Květen 2019

11. května 2019 - Vítání ptačího zpěvu v Kojetíně

V sobotu 11. května 2019 se poprvé v Kojetíně konalo Vítání ptačího zpěvu. Tradiční akce pořádané na řadě míst naší země Českou společností ornitologickou, se díky iniciativě MěKS Kojetín, a to hlavně ředitelky Hany Svačinové a její sestry Markéty Skřipcové, zúčastnilo dvacet zájemců. Měl jsem tu čest provézt účastníky a říci jim něco k hlasům i k biologii našich ptáků.
Na poměrné krátké, ale ornitologicky atraktivní trase kolem rybníka Na Hrázi a alejí Špalír jsme měli možnost pozorovat 42 druhů ptáků, z toho 21 druhů pěvců, kteří se projevovali v tomto hnízdním období většinou svým typickým zpěvem.
Přesto, že ráno bylo mlhavé a hladina rybníka Na Hrázi byla z velké části nepřehledná, většina ptáků byla v porostech a na stromech vidět. Zaznamenali jsme typické druhy pěvců našich nížinných luhů – slavíka obecného, lejska bělokrkého, pěnici černohlavou, rákosníka velkého, budníčka menšího, sedmihláska, zvonohlíka, žluvu hajní a jiné. Z nepěvců potěšil ledňáček na Struze u mlýna nebo holub hřivnáč, dnes běžný obyvatel městských parků, či hlas hrdličky divoké – ptáka, kterého Česká společnost ornitologická vyhlásila pro letošní rok Ptákem roku, zejména pro to, že její počty klesají, mimo jiné díky lovu v zemích kudy protahuje na svá africká zimoviště, ale také díky změnám v naší krajině a s tím souvisejícím úbytkem hmyzu a rozptýlené zeleně.
Díky organizátorům za akci, na jejímž pokračování se všichni účastníci shodli, Jardovi Bělkovi za dokumentaci a našim ptačím sousedům za pěkně zpestřené květnové ráno.
Jiří Šírek
MěKS Kojetín děkuje Jirkovi Šírkovi za fundovaně komentovanou procházku kojetínskou ptačí říší.

Foto: https://h-svaca.rajce.idnes.cz/Vitani_ptaciho_zpevu_11.5.2018


13. května - 30. srpna 2019 - Výstava Jízda králů na Hané

Od 13. května 2019 můžou návštěvníci galerie VIC obdivovat jedinečnou výstavu s názvem Jízda králů na Hané, lidový obyčej v proměnách času, která je zapůjčena od Vlastivědného muzea v Olomouci. Tato unikátní expozice mapuje fenomén jízdy králů na celém etnografickém území Hané v současnosti i minulosti.
Návštěvníci mají možnost vidět několik panelů s fotografiemi a texty, kde se seznámí s jízdami králů v Kojetíně, Bezměrově, Chropyni a Doloplazích. V každé zmíněné lokalitě probíhá tento zvyk v různých údobích a s mírnými obměnami. Například v Kojetíně, Bezměrově a Chropyni je osoba krále personifikována do bájného krále Ječmínka, ten je zahalen do modrého řaseného pláště na rozdíl od Doloplaz, kde je král oděn v dívčím kroji.
Návštěvníci výstavy se také dozvědí řadu zajímavostí z minulosti této tradice, která byla mnohdy doprovázena krvavými střety jezdců a dokonce byla i zakázána. Zajímavé panely s fotografiemi a dobovými dokumenty jsou doplněny i uměleckým znázorněním návštěvy krále na koni u selské usedlosti v životní velikosti.
Za zmínku určitě stojí i řada doplňujících artefaktů z dob minulých i současnosti jako je například hanácké právo z Kojetína, ferola z Bezměrova, nebo ozdoby koní z přelomu 19. a 20. století.
Expozice Jízda králů na Hané, lidový obyčej v proměnách času, bude v hodový pátek 16. srpna 2019 od 17 hodin obohacena o průvodní slovo autora výstavy Josefa Urbana, který tak společně s námi zahájí Kojetínské hody, na kterých můžete vidět Ječmínkovu jízdu králů naživo. Samotná expozice bude pro zájemce otevřena do 30. srpna 2019.

Foto: http://mekskojetin.cz/galerie-vic/466/vystavy-v-roce-2019