Březen 2017

4. března 2017 - Hanácké bál

V sobotu 4. března 2017 se na Sokolovně měli možnost sejít všichni příznivci folklóru a dobré zábavy na již několikátém ročníku tradičního Hanáckého bálu. V okázalé záplavě hanáckých krojů vynikli i krojovaní návštěvníci ze Slovácka. Zahájení proběhlo v klasickém duchu, kdy se všichni krojovaní předvedli při slavnostním nástupu a následně zazpívali neoficiální moravskou hymnu Moravo, Moravo, při níž všichni přítomní v sále povstali a ke zpěvu se připojili. Poté nastoupili nejmladší Hanáčci s pásmem Když jsem já byl malé chlapec a ukázali divákům, jak by se chrabře bránili, kdyby nás napadl Turek. V průběhu večera vystoupila také domácí Hanácká beseda se stejnojmennou taneční vsuvkou. O půlnoci pak zatančili všichni krojovaní neodmyslitelnou Moravskou besedu. K tanci hrála celý večer osvědčená dechová hudba Hanačka z Břestu a pro příznivce pop music kapela Hallo Band. Pro ty, jež si chtěli odpočinout a zazpívat si při dobrém vínku, hudla v pekle cimbálová muzika Dubina s primášem Luďkem Koutným. V improvizovaném Hanáckém šenku tekly lahodné moky proudem a Hanáci opět dokázali, že "me sme me, a že se nedáme".

Foto: http://h-svaca.rajce.idnes.cz/Hanacke_bal_2017_4._3._2017/


7. března - 26. května 2017 - Výstava T. G. Masaryk ve fotografii

V pondělí 7. března 2017 byla slavnostně otevřena výstava autorů Františka Riegla a Milana Zaorala s názvem T. G. Masaryk ve fotografii Jak už název napovídá, jedná se o expozici věnovanou našemu prvnímu prezidentu Osvoboditeli. Datum vernisáže bylo vybráno úmyslně, jelikož na tento den připadá výročí narození této osobnosti. V úvodu všechny přítomné přivítala ředitelka MěKS Hana Svačinová, která následně předala slovo Františku Rieglovi, který krátce pohovořil o významu tohoto počinu. Poděkování za připomenutí osobnosti T. G. M. i mladým generacím vyjádřil i starosta Jiří Šírek.
V rámci otevření výstavy zazněla i oblíbená „Tatíčkova“ píseň Teče voda, teče. Expozice je významným počinem, kde se může široká veřejnost, včetně školní mládeže, seznámit s reáliemi, fotografiemi a textiliemi vážícími se k osobě T. G. Masaryka, který zastává přední místo v historii našeho národa.
Výstavu můžete navštívit do 26. května 2017 v galerii VIC.


15. - 19. března 2017 - Divadelní Kojetín 2017

http://mekskojetin.cz/25-rocnik-rok-2017


26. března 2017 - Dětský karneval

V neděli 26. března 2017 se sál Sokolovny v Kojetíně proměnil v karnevalové rejdiště. Pro nejmenší návštěvníky byl připraven pestrý program. Ten po celou dobu zajišťovali slečna Eva a Radim Koráb. Vše začalo slavnostním defilé, kdy se na tanečním parketě, při Radeckého marši, předvedlo na dvě stě masek. Po krátkém seznámení a představení následovaly veselé a nápadité soutěže, za které byly děti náležitě odměněny. Pestrost masek, které řádily na parketě, byla opravdu nepřeberná. Návštěvníci mohli vidět víly, piráty, princezny, akční hrdiny, ba dokonce i postavy z Hvězdných válek. Kdo si chtěl odnést z dětského karnevalu památku, mohl se vyfotografovat v připraveném fotokoutku. Pro ty, co si chtěli svůj kostým vylepšit, byla k dispozici paní, ta malovala všemožné ornamenty a masky na obličej. Hojně navštěvovaný byl také bufet a Rákosníček s včelkou Májou, kteří nabízeli startovací průkazy o ceny. Po celou dobu karnevalu vládla rozverná a přátelská atmosféra a my doufáme, že karnevalové veselí si užili děti i  jejich rodiče.

Foto: http://h-svaca.rajce.idnes.cz/Detsky_karneval_Kojetin_2017_26.3.2017/