Prosinec 2018

5. prosince 2018 - Mikuláš

Ve sváteční předvečer svatého Mikuláše, ve středu 5. prosince 2018, se vydala nebeská družina nadělovat dárky v ulicích Kojetína. Samozřejmě, že si nebešťané přivzali na pomoc i pekelníky, pro případ, že by některé z dítek mělo těžký hřích. Nakonec nebylo čertů ani moc zapotřebí, protože i ti větší hříšníci se vykoupili nějakou tou pěknou básničkou, nebo písničkou. Mikulášská družina obešla na osmdesát rodin a byla potěšena tím, co všechno děti umí a samozřejmě je za to odměnila.

Foto: https://h-svaca.rajce.idnes.cz/Mikulas_2018_5.12.2018/


7. prosince 2018 - Závěrečná tanečních

Po úspěšném absolvování tanečních kurzů přichází vytoužená závěrečná kolona. V ní se mají možnost předvést mladí tanečníci a ukázat, čemu se v předcházejících lekcích naučili. Nejinak tomu bylo i letos 7. prosince 2018. Z důvodu rekonstrukce Sokolovny probíhala závěrečná kolona na přání studentů v prostorách kulturního domu v Chropyni, i přes to, že jim byla nabídnuta schůdnější varianta, a to konat tuto akci v kulturním domě v Křenovicích. I přes veškeré organizační peripetie a informační šumy nakonec nastal onen večer, kdy rodiče a prarodiče viděli své ratolesti na parketu v plném lesku. Zahájení probíhalo tradičně slavnostní polonézou, kdy mladé páry za zvuku slavnostních tónů vpluly do sálu. Celý večer vedl pevnou rukou taneční mistr a lektor Igor Henzély, který si připravil i doprovodný program v podobě tanečních vstupů profesionálů z klubu Henzély-Swing. K tanci i poslechu hrála celý večer a napříč všemi hudebními žánry kapela Benny-Q. Ani v průběhu pokročilého večera nenechal lektor Igor Henzély tanečníky zahálet a připravil si pro ně řadu disciplín a soutěží. Doufejme, že si mladí absolventi tanečních odnesou do života i něco z pravidel slušného chování, která se v kurzech také probírala, ta jsou totiž v dnešní době mezi lidmi jaksi odsunuta na okraj žebříčku hodnot.

Foto: https://h-svaca.rajce.idnes.cz/Zaverecna_kolona_tanecnich_7.12.2018/


19. prosince 2018 - Vánoční koncert Cantasu

Ve středu 19. prosince 2018 si všichni příchozí do Vzdělávacího a informačního centra mohli vychutnat nejen výborný vánoční punč, ale především sborový zpěv koled a vánočních písní v podání pěveckého sboru Cantas. Každý návštěvník beze sporu ocenil výběr repertoáru ve skvělém provedení našich zpěvaček. V téměř hodinu a půl dlouhém bloku s názvem „…za tou cestou ku Betlému“ přítomní slyšeli vánoční písně z Argentiny, Anglie, Katalánska, Ameriky, Slovenska, od renesance až po modernu. Samozřejmě nechyběly ani koledy české a moravské provenience. Zážitek ze sborového zpěvu byl umocněn instrumentálním doprovodem, kterého se ujala vedoucí sboru Cantas Zuzana Zifčáková (klávesy), Veronika Vyskotová (zobcová flétna) spolu s hostujícími muzikanty Ondřejem Sekerou (klarinet), Ivou Parolkovou (housle) a Lucií Matějčkovou (kytara). Průvodní slovo obstaral svým milým projevem osvědčený Čestmír Novotný. V samotném závěru si diváci spolu s účinkujícími zazpívali píseň Petra Kotvalda „Vánoce hrajou glórijá“, a zapojili se tak i do samotného programu. Věříme, že tento koncert přispěl k navození příjemné předvánoční atmosféry v Kojetíně, což potvrzuje i fakt, že v sále VIC byla tentokrát „hlava na hlavě“.

Foto: https://cantas-kojetin.rajce.idnes.cz/Koncert_...za_tou_cestou_ku_Betlemu_19.12.2018


24. prosince 2018 - Štědrovečerní vyhrávání

K vánočním svátkům patří neodmyslitelně návštěva půlnoční mše. Navštěvují ji i ti, kteří nejsou věřící, ale v tento svatvečer si chtějí třeba jen prohloubit duchovní prožitek. Po půlnoční mši si mohli návštěvníci kostela umocnit sváteční atmosféru poslechem koled z balkonu Vzdělávacího a informačního centra. Zpoza rozsvícených oken této secesní budovy se úderem jedenácté hodiny objevila na galerii pětice mladých muzikantů, která prvními tóny koled v brzké chvíli zaplnila prázdné a ztichlé Masarykovo náměstí. Bylo to krásné zakončení Štědrého večera, kdy se na náměstí sešlo na pět set posluchačů. Toto vyhrávání se v Kojetíně stalo už druhým rokem tradicí a doufáme, že v ní budou i nadále mladí muzikanti odchováni zdejší ZUŠ pokračovat.

Foto: https://h-svaca.rajce.idnes.cz/Stedrovecerni_vyhravani_24.12.2018/


26. prosince 2018 - Štěpánská taškařice

Na Štěpána není pána!!! Vzhledem k rekonstrukci sokolovny, se kapela Hannibal Lecter rozhodla letošní štěpánskou pojat trochu jinak. Akce se uskutečnila na nádvoří VICka. Návštěvníky zahřívaly plynové teplomety, teplý svařák i pivo... Zahráli: Inception of Fall (death metal), Olovan (black metal), Sedna (ambient/post-rock) a Radioblunt (hip-hop/rap).