Duben 2020

Kultura pomalu ožívá

Od pondělí 27. dubna 2020 se v Kojetíně, v rámci celostátního uvolňování opatření, otevřelo Vzdělávací a informační centrum a knihovna. Hned v prvních dnech návštěvníci dychtivě využili znovuobnovených služeb, o čemž svědčí počty čtenářů i klientů, kteří ihned po otevření vzali naši instituci útokem. Samozřejmě za přísných hygienických podmínek, které chrání pracovníky a zároveň i návštěvníky. Například vrácené knihy musí zůstat po několik dní v „karanténě“, aby byla potencionální možnost přenosu koronaviru co nejnižší. Zároveň jsme pro občany k dispozici na sokolovně, kde mají možnost kopírování, zakoupení zpravodaje i jiných služeb, které jsou uvedeny na internetových stránkách MěKS Kojetín www. mekskojetin.cz.
Přestože jsme přišli o možnost pořádání společenských akcí, které jsou pro náš obor prioritní náplní práce, využili jsme nepříhodnou situaci k tomu, abychom přestěhovali zbylé věci z Husovy ulice a Kovalovic na sokolovnu. Jednalo se v první řadě o kostýmy, kterých naše kostymérna čítá na několik stovek. V minulosti je využívala široká veřejnost z Kojetína i okolí, soubory při MěKS Kojetín i různé další instituce. Oděvy jsme převezli za přispění všech pracovníků MěKS Kojetín, především pak Jany Novákové, která je ošetřila a uložila v nových prostorách sokolovny. Nedílnou součástí inventáře kultury jsou i desítky krojů, o které se, s péčí takřka mateřskou, stará Kateřina Pastyříková. Informační pracovnice Zuzana Dočkalová zaevidovala v muzeu několik stovek fotografií z historie Kojetína, které na zařazení čekaly drahnou dobu. Holky z knihovny zase využily období bez čtenářů k úklidu, přebalování knih, přípravě knižních novinek a odepisování starých knih, provedly také revize a další odborné knihovnické činnosti (např. cirkulace fondu…) pro místní knihovny okolních obcí.
Jako na spasení nyní čekáme, až se rozvolní situace a budeme zase moci pro vás, příznivce kultury všeho druhu, pořádat akce.


Blahopřání

Dne 3. dubna 2020 se dožil sedmdesáti pěti let pan Karel Drbal z Kojetína vedoucí národopisného souboru Hanácká beseda MěKS Kojetín.
Všichni členové národopisného souboru i pracovníci Městského kulturního střediska Kojetín mu přejí především pevné zdraví a vše nejlepší do dalších let.