Říjen 2018

5. a 6. října 2018 - Brána do staréch časů

V pátek a v sobotu 5. a 6. října 2018 jsme otevřeli bránu do starých časů v prostorách nádvoří VIC. Už od rána proudily na pomyslný selský dvorek davy dětí i dospělých. Ti všichni se chtěli podívat, jak naši předkové uměli zpracovávat přírodní produkty, a co všechno se z nich dalo udělat. Zajímavým lákadlem byl i výběh se zvířaty, která
z venkovských dvorků dnes už pomalu vymizela. Pro děti už takřka exotická zvířata, jako krocani, perličky, husy, kachny, slepice a kozy, dokreslovala líbivou atmosféru zašlých časů.
Při příchodu do časů našich stařenek a staříčků přivítal návštěvníky vařič povidel stréc Milan, která míchal tzv. trdlem. To bylo uchyceno do trámu jako neodmyslitelná součást kotle, ve kterém se vařily trnky. Každý s příchozích si mohl vyzkoušet ono míchání, které mnohdy trvalo víc jak osm hodin a míchat se opravdu muselo poctivě, jinak by se připálená povidla mohla vyhodit. Když si malí účastníci nabrali na vařečku povidla, mohli ochutnat „lézačku“. Vedle vaření trnek jsme škvařili také sádlo, aby nejmladší viděli, jak vzniká tradiční hanácká pomazánka. Kdo se ušpinil od „lézačky“, nebo zamastil od sádla, ten si mohl vzápětí vyzkoušet praní na valše v neckách mýdlem s jelenem. Vzhledem k tomu, že nastal čas sklizně zelí, připravili jsme pro návštěvníky lavor, v němž si mohli zašlapat. Pokud byli vysíleni tímto úkonem, měli možnost si zajít do pekárny U Tří tetin. Tam pekly chleba a výborné buchty tetiny Jituna Poláková, Maruška Gardavská a Hana Svačinová. Někdo mohl oponovat, že ač je čerstvě upečený chleba výborný, chtěl by něčím namazat. Tento problém jsme odstranili na dalším stanovišti, kde se v máselnici od pana Soldána stloukalo lahodné máslo. Ve vnitřních prostorách našeho muzea byla umístěná improvizovaná selská jizba, kde zručné přadleny Janča Nováková a Kačka Pastyříková předváděly zpracování lnu, spřádání různých materiálů a tkaní na destičkovém stávku. Pro zájemce, bez alergie na peří, čekala ve svojí komůrce děvčica Kačka, které mohli příchozí pomoct při draní prachového chmýří. V neposlední řadě poděkování patří také tetinám Ivě, Jarce, Marcele, Radaně, pacholkům a děvečkám z Mimoňů za pomoc při této akci.
Celou akci provázela vynikající nálada a vzpomínky pamětníků, kteří mnohé z těchto tradičních činností ještě běžně pamatovali a nadšeně o nich vyprávěli svým vnoučatům. O dobrém nápadu a vydařené akci svědčí i počet návštěvníků, kterých bylo kolem jednoho tisíce. Věříme, že tato interaktivní a naučná akce otevřela nejen bránu do starých časů, ale i bránu do srdcí příchozích, kteří si připomenuli práci našich předků.

Foto: https://h-svaca.rajce.idnes.cz/Brana_do_starech_casu_na_Hane


14. října 2018 - Mimoni v Holešově

V neděli 14. října 2018 přijal dětský soubor Mimoni MěKS Kojetín pozvání od holešovských ochotníků a zahrál v tamním kině Svět svou Skópó Barku. Představení naši Mimoni zahráli v rámci III. ročníku soutěžní přehlídky amatérských souborů. Skópó Barku odehráli Mimoni jako nesoutěžní představení a zároveň touto chytrou pohádkou ukončili samotnou přehlídku.
O tom, že se Mimoňům v Holešově hrálo výborně, svědčily ohlasy diváků, jejich hlasité reakce na gagy a závěrečný bouřlivý potlesk. Odměnou po představení, pro nás i děti ze souboru, bylo pozvání na další angažmá v Lukovečku. Další odměna přišla od pořadatelů, kteří Mimoně zahltili kopou sladkostí, chlebem s řízkem a figurkou Kašpárka. Jsme rádi, že tato moudrá pohádka pana Wericha zaujala diváky i mimo Kojetín, a do konce tohoto roku ji budeme mít možnost ještě zahrát například na divadelní přehlídce v Zábřehu–Václavově.

Foto: https://mimoni-kojetin.rajce.idnes.cz/Skopa_Barka_Holesov_14.10.2018/


25. října 2018 - Kojetínem napříč dějinami

Ve čtvrtek 25. října 2018, ve dnech, kdy vrcholily přípravy oslav ke stu letům od vyhlášení Československa, se rozhodlo Městské kulturní středisko Kojetín ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Kojetín uspořádat naučnou stezku určenou pro rodiny s dětmi. Účelem akce bylo populárně naučnou formou připomenout mládeži některé důležité okamžiky, které náš národ ovlivnily právě v průběhu sta let. Na sedmi stanovištích mohli návštěvníci vidět zrod naší republiky 28. října 1918, návštěvu prezidenta T. G. Masaryka v Kojetíně v roce 1929, pohnuté dny v roce 1938, osvobození v květnu 1945, únorový převrat roku 1948, napadení naší vlasti vojáky Varšavské smlouvy v srpnu roku 1968 a konečně sametovou revoluci v listopadu 1989. Na všech stanovištích účinkovaly historické postavy v dobových kostýmech, které měly za úkol seznámit příchozí s kontextem a událostmi daného údobí, a co vše posléze následovalo. Připomenuty byly okamžiky příjemné a osvobozující, i ty, které náš národ ponížily a utlačily na několik let, či desetiletí. Aktéři se úkolu ujali opravdu zodpovědně a nejen, že si práci v dobových kostýmech užívali, ale připravili si i řadu her a soutěží pro historie chtivé účastníky. Bohužel byl o tuto akci ze strany veřejnosti malý zájem, zřejmě proto, že se nenabízelo nic zadarmo, snad až na pár laskomin za správně vyplněný kvíz a vědomosti. Každopádně jak protagonisté, tak na padesát absolventů procházky, si akci náležitě užili a všem, kteří se do této akce zapojili, patří velký dík za to, že jim není lhostejná historie našeho národa.

Foto: https://h-svaca.rajce.idnes.cz/Kojetinem_napric_dejinami_25._rijna_2018/


26. října 2018 - Výročí sta let od vzniku Československa

V pátek 26. října 2018 jsme si připomněli sto let od událostí, kterými vyvrcholila snaha o samostatný československý národ. Výročí vzniku Republiky československé si účastníci připomenuli prvně u pomníku T. G. Masaryka na náměstí Republiky. K této sváteční atmosféře přispěla i účast místních uniformovaných složek městské policie a hasičů. Čestnou stráž před pomníkem drželi také kojetínští Hanáci a skauti. Pietní akce započala Československou hymnou, po které následoval milý a vlastenecký projev starosty města Kojetína Jiřího Šírka. Ten vzápětí vyzval svoji kolegyni Evu Pěchovou, aby s ním položila věnec k pomníku T. G. Masaryka a vzdali tak hold myšlenkám a činům této ikony první republiky. Mezitím kojetínští skauti vysadili u této příležitosti dvě lípy svobody. První část této pietní akce byla završena písní T. G. Masaryka Ach synku, synku. Poté se průvod odebral na místní hřbitov, kde si přítomní připomenuli padlé vojáky a oběti první světové války, kteří se svobodné republiky nedožili, nebo ji zažili jen krátce. V rámci vzpomínky byla do symbolického hrobu obětem první světové války uložena dělostřelecká nábojnice z první světové války. Ta obsahovala seznamy obětí této hrozné války a tím, jak poznamenal starosta Jiří Šírek, byl aspoň částečně splacen dluh Kojetínských vůči našim předkům. Po krátkém projevu a písni Ktož jsú boží bojovníci následovalo pokládání věnce, kterého se tentokrát ujala Eva Pěchová spolu s místostarostou Miloslavem Oulehlou. Děkujeme všem, kteří si přišli připomenout vznik Republiky československé, dobu, kdy se v našem národě formovala demokracie a uctili zároveň i památku obětí hrůzné první světové války.

Foto: https://h-svaca.rajce.idnes.cz/Vzpominka_na_100._vyroci_vzniku_Ceskoslovenska_26._rijna_2018/