Září 2018

22. září 2018 - Se starostou na kole za vodou v naší krajině

V sobotu 22. září 2018 jsme se i přes nepříznivou předpověď počasí vydali na tradiční cyklovýlet, tentokrát za životodárnou vodou v naší krajině. Po deváté hodině ranní se Masarykovo náměstí začalo pomalu zaplňovat cyklisty. Ty záhy uvítal starosta Jiří Šírek naplněnými štamprlemi, ve kterých tentokrát nebyly trnkové kapky, ale vzhledem k tématu letošního výjezdu obyčejná voda z pítka. Po organizačních záležitostech se kolona cyklistů vydala k avizovanému Mlýnu Kojetín. Zde nám podal jednatel společnosti Jan Kantorek zajímavý výklad o vodou poháněné kaplanové turbíně, kterou návštěvníci mohli posléze i na vlastní oči vidět.
O funkčnosti této turbíny nebylo sporu a někteří účastníci si po výkladu povzdechli, že by si tuto historku rádi poslechli klidně znovu. Po zajímavé prohlídce a neméně zajímavé přednášce jsme se vydali směrem k Uhřičicím, kde jsme navštívili Vantroky Mlýnského náhonu a unikátní vodní památku Sifon, díky němuž podtéká onen Mlýnský náhon řeku Valovou. Toto vodní dílo slaví letos 110. narozeniny, dodnes je funkční, a navíc nenese známky více jak stoletého provozu. Další cesta směřovala k Národní přírodní rezervaci Zástudánčí u Lobodic, známé též jako Břehule, kde byl pohled na toto panenské místo doplněn o zajímavý výklad starosty Kojetína Jiřího Šírka. Neméně poutavá byla následující zastávka v lobodické Elektrárně města Kojetína, která už Kojetínu bohužel nepatří. Zde se role komentátora ujal starosta Lobodic Petr Hlavinka a provedl cyklisty jak venkovními, tak i vnitřními prostorami této impozantní budovy, kde byla k vidění taktéž kaplanova turbína, jenž je do dnešních dnů funkční. Bohužel pro nedostatek vody a zanešený náhon nemá v současné době tak intenzivní výkon jako v minulosti. Po památkách technického a vodohospodářského charakteru se výletníci vydali kolem romantických tovačovských jezer k soutoku Bečvy a Moravy. Ten mohli cyklisté vidět pouze poté, co opustili své stroje a pěšmo vystoupali podél pásového dopravníku štěrku, z něhož byla krásná podívaná na tento výjev. Další kroky zájemců směřovaly k přilehlému Troubeckému jezeru, kde se seznámili s první ornitologickou rozhlednou České společnosti ornitologické v ČR. Po návratu ke svým kolům se všichni odebrali na zasloužené občerstvení do malebné lobocké hospůdky U Orlů. Tam je čekal připravený táborák, na kterém si mohli všichni účastníci opéct špekáček a vychutnat si lahodné pivo, či sodovku od usměvavé paní hospodské. Kdo si chtěl ještě posedět a pobavit se, mohl do pozdního odpoledne prozpěvovat při harmonice, či se zapojit do improvizované chvilky poezie.
Voda patří neodmyslitelně k našemu životu. Tuto skutečnost nám připomněl při letošním cyklovýletu starosta Jiří Šírek, kterému děkujeme za to, že jsme s ním mohli navštívit zákoutí a díla, která máme za humny, ale pomalu o nich ani nevíme.

Foto: https://h-svaca.rajce.idnes.cz/Cyklovylet_se_starostou_Kojetina_za_vodou_v_nasi_krajine/


17. srpna - 26. října 2018 - Výstava Když byla technika ještě v plenkách

S velkým zájmem u škol se setkaly komentované prohlídky výstavy Když byla technika ještě v plenkách. Od poloviny září tuto expozici navštívilo na dvě desítky tříd především ze základních škol nám. Míru a Svatopluka Čecha.
Žáci se tak mohli přenést o několik desítek let zpět a zjistit co všechno předcházelo dnešní moderní technice. Zjistili, jak bylo v minulosti například těžké pořídit fotografii a hlavně ji přenést na papír nebo že jedny z prvních zvukových záznamů na voskových válečcích měly maximálně dvě minuty.
S velkým zájmem u žáků se setkala část expozice věnovaná rádiům, gramofonům a hracím skříním, kde mohli porovnat na fungujících exponátech kvalitu nahrávek v dané době. Neméně zajímavé bylo pro mladou generaci zákoutí s různými promítačkami a kamerami, jak fungovaly tyto přístroje z konce padesátých let se žáci mohli seznámit posléze v improvizovaném kině s originálními dobovými sedačkami.
Největším zážitkem a atrakcí pro mladé návštěvníky byl ale bezesporu indukční přístroj známý z filmu Pelíšky „Vyderžaj pijonier“, který si ti odvážnější mohli vyzkoušet na vlastní kůži. Jelikož je výstava z části interaktivní žáci využili možnost si vyzkoušet také psaní na stroji, rádio bez elektřiny Kristalku, Meoskop na promítání 3D obrázků, polní telefony na kliku, nebo se vyfotit v dobových kostýmech v atelíéru Hugo Lóbala z Kojetína.
Výstava Když byla technika ještě v plenkách potrvá až do 26. října 2018 a budeme rádi, když i další třídy a školy využijí možnost navštívit tuto expozici s komentovanou prohlídkou. Žáci a studenti tak mají možnost se zábavnou formou seznámit z exponáty, které předcházely dnešní technice. O tom, že se výstava setkává se zájmem nejen u studentů, svědčí i zápisy v naší návštěvní knize:
- Výstava je moc pěkná, jen ten čas tak rychle letí, hodně věcí si ještě pamatujeme, děkujeme.
- Krásná výstava. Zavzpomínali jsme při filmu.
- Tož konečně pořádná véstava, kde se možem vyblbnót.
- Chválím, konečně interaktivní výstava, vždy mi to tu chybělo.
- Den jsme si s holkama moc užily.
- Krásná výstava, s holkama jsme se pobavily.
- Přehlídku jsem si moc užil, ale nevěděl jsem, jak doplnit ingoust do psacího stroje.
- Je to nejlepší muzeum. Je to super! – 6. B
- Výstava je super! – 6. C
- Krása! Děkujeme. – 9.B