová z Kojetína.
Král honu Hubertovy jízdy v Kojetíně 2011: Honza Krčmař z Kojetína.
Hubertova jízda 2011 v Kojetíně zdárně přispěla k podpoře krásného jezdeckého sportu a nezbývá, než se těšit na další ročníky.
„Hubertův zdar!“ více foto na rajce.net19. října 2011 - Divadelní předplatné

Po sérii zábavných kousků představil Divadelní spolek Kroměříž kojetínskému publiku drama současné izraelské autorky Hadar Galronové „Mikve“, což je název židovské očistné koupele. Během hry proběhla hledištěm nevídaná vlna emocí. Kroměřížským herečkám se s bravurou podařilo přiblížit a oživit neznámý prostor židovské Mikve, ztvárnit osudy žen v ortodoxní společnosti tak, že vyvolaly silné reakce v hledišti. Netradiční scénické řešení vykouzlilo na jevišti kojetínské Sokolovny ve středu 19. října 2011 magický prostor, který dokonale souzněl s textem hry i s hereckými projevy jednotlivých představitelek. Kroměřížský soubor se pustil do díla, které nemusí zvládnout ani profesionálové. Práce režisérky Kláry Kolářové z Městského divadla Brno však rozdíl mezi ochotnickým a profesionálním výkonem smazala. Kroměřížské divadlo umožňuje každému, aby se ponořil do neznámých vod Mikve a dosáhl tak vnitřního očištění. Kdo se nebojí, vydá se pod hladinu s otevřenýma očima a možná na dně spatří obraz něčeho překvapivě blízkého. Je to odraz našich vlastních selhání, strachů a pochybností.

21. října 2011 - Pohádka pro děti

Stalo se, nestalo, do království přiletěl drak. Na zámku je pozdvižení, protože rozhodně hodlá poobědvat princeznu. Po celém království i v okolních zemích se shání zdatní mládenci, rytíři i prostí chasníci, kteří by se drakovi postavili. Zkrátka, jak už to v pohádkách bývá. Jenomže, není drak jako drak! Ani v pohádce, kterou do Kojetína přivezlo Divadýlko Kuba z Plzně nechyběl drak a princezna, ale všechno bylo jinak. Ne každý drak má totiž chuť na princeznu, ne každá princezna se draka bojí a ne všechno, co se říká, bývá pravda. Pohádku s názvem „Není drak jako drak“ zahráli herci plzeňského divadla dětem z mateřské školy a žákům 1. stupně základních škol v pátek 21. října 2011. S využitím loutek různého typu a proměnlivé scény rozehráli dětem tři pohádky plné nečekaných zvratů, humoru a výtvarných nápadů.

21. října 2011 - Bazárek pro maminky

První Bazárek pro maminky se konal v pátek 21. října 2011 od 13 hodin ve vestibulu Sokolovny Kojetín. Maminky mohly využít možnosti volného vstupu a prodejního místa, aby ostatním maminkám nabídly a prodaly starší dětské letní i zimní oblečení nebo si přišly oblečení zakoupit. Na pultech se objevilo oblečení (trička, svetry, kalhoty, sukýnky, tepláčky, bundy, oteplovačky, rukavice, čepice) nebo lyžáky, brusle, lyže, snowboardy, kolečkové brusle, hračky...

22. října 2011 - Bethrayer fest - prohlášení kapely

Děkujeme všem účastníkům na podzimním Bethrayer Meatfly festu 2011! Děkujeme všem kapelám a JJ Sound, že předvedli jako vždy 100%, stejně tak všem lidem u obsluhy, našim dalším nehrajícím členům kapely (Andrew + Tie) za jejich výkony s dokumentační technikou, Hanči Svačinové za veškerou dlouholetou podporu, Pedymu Medunovi, Vraťovi Hanušovi a Meatfly stejně tak!... Dále bychom chtěli konstatovat, že účasti na veškerých koncertech a kulturních akcích se v celé republice stále zmenšují. My jsme to teď taky pocítili. Příčin je asi více, ale nemá cenu polemizovat. Malých akcí je mnoho a ty ohrožují už i vetší zaběhnuté akce, jako je ta naše. Asi na nějakou dobu s pořádáním Bethrayer Meatfly Festů přestaneme, zatím nevíme, ukáže to čas. Ono to stojí spoustu úsilí, peněz a posléze i nervů a to doslova. Poslední akce byla špatná. Kapelu Konflikt jsme museli na poslední chvíli stornovat, protože jsme na ně prostě neměli (nečekaně malá účast). Omlouváme se všem fanouškům, kteří na ni přišli! Těm, kteří se o to přihlásili byl výdaj vynahrazen a doufám, že se nám podaří tuto kapelu někdy do Kojetína znovu dostat. Kluky z Konflikt to mrzí a nás ještě víc, že k tomu muselo dojít. Odvolat kapelu, to se nám ještě nikdy nestalo a snad už nikdy nestane, je nám moc líto, že to byli zrovna oni. Ale realita je jiná a my jsme upřímní! Nebudeme se tu vymlouvat, že kapela z technický důvodů nemohla a tak dále, důvod je prostě tento. Tečka. Na férovku. Zbytku fans, co tam byli (170) ještě jednou děkujeme, my kapely jsme si vás užily! Tak ahoj čelem k lepším zítřkům! My budeme dále do všeho dávat 100%.
BETHRAYER více info na bethrayer.cz


29. října 2011 - Pekelná klubovka

V sobotu si přišli všichni na své na mega ničitelské pekelné klubovce s názvem Party with big 4, na které vystoupily čtyři kojetínské kapely - The Sage, The Missing Part, Bloodground! a Ell´s Browser. Na závěr se konala DNB afterparty.