Listopad 2020

Kultura v karantáně

Práce v kojetínském muzeu pokračují intenzivně i nadále. Po vyčištění všech zaevidovaných exponátů a zapsání některých nových přírůstků, které byly uloženy v přípravně depozitáře na poliklinice, jsme přistoupili k dalším potřebným krokům. Naše snaha byla zaměřena především na nejstarší doklady o osídlení Kojetína a jeho blízkého okolí, tudíž na archeologické nálezy. Tyto zapsané exponáty byly volně loženy v policích nebo nevhodných krabicích, kde byly především zlomky pravěkých nádob nevhodně nahromaděny na sobě, čímž při sebemenším pohybu trpěly. Po očištění a inventarizaci byly archeologické nálezy naskládány do vhodných boxů, proloženy hedvábným papírem a uloženy zpět do polic. Zároveň s touto konzervační činností jsme využili situace a připravili k zapsání archeologické nálezy kojetínského patriota Jana Jakuba Vražiny. Ty byly doposud uloženy v igelitových pytlích a nezpracovány. Artefakty pochází především z lokality Hrádek, kde je doloženo středověké osídlení, a kde se ve dvacátých letech 15. století usídlil loupeživý rytíř Havel Drastil. Další nálezy pochází z nalezišť okolo Kojetína nebo Křenovic. V současné době jsme tyto artefakty vyčistili a připravili k zápisu do muzejních sbírek.
Velice milým překvapením byl hodnotný dar pana Emila Dostalíka z Kojetína, který muzeu daroval bohatou sbírku historických žehliček a kafemlýnků. Tyto exponáty jsou již zapsány a poslouží v připravované expozici Když byla technika ještě v plenkách, kde se s nimi seznámí široká veřejnost. Za tyto předměty panu Dostalíkovi veřejně děkujeme a jsme rádi, že nezištně myslel na kojetínské muzeum.
Kojetínská kultura nezahálí ani v rozšiřování kostýmového a krojového fondu. Zručností a šikovností nadaná pracovnice Jana Nováková ušila a vytvořila řadu tradičních masopustních kostýmů, které lze pokládat za scénografické skvosty, navíc opravila, přešila a vyšila několik kusů krojových součástí.

Doufáme, že i nadále se bude epidemiologická situace vyvíjet ve prospěch rozvolňování vládních opatření. I když letos nemůžeme společně rozsvítit vánoční strom na náměstí, zářit přece na cestu Ježíškovi bude. Mikuláš s andělskou a pekelnou družinou kojetínské děti navštíví taktéž a vánoční stánek na Masarykově náměstí bude v provozu v předvánočním i povánočním čase. Pokud vláda nerozhodne jinak, chystáme na nádvoří Vzdělávacího a informačního centra již tradiční akci s názvem Vánoce na Hané, která bude probíhat od 16. do 20. prosince.


Čarovné Česko

Země česká – domov náš. Prohlédněte si jej pohledem desítek těch nejlepších fotografů, kteří ten svůj kus domoviny znají nejlépe. Kniha vás provede čarovným Českem od svěžího jara přes slunečné léto a barevný podzim až po bílou zimu. Jedinečná kniha představující čarovný pohled na Českou republiku, kniha magická a podle některých i balzámem na duši.
Neobyčejný vánoční dárek  si můžete zakoupit na informacích Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8, Kojetín nebo v kanceláři MěKS Kojetín na Sokolovně, náměstí Republiky 1033.