Září 2020

Hanácká scéna Kojetín

Ve středu 23. září 2020 odehrála domácí Hanácká scéna komedii Bordel na ministerstvu autora J. F. G. Melaine. Tato inscenace přilákala do prostor Sokolovny na desítky návštěvníků, kteří se po nedobrovolné dlouhé odmlce těšili na vystoupení Hanácké scény. Ta sehrála tento kus doposud pouze dvakrát. Premiéra proběhla ještě před vypuknutím vládních nařízení a mezitím stihli odehrát ještě jedno představení v Buku. I při produkci v Kojetíně nebyly podmínky pro návštěvníky příliš ideální, povinné roušky ale diváky neodradily, naopak přišli v hojném počtu a zaplnili sál Sokolovny uzpůsobený do stolové úpravy pro větší pohodlí návštěvníků, abychom aspoň trošku vykompenzovali nepohodlnost hygienických nařízení.
Zážitek z představení Bordel na ministerstvu byl v pravdě vynikající, při pomyšlení, že tuto inscenaci hrála Hanácká scéna před publikem teprve potřetí, se až tajil dech nad vynikajícími a sehranými výkony všech aktérů. Jsme rádi, že v dnešních trudných dnech rozzářili „Kojetští“ ochotníci tváře přítomných smíchem a aspoň na chvíli je vyvedli ze starostí všedních dnů, zároveň přejeme Hanácké scéně ještě plno úspěšně odehraných představení této komedie.


Unikátní mapa Kojetína na výstavě v Praze

V úterý 1. září 2020 v odpoledních hodinách k nám na Sokolovnu zavítali odborní pracovníci Národního archivu v Praze. Do Kojetína přijeli z důvodu výpůjčky unikátní mapy Kojetína z počátku 18. století. Čistou náhodou na zmínku o ní narazili pracovníci Národního archivu Šárka Steinová a Filip Paulus při svém výzkumu v Lošticích. Neváhali a kontaktovali MěKS Kojetín s prosbou, zdali by tuto mapu mohli publikovat v knize Krajina a Urbanismus na rukopisných plánech z 18. století s tím, že se jedná o výjimečný unikát s lokací židovských obydlí v intravilánu města Kojetína. Netrvalo dlouho a přišla nová žádost z Národního archivu v Praze o zápůjčku této mapy na výstavu Translokační plány židovských obydlí v 18. století, konanou pod záštitou Jana Hamáčka, ministra vnitra České republiky, Jeho Excelence Daniela Merona, velvyslance Státu Izrael v České republice a České komise pro UNESCO. Samozřejmě jsme po náležitých administrativních záležitostech tento poklad z našich sbírek rádi zapůjčili, s příslibem pracovníků Národního archivu, že mapa bude i částečně zrestaurována a možná i zapsána do seznamu památek UNESCO.
Pokud byste měli zájem, můžete naši mapu, a nejen ji, vidět ve výstavním sále Národního archivu (Archivní 2257/4, Praha 4) do 18. října 2020, každý den od 9 do 17 hodin.
Depozitář kojetínského muzea tak odkryl další léta opomíjený unikát, který se konečně dočká jak zájmu znalců, tak důstojného zacházení a zpracování.