Listopad 2018

1. listopadu 2018 - Prodloužená tanečních

Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 se v sále VIC konala prodloužená lekce tanečních. Rodiče i známí účastníků kurzu se mohli přesvědčit, jak si mladí tanečníci počínají pod vedením zkušeného tanečního mistra Igora Henzélyho z Kroměříže. V sále vládla uvolněná atmosféra a v průběhu příjemného podvečera se účastníci kurzů předvedli v několika tanečních disciplínách. Přihlížející tak mohli ocenit dosavadní získaný um žáků při tancích jako je polka, tango nebo cha-cha i styl výuky samotného tanečního mistra. Součástí lekcí je i seznámení s etiketou, tu měli někteří mladí pánové zvládnutou na jedničku, což bylo patrné z drobných dárků, kterými obdarovávali své taneční partnerky. O tom, jak se mladí účastníci kurzu vytančí, se mohou přesvědčit jak rodinní příslušníci, tak i širší veřejnost při závěrečné koloně tanečních, která se uskuteční v pátek 7. prosince 2018 od šesté hodiny večerní v prostorách Kulturního domu v Chropyni. Tímto vás srdečně zveme, přijďte si zatančit nebo aspoň připomenout léta malin nezralých.

Foto: https://h-svaca.rajce.idnes.cz/Prodlouzena_tanecnich_1.11.2018/


2. listopadu - 23. listopadu 2018 - Výstava: 110 let fotbalu v Kojetíně

Jak si v letošním roce připomínáme 100 let české státnosti, tak v Kojetíně jsme si letos připomněli 110 let od založení kopané v Kojetíně a to výstavou, která shrnula historii fotbalu od počátku, tedy od 1. listopadu 1908, kdy byl klub oficiálně založen až do současnosti.
Archiv FK Slavoj Kojetín byl z velké části zničen při povodních v roce 1997, kdy byl uskladněn v prostorách stadionu, a tak jsme začínali znovu. Od nápadu k realizaci výstavy proběhlo spoustu mravenčí a detektivní práce několika nadšenců, kteří dali dohromady fotky, popisy fotek, materiály z archivů a jiné. Těmto lidem patří velký dík, bez nich by výstava nebyla. Dále patří i velké poděkování lidem, kteří nám ze svých soukromých sbírek a archivů zapůjčili materiály a fotky pro uspořádání výstavy a někteří i přidali vzpomínky na svá léta ve fotbale se svými kamarády a spoluhráči.
A výsledek? Výstava se povedla. Spousta z nás si připomněla svá „mladá léta“ a ve vzpomínkách se vrátila zpět do doby, kdy působili ve Slavoji Kojetín nebo ještěi v prvním SK Kojetín (jako J. Venclík), ať už jako hráči nebo i funkcionáři. Příznivci fotbalu si připomněli své příbuzné, kamarády. Kdyby jen jednomu z nás vykouzlila výstava na tváři úsměv a vyvolala krásnou vzpomínku, tak výstava měla úspěch. A podle pamětní knihy na výstavě bylo těchto lidí mnohem více než jen jeden a to je nejlepší odměna pro organizátory akce, že jejich práce měla smysl.
Velké díky patří i MěKS v Kojetíně za propůjčení prostor galerie VIC Kojetín k uspořádání akce a za podporu při její realizaci. Organizátoři akce děkují všem, kteří se podíleli na realizaci výstavy i všem, kteří tuto akci podpořili svými vzpomínkami, fotkami a ostatními materiály, bez nich by výstava nebyla. FK Slavoj Kojetín

 


25. listopadu 2018 - Mimoni ve Václavově

Poslední letošní štací našeho divadelního souboru Mimoni byla účast na přehlídce O Václava 2018. Do Václavova jsme se těšili, protože k nám do Kojetína Václavovští pravidelně jezdí. Naposledy nás navštívili v rámci Divadelní přehlídky 2018, kdy zahráli operetu Járy Beneše Na tý louce zelený, která sklidila nevídaný úspěch. Cesta autobusem probíhala v družném duchu a veselé náladě, zvláště díky maminám Mimoňů, které jely svoje ratolesti podpořit. Z úrodné rovinaté podzimní Hané jsme se rázem octli v kopcovité krajině za Zábřehem lemované lesními potoky a malebnými chalupami. Ve Václavově nás srdečně uvítali organizátoři a naši známí Jirka s Pepou.
S kulisami a rekvizitami nám pomohl i náš kamarád Racek, který dlel na přehlídce ve Václavově už třetí den. Po ubytování v šatně a zjištění, že místo domnělé zapnuté žehličky je cítit spáleninou Kubova bunda, kterou hodil na rozžhavený radiátor, se Mimoni vrhli s vervou na divadelní prkna. Je ku podivu, že v takové malé obci jako je Václavov navštívilo odpolední představení na sto osmdesát diváků. Mimoňům se hrálo dobře i díky zpětné vazbě návštěvníků, kteří nakonec naše herce odměnili dlouhým bouřlivým potleskem. V domácí a pohostinné atmosféře nám bylo opravdu skvěle a ještě skvělejší bylo zjištění, že naši Mimoni vyhráli v kategorii cena dětského diváka. Jsme rádi, že sami organizátoři si naši hru vyhlídli a zařadili ji na svůj program, stejně jak tomu bylo i v Holešově. Příznivci našich Mimoňů budou mít možnost rozloučit se se Skópó Barkó v měsíci lednu, kdy proběhne na sále VIC derniéra.

Foto: https://mimoni-kojetin.rajce.idnes.cz/Skopa_Barka_Vaclavov_25.11.2018


30. listopadu 2018 - Adventní jarmark, Rozsvěcení vánočního stromu v Kojetíně

I v Kojetíně se v pátek 30. listopadu 2018, dva dny před adventní nedělí, rozsvěcoval vánoční strom. Pro příchozí byl připraven bohatý program stávající se jak z hudebních, tak i dramatických bloků. Již od desáté hodiny dopolední zaplnili náměstí prodejci, kteří nabízeli příchozím pestrý sortiment zboží, občerstvení i zážitků v podobě pouťových atrakcí. Okolí náměstí provoněl punč z nově otevřeného stánku, na němž se skvěl nápis Vánoce v Kojetíně. Samotný program začal tradiční výstavou betlémů, pořádanou na památku zakladatelky Marie Kalovské, v prostorách galerie VIC. Příchozí návštěvníky přivítal několika koledami pěvecký sbor Cantas, který navodil tu správnou vánoční atmosféru. Letos byla výstava betlémů obohacena o nové exponáty. Za pozornost stál například betlém z pohlednic kojetínské malířky Marie Gardavské nebo polínkové jesličky vyrobené pracovníky MěKS Kojetín. Hlavní program na náměstí zahájili žáci ZUŠ, kteří i přes nepříznivé větrné počasí zahráli a zazpívali několik vánočních písní. Po vystoupení mladých talentů následovaly tři série písní s vánoční tematikou od kojetínské PC Music v čele s Lenkou a Františkem Nikodýmovými, ke kterým se přidali Stanislava Dluhošová a Hynek Dostál. Po hudební složce přišla očekáváná pohádka, tentokrát krkonošská. Především nejmenší, ale nejen ti, se mohli přesvědčit o tom, jak chtivý Trautenberk lačný muštelkového kožichu zle pochodil, a spravedlivý Krakonoš na něj zase vyzrál a zjednal si pořádek. Po tomto naučném příběhu, kterým herci strhli publikum i kulisy, následovalo samotné rozsvěcení vánočního stromu. Na pódium vstoupil starosta Leoš Ptáček s místostarostou Miloslavem Oulehlou a spolu s dětmi odpočítali poslední vteřiny před okamžikem, kdy světla zazářila nejen na stromě, ale i v dětských očích. Tento sváteční okamžik posléze završil ohňostroj na večerní, skoro adventní, obloze. Po celou dobu této akce mohli návštěvníci zhlédnout výstavu betlémů, nebo navštívit v prostorách VIC dílničky pořádané DDM Kojetín. Ve vánočním čase by měl myslet člověk na druhé a potřebné, kteří nemají to štěstí jako ostatní a postrádají to nejcennější – zdraví. Proto patří velké poděkování všem, kteří mysleli nejen na sebe a zakoupili si vánoční hvězdu ve prospěch nadace Šance při hemato-onkologickém oddělení dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. Jsme rádi, že jste přišli uvítat advent právě v Kojetíně a stejně pohodově, jako probíhala tato akce, jste prožili celé vánoční svátky.

Foto: https://h-svaca.rajce.idnes.cz/Rozsviceni_vanocniho_stromu_-_30.11.2018/


30. listopadu 2018 - 25. ledna 2019 - Výstava BETLÉMY

na památku zakladatelky výstavy Marie Kalovské z Kojetína