Březen 2019

2. března 2019 Vodění medveďa /medvedice

Jako každoročně i letos procitl medvěd ze zimního spánku a vyrazil do ulic Kojetína, doprovod mu dělala řada maškar tradičních i netradičních. Už od sobotního rána se scházeli všichni ostatkáři na VIC, kde se soustředili jak dřevorubci z dělnické třídy, tak etnické menšiny i zástupci z řad církve. Zajímavý pohled pro kolemjdoucí občany obstaraly řádové sestry s páterem, kteří postávali před Íčkem s cigaretou a pleskačkou kávového rumu. Po krátké organizační poradě vyrazili všichni zúčastnění před vrata VIC a za zvuku dechovky, obveselovali tancem i zpěvem přihlížející návštěvníky. Po tomto entrée se odebral průvod k radnici, kde všechny přivítal starosta Leoš Ptáček se svou chotí. Po přečtení hříchů a předání ostatkového práva následovalo bohaté pohoštění a taneček s medvědem. Při tanci s medvědem zjistil starosta překvapivě, že to není vlastně medvěd, ale medvědice. Tato skutečnost neplynula z nedostatku medvědů, ale tímto počinem jsme se snažili naplnit požadavky EU o prosazování genderové rovnosti. Před radnicí bylo veselo a po rozloučení se starostou se vydal průvod do ulic Kojetína, kde řádně využil udělené právo „mózovat a lófrovat“ víc, než je zdrávo. Řádové sestry vybíraly do svých pokladniček příspěvky, prý na svěcenou vodu, ale my víme své. Holič holil hospodářům i hospodyním bujné porosty a policista Fanda sháněl po celém Kojetíně „novyho obecního béka, protože po tym starym už nic nebylo.“ Jestli se mu to podařilo, nevíme dodnes. Pohostinnost Koječáků ani letos nezklamala, maškarám byla nabídnuta celá škála dobrot, od výborných buchet hospodyň, až po vynikající masové kuličky pana Kočičky. Kdo chtěl pokračovat v rozverném veselí, ten si přišel na své večer na Hasičském bále. Pro návštěvníky byla připravena bohatá tombola, příjemná hudba v provedení domácí PC Music a samozřejmě chutné občerstvení. O půlnoci „farář“ Fanda Kraváček s ministranty, hrobníky, zástupem plaček a dalšími účastníky slavnostně pochovali nebožku basu. Děkujeme všem, kteří nám otevřeli své příbytky, pohostili nás a zároveň s námi oslavili konec masopustu.

Foto: https://h-svaca.rajce.idnes.cz/Vodeni_medveda_Kojetin_2019_2.3.2019


14. - 17. března 2019 - Divadelní Kojetín-Křenovice 2019

http://mekskojetin.cz/27-rocnik-rok-2019


18. března - 26. dubna 2019 - Výstava Převratná léta 1945-1968

V měsíci březnu a dubnu měli možnost návštěvníci galerie VIC zhlédnout výstavu Františka Riegla s názvem Převratná léta 1945–1968. Návštěvníci expozice mohli nahlédnout do historie našeho národa od konce druhé světové války po okupaci  vojsk Varšavské smlouvy. Mezi těmito lety se stalo mnoho zásadních historických mezníků pro náš národ. Výstava připomněla dobu znárodňování, bouřlivý únor roku 1948, kolektivizaci zemědělství i vykonstruované procesy z let padesátých i uvolněnou dobu před rokem 1968. Na několika panelech se zájemci o historii mohli setkat s dobovými dokumenty a reáliemi. Výstavou provázel návštěvníky sám autor výstavy František Riegl, který obohatil tuto expozici svým zajímavým výkladem.