Říjen 2020

Brána do staréch časů na Hané

V pátek 9. října 2020 proběhla na nádvoří Vzdělávacího a informačního centra akce s názvem Brána do staréch časů na Hané. Původně se měla tato ukázka zapomenutých řemesel konat i v sobotu, ale s ohledem na vládní nařízení jsme ji byli nuceni omezit pouze na pátek a zrušit některé avizované činnosti. Nicméně aspoň v pátek si od deváté hodiny ranní mohli vyzkoušet jak nejmenší, tak i jejich doprovod, různé praktiky našich předků.
Hned u vstupu si mohli návštěvníci vyzkoušet, jak probíhal výmlat obilí v době, kdy ještě nebyly kombajny a ve stodole se v zimním období ozýval klapot cepů nebo si nastrouhat řepu na starodávném krouhači řepy na kliku. Na druhém stanovišti byla připravena loupačka na kukuřici, za jejíž pomoci si zájemci vyzkoušeli oddělit kukuřičné zrno od klasu a následně jej pošrotovat na historickém kameninovém šroťáku s elektrickým stabilním motorem značky Skrat. Abychom dostáli hygienickým předpisům, vyzkoušeli si příchozí i praní na valše mýdlem s jelenem a mohli si dokonce přežehlit roušku žehličkou na uhlí. Stréc Laďa mezitím vyráběl marmeládu z prasátka neboli sádlo, jehož druhotný produkt, teplé škvarky, mohli hladoví jedinci ochutnat spolu s výborným čerstvým domácím chlebem tetiny Svači a Jarky. Manuálně zruční si na závěr procházky po nádvoří měli možnost vyrobit mašlovačku z husího peří. Nedílnou součástí této živé expozice byl i zvířecí dvorek, kde v oddělených sektorech kejhaly husy, gagotaly kachny, hudrovali krocani a kvokaly slepice do kokrhání kohouta. Největší úspěch ovšem sklidila prasátka Jin a Jang s kozou Lízou, kteří si díky našrotované kukuřici a nastrouhané řepě od dětí akci užili na výbornou.
Doufáme, že jarní obdobu stejného zaměření s názvem Velikonoce na Hané už budeme pořádat za běžných okolností v plném rozsahu a parádě.

Foto: https://h-svaca.rajce.idnes.cz/Brana_do_starech_casu_na_Hane_9.10.2020/


Kultura v karanténě

Nikdo nečekal, nebo si nepřipouštěl, že po jarních vládních nařízeních, budou následovat další a ještě přísnější. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni odvolat plánované akce, divadelní představení, kurzy tanečních, kroužky, zkoušky zájmových souborů a další naše aktivity v kulturním veřejném životě. Nicméně všechno zlé je pro něco dobré,
a tak se pracovnice ze Vzdělávacího a informačního centra přesunuly do depozitáře muzea, kde se dlouho nic zásadního nedělo a bylo tudíž potřeba dohnat tuto prodlevu. Z dlouhodobého hlediska se jedná o ošetření jednotlivých exponátů, které podléhaly vlivům prostředí jako je prach a drobné nečistoty, ty bylo nutné z exponátů odstranit a znovu je uložit na stávající místo. V další fázi budou drobnější předměty uloženy do boxů, které je budou chránit před nežádoucími vlivy prostředí.
Nedílnou součástí muzejní práce je i akvizice čili sbírkotvorná činnost, která by měla být řízena koncepcí muzea. Naše muzeum je zaměřeno všeobecně na dokumentaci a předměty vážící se ke Kojetínu, především pak etnografii a archeologii. Za léta fungování kojetínského muzea se v jeho fondech nahromadily různé materiály a předměty, které je nutno zpracovat, přiřadit jim přírůstkové číslo, zkatalogizovat a uložit je v příhodném obalu, což se děje nyní. Jedná se především o fotografie a dokumenty z minulosti Kojetína, kterých jsme zatím zpracovali na tři tisíce kusů. Mezi nimi pro Kojetín významné fotografie od druhé světové války po nedávnou současnost. Pro další generace jsou tak zachovány dokumenty například z výstavby koupaliště, budování kanalizace, výstavby města, kulturních a sportovních akcí. Na sokolovně se zase šijí a renovují kroje, které slouží zdejším národopisným souborům a jsou nedílnou součástí hanácké identity a příslušnosti k našemu kraji. Tyto kroje, staré mnohdy i přes sedmdesát let, odborně renovuje pracovnice Jana Nováková a stará se o ně Kateřina Pastyříková. Samozřejmě i v této těžké době pro vás připravujeme Kojetínský zpravodaj, jehož převážnou část od seřazení článků, přes grafické zpracování až po následnou distribuci má na starosti ředitelka organizace MěKS Hana Svačinová. V následujících dnech mají pracovníci MěKS také v plánu instalovat v galerii VIC nový závěsný systém, jelikož ten starý je nadmíru nepraktický a esteticky narušuje kompozici výstav. Nový moderní závěsný systém bude lépe korespondovat s výstavními prostory, a hlavně nabídne komfortnější řešení pro vystavující.
Doufáme, že v brzké době budeme moci zúročit naši snahu a kultura se stane naplno opět součástí běžného života.


Připomenutí památky vzniku Československé republiky

V úterý 27. října 2020 jsme si připomenuli založení Československé republiky v roce 1918. Při příležtosti 102. výročí jsme symbolicky položili květiny k pomníku T. G. Masaryka a vzpomněli na padlé, bez jejichž obětí by republika nikdy nebyla.