Září 2019

Výstava Signál 64

V letošním roce slaví tvůrčí skupina Signál 64 výročí 55 let od svého založení. Členové této skupiny se zapsali za víc jak půl století nesmazatelně do kulturního povědomí Kojetína, ale působili i mimo tento region. V letošním roce jsme si toto výročí připomněli hodovou expozicí v kojetínské Fortně, která byla takovým předskokanem výstavy Quo vadis. Tam se návštěvníci mohli setkat s ochutnávkou uměleckých děl, které tvoří i významnou část této expozice. Galerie Fortna v hodovou neděli sklízela u návštěvníků velký úspěch a jsme rádi, že se tato událost zrealizovala po více než třiceti letech.  V pátek 6. září 2019 po páté hodině odpolední proběhla slavnostní vernisáž v prostorách galerie Vzdělávacího a informačního centra. Po úvodní klavírní skladbě v podání Miluše Venclíkové se slova ujal Milan Zahradník, který přivítal přítomné návštěvníky i tvůrce expozice a zároveň poděkoval za úspěšnou hodovou akci Galerie Fortna. Poté Jaroslav Kačírek fundovaně promluvil o historii i současnosti tvůrčí skupiny Signál 64. Závěr patřil poděkování všem aktérům, kteří se o tuto výstavu zasloužili. Na výstavě, která bude otevřena do 22. listopadu 2019, můžete vidět fotografie, obrazy, keramiku a plastiky od Ivany Bělařové, Jaroslava Hebnara, Marka Hedvíčka, Boleslava, Jana a Petra Leinertových, Jiřiny Plíškové, Vladany Popelkové, Marie Němečkové, Jaroslava Řihoška, Renaty Sedlákové, Alice Stonové, Jiřího Šírka, Jany Večeřové, Pavly Voborník Kačírkové a Petra Zatloukala.
Přijďte se určitě podívat a podpořit naše talentované umělce.


Židovský koutek v kojetínské synagoze

Pro zájemce o historii židovské minority v Kojetíně byl u příležitosti Kojetínských hodů 2019 otevřen Židovský koutek v prostorách někdejší židovské synagogy. Zájemci o tuto problematiku se mají možnost při prohlídce této malé expozice seznámit se stručnými dějinami židovské komunity v Kojetíně od jejího příchodu až do jejího hromadného nuceného odchodu ve čtyřicátých letech 20. století, kdy byli Židé systematicky a nelidsky likvidováni nacisty a jejich pomahači. Vedle informačních panelů, na kterých jsou použity texty Františka Řezáče z knihy O židovské komunitě v Kojetíně, se může návštěvník seznámit i s historickými artefakty, které se dochovaly do dnešních dnů. Mezi nejvýznamnější patří například plechová deska s desaterem, která visela nad původním oltářem v synagoze nebo cylindr starosty židovské obce Simona Rosenfelda, který vykonával tuto funkci od roku 1881 do roku 1901, a byl také členem městského zastupitelstva v Kojetíně. Návštěvník se zde může dozvědět co je to chanuka či Tóra a vzdát i čest všem umučeným židovským občanům Kojetína, kteří se už nikdy nevrátili zpět do rodného města. Vracejí se sem ale jejich potomci, čemuž jsme rádi. Nedávno tuto expozici, židovský hřbitov a Kojetín navštívila vnučka Bedřišky Weisskopfové, která zemřela v koncentračním táboře Osvětim.


Dobré duše vol. 4

Čtvrtý ročník dobročinné akce Dobré duše se konal v sobotu 21. září 2019, letos na podporu Dana Dufka z Kojetína, který trpí dětskou mozkovou obrnou. Daneček se narodil v 28. týdnu těhotenství, měl nedozrálé plíce. V prvním roce života se musel podrobit několika operacím. Teprve v deseti letech se začal lépe vyjadřovat a mluvit, naučil se chodit do schodů, jezdit na třikolce a chodit v chodítku. Dodnes nemá plnou stabilitu. Proto Dan potřebuje častěji rehabilitovat, nejlépe jedenkrát až dvakrát týdně, přinejlepším dvě hodiny. Vždy je poznat jak mu tato ambulantní rehabilitace v arcádě Ostrava pomáhá. Je uvolněný a lépe se drží na nohách.
Děkujeme všem „dobrým duším“, které přišly na nádvoří VIC a podpořily tuto akci, velké poděkování všem kapelám (Xero, Ten Sticks, Critical Acclaim, Kowall Company, Sage, Slamworth a Nšoči).
Dobré duše: „Pomáháme, protože chceme!!! Zdravíme všechny „dobré duše“, Danovi jsme, díky vám, předali částku 60.132 Kč. Poděkování doktorům D. Horákové a J. Rohovi za finanční příspěvek, také Peterovi Dujavovi a resturaci Moštárna. Samozřejmě děkujeme vám všem za podporu a další povedenou akci. Budeme se těšit zase příští rok! Díky moc.“
Critical Acclaim (FB): „Máme obrovskou radost, že jsme mohli být součástí této akce, kterých je v dnešní době dost, ale na druhou stranu stále málo. Dělat muziku je něco, co nás baví, neděláme ji proto, aby jsme nemuseli chodit do práce nebo byli nějakými ikonami. Jedna z věcí, proč tohle děláme, je fakt, že kouzlo hudby je ve schopnosti spojovat lidi, a co víc, pomáhat těm, kterým v životě chybělo o něco víc štěstí a musí za život bojovat. Jsme rádi, že jsme objevili novýho kamaráda, mohli mu dát naše triko, CD a věnovat mu náš koncert a pak vidět jeho úsměv na rtech. Dane, držíme ti palce! Tleskáme lidem z “Dobré duše” za to, že prostě a jednoduše existují a jsou schopni tohle zorganizovat. Děkujeme Kojetín!“
Komentáře z facebooku:
J.S.: Tak to je super a Danovi, ať to poslouží na dobrou věc.
Ž.Ž.P.: Jste úžasní, víc takových lidí!
R.Š.: Krásné zprávy, juchůů.
L.T.: Děkuji moc!!!
J. N. N.: Jste neuskuteční!
J.J.: Jste úžasní, to co děláte je moc nádherné.
K.M.: Jste šikulky. Je fajn přispět na dobrou věc.