Leden 2020

Výstava – Skauti v Kojetíně slaví sto let

V sobotu 18. ledna 2020 byla zahájena v prostorách Vzdělávacího a informačního centra výstava k 100. výročí od založení skautského oddílu v Kojetíně.
Po krátkém úvodním slovu a skautské hymně se návštěvníci výstavy mohli dočíst o historii oddílu, ale i o současném skautingu. Dále měli možnost nahlédnout do historických kronik kojetínských skautů. Všem zúčastněným děkujeme za milé setkání.
Výstava obsahuje informace o vzniku a vývoji našeho oddílu, o počátcích světového a českého skautingu.
K vidění jsou skautské pohlednice, známky, časopisy, kroje, výrobky členů oddílu a fotografie z táborů a výprav. Návštěvník může nahlédnout do skautské klubovny a podsadového stanu.
Srdečně zveme občany Kojetína na prohlídku výstavy, která je otevřena od pondělí do pátku, a to do 13. března 2020.


Poděkování členovi redakčí rady KZ Františku Řezáčovi

Na první lednové redakční radě Kojetínského zpravodaje nám její dlouholetý člen František Řezáč oznámil, že z rodinných důvodů odchází z řad redaktorů našeho periodika.
redakci Kojetínského zpravodaje pracoval od roku 1966, tedy celých 54 let. Po tuto dobu přispíval do tohoto měsíčníku stovkami různorodých odborných článků vážících se ke Kojetínu a jeho okolí.
imo jiné zastával František Řezáč dlouholetou funkci kronikáře Města Kojetína a také byl členem Komise pro občanské záležitosti Rady města Kojetína. Svou lásku k historii uskutečňoval řadu let prostřednictvím práce pro kojetínské muzeum, kde byl autorem nebo spolurealizátorem několika expozicí.
eho velkou vášní je i divadlo, jako divák si nenechá ujít žádné představení v rámci divadelního předplatného i Divadelního Kojetína, řadu let byl také hercem divadelního souboru Hanácké scény, kde vystoupil například ve hrách Bumerang, Jak je důležité míti Filipa nebo Sluha dvou pánů.
 neposlední řadě František Řezáč vystupoval na besedách se studenty, kde přednášel například o kolektivizaci zemědělství. Velkým přínosem pro město Kojetín jsou také jeho průvodcovské služby, kdy ochotně prováděl turisty po pamětihodnostech našeho města, které zviditelnil i svou publikační činností v knihách Kojetín v proměnách času a O židovské komunitě v Kojetíně.
o je jen strohý výčet aktivit kojetínského patriota, jehož veškerá činnost by vyšla minimálně na jeden celý Kojetínský zpravodaj. Za redakční radu děkujeme Františku Řezáčovi za usilovnou a hodnotnou práci v redakci Kojetínského zpravodaje, za korekturu chyb, které viděl jen on, a za jeho vlídný a zodpovědný přístup ke všemu, co si vzal za své, a že toho bylo dost! Přejeme krásně prožitý podzim života s manželkou Evičkou, dětmi, vnoučaty a přáteli, mezi které se máme tu čest také počítat.

Redakční rada KZ a Městské kulturní středisko Kojetín