Duben 2019

7. dubna 2019 - Vynášení Moreny

Dne 7. dubna 2019, na takzvanou Smrtnou neděli, se sešly v odpoledních hodinách před Vzdělávacím a informačním centrem děti z folklórního souboru Sluníčko. Oblečeny, jak jinak než v hanáckých krojích, se vydaly spolu s řadou přihlížejících rodinných příslušníků a nadšenců ke Struze, ve které měla Morena zakončit svoji vládu zimy. Už před informačním centrem přivítaly děti diváky zpěvem a říkáním, které se k tomuto obyčeji váže. Zpěv, říkání a veselá nálada provázely děti po celou cestu, až k „véhonu z kojeckyho mléna“, kde Morenu odstrojily a hodily ji do vody za všeobecného jásotu. Poté následovalo vystoupení před restaurací Na Hrázi u Tondy, za hojné účasti hostů tohoto zařízení i přihlížejících z průvodu. Malí Hanáčci předvedli v krátkém pásmu tance Hanko rozmilá a Valašenku, které
s nimi nacvičily Kateřina Pastyříková a Hana Dvouletá, hrou na harmoniku je doprovodil Milan Zahradník. Děti si poté vychutnaly sladkou odměnu v podobě poháru, Morenu unášel proud Struhy do Moravy
a nedělní odpoledne klidně plynulo a slibovalo krásné jarní dny.

Foto: https://h-svaca.rajce.idnes.cz/Vynaseni_Moreny_7.4.2019


10. dubna 2019 - Cena Olomouckého kraje

Ve středu 10. dubna 2019 obdrželo Městské kulturní středisko Kojetín významné ocenění v podobě Ceny za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury, ochrany a popularizace kulturních hodnot za projekt „Brána do staréch časů na Hané“. Do Moravského divadla v Olomouci se vydali zaměstnanci kulturního střediska Kateřina Lýsková a Jan Šírek, aby toto ocenění přijali z rukou Miroslava Černoška a Petra Vrány, za účasti moderátora Marka Ebena. V rámci večera vystoupil i slavný slovenský muzikant a zpěvák Vašo Patejdl. Slavnostnímu předání ještě předcházel přípitek s hejtmanem Olomouckého kraje Ladislavem Oklešťkem. Jsme rádi, že jsme se ocitli mezi devíti oceněnými osobnostmi a počiny z celého Olomouckého kraje, a zároveň je to pro nás motivace do budoucna při pořádání akcí obdobného charakteru.


12.–13. dubna 2019 - Velikonoce na Hané

V pátek a v sobotu 12.–13. dubna 2019 jsme o týden dříve přivítali Velikonoce v prostorách nádvoří Vzdělávacího a informačního centra. Akce s názvem Velikonoce na Hané navázala na úspěšnou akci z podzimu Brána do staréch časů na Hané a byla určena jak pro školská zařízení, tak i pro celé rodiny bez ohledu na věk návštěvníka. Příchozí přivítala předzvěst jara v podobě nádvoří vyzdobeného kraslicemi a pučícími ratolestmi. Hraví jedinci si mohli vyzkoušet, jak se kdysi bavily děti hrou v kuličky nebo mrskáním vlka. Mrskání vlka zdatně předváděla tetina Svača, na které bylo očividně patrné, že má s touto technikou letité zkušenosti. Kdo se při hře unavil, mohl se posilnit v hanáckém okénku, kde tetiny Zlatka a Jarka připravovaly jidáše a boží milosti. Ve venkovní části, si pak mohli nejmenší, i ti věkově pokročilí, uplést tatar se strécem Robertem, nebo vyrobit píšťalku za pomoci stréca Milana. Komu se chtělo do jarního úklidu, zajisté našel inspiraci ve výrobě metlí, které si po ukázce této techniky mohl doma zhotovit. Ve vnitřních prostorách čekala výtvarně zdatné účastníky děvčica Kačka. Ta pomohla každému při výzdobě kraslic všemožnými technikami. V další části pokračovalo tvoření u paňmám Kačky a Janči, tady si mohli příchozí vyzkoušet, jak se dřív vyšívalo, a že to nebyla žádná legrace. Celou akcí se i přes nepříznivé počasí nesla výborná nálada a vůně z pečených jidášů, atmosféru také dokreslovala výstava vyšívaných kuchařek neboli vařenek, zapůjčených například od Kateřiny Pastyříkové, nebo dědka Dostalíka z Kojetína. Samozřejmě nesměl chybět ani improvizovaný dvorek se zvířaty, který se těšil velké pozornosti z řad nejmenších návštěvníků.

Foto: https://h-svaca.rajce.idnes.cz/Velikonoce_na_Hane_12.-13.4.2019


 

20. dubna 2019 - Kojetínský Majáles (Dubňáles) 2019

Letošní Velikonoce se nesly ve znamení metalu a dobré nálady. První ročník festivalu Dubňáles, který proběhl na nádvoří Vzdělávacího a informačního centra byl úspěšný. Tímto chceme poděkovat všem účastníkům a vystupujícím kapelám (Olovan / black Kojetin, Inception of Fall / death metal Kroměříž, IQ Opice / croosover Kojetín, Radio Blunt / hip hop Přerov, X-Core / metal-ramp Znojmo, Hannibal Lecter / ganjacore Hell, Dark Gamballe / croosover Vyškov) za super atmosféru. Akce proběhla za podpory Městského kulturního střediska Kojetín.