Červen 2016

Kojetínské kulturní léto 2016

S příchodem prázdnin a letních měsíců pro vás připravilo Městské kulturní středisko Kojetín již tradičně bohatý program. Letos obohatilo zaběhnuté akce o několik novinek a souhrnně je nazvalo jako Kojetínské kulturní léto. Přesto, že některé z nich proběhly již v červnu, větší část programu je pro vás připravena v průběhu července a srpna. A oč se vlastně jedná? Největší novinkou pro zájemce o kulturní akce je bezpochyby úspěšná realizace dlouho plánovaného letního kina. Během prázdnin budou mít návštěvníci možnost zhlédnout celkem sedm filmů, z toho pět určených pro dospělého diváka a dva pro děti. Podrobný seznam všech promítaných filmů si můžete nalistovat uvnitř tohoto čísla. Velké poděkování v tomto případě patří Ladislavu Polákovi, který obětoval mnoho svého volného času a poskytl nezbytnou techniku pro promítání.
Další akcí pořádanou Městským kulturním střediskem Kojetín je Kojetínské hudební léto. V předchozích letech tato „přehlídka“ hudebních uskupení navazovala na Kojetínské hody a probíhala v jednom týdnu. V letošním roce jsme se rozhodli onen týden hudby rozprostřít během průběhu celého léta. Přesto, že se nám tři skupiny představily již v červnu, a to konkrétně 8. června 2016 Základní umělecká škola Kojetín a následně 22. června 2016 dvě kapely - The Endorians a Arrhythmia, další vás na kojetínském náměstí již brzy čekají. Ve středu 13. července 2016 vystoupí pěvecký soubor Cantas pracující při MěKS Kojetín společně s hodonínskou country kapelou Countrio. Ve středu 27. července 2016 stráví příjemné pozdní odpoledne milovníci dechové hudby ve společnosti kapely Morkovčanka. Hudební léto završí v pátek 26. srpna 2016 rockový večer, jehož přesný program bude v nejbližší době doplněn.
Jednou z největších akcí, která se v našem městě v průběhu roku koná, jsou bezesporu Kojetínské hody. Letošní termín slavností připadá na 12. - 14. srpna 2016.
V pátek se na nádvoří Vzdělávacího a informačního centra Kojetín uskuteční již čtvrtý ročník Kojetínské kytary, na které vystoupí úspěšní kojetínští umělci. V sobotu 13. srpna se v Sokolovně setkají milovníci hry na harmoniku. Hlavní program nedělního dne bude tradičně probíhat na Masarykově náměstí. Během dopoledne se uskuteční Ječmínkova jízda králů za doprovodu dechové hudby Hanačka z Břestu, která se později představí v samostatném programu, starosta města předá hodové právo a vystoupí několik národopisných souborů se svými pásmy. V odpoledních hodinách proběhne soutěž v pojídání „pukačů“ a program završí vystoupení hned třech hudebních skupin - Ponožky pana Semtamťuka, Penzistor a Jelen. Zároveň od 14. hodiny bude na nádvoří Vzdělávacího a informačního centra k tanci a poslechu hrát cimbálová muzika Dubina.
Od 11. června 2016 je otevřena výstava obrazů z depozitáře kojetínského muzea s názvem Obrazy s příběhem, jejímž autorem je Milan Zahradník. Tuto výstava vystřídá výstava ukázek práce tvůrčí skupiny Signál 64 pracující pod MěKS Kojetín, jejíž slavnostní vernisáž proběhne v pátek 12. srpna 2016. Jako překvapení letošních hodů chystáme expozici s názvem Hrůzostrašné sklepení v prostorách pod budovou VIC na Masarykově náměstí. Doufáme, že tato expozice zatraktivní turistický ruch v našem městě a bude k potěše jak malým, tak i dospělým návštěvníkům. Tuto populárně-naučnou atrakci plánujeme postupně doplňovat a bude příchozím přístupná po celý rok.


13. června - 31. července 2016 - Výstava Obrazy s příběhem

Depozitář kojetínského muzea skrýval dlouhou řadu let umělecká díla různorodého charakteru. Mimo dokladů lidové kultury jeho výraznou část tvoří obrazárna, ve které se nachází na tři sta uměleckých děl. Výstava Obrazy s příběhem je pokusem o jakousi sondu, jenž má dát návštěvníkům možnost nahlédnout aspoň do části našeho obrazového fondu. Vystavovaná díla pochází z všemožných časových úseků, jejich autoři jsou různorodí, mnohdy neznámí, a také umělecké styly jednotlivých děl jsou rozmanité, i když se dá říci, že převažují realistické portréty z druhé poloviny 19. století.
Kojetínský muzejník Milan Zahradník, autor výstavy, se snažil o doložení těchto děl popiskami, které poukazují na příběh samotného díla, osobnosti na něm zachycené, či aspoň zajímavosti ze života autora obrazu. Návštěvníci se tak mohou setkat s příběhem arcibiskupa Kohna, který neunesl tíhu pronásledování pro jeho židovský původ a na nátlak papeže abdikoval. Zajímavý je i osud obrazu autora Oskara Pafky – Femina Satanus. Ten se dostal do našich sbírek jako konfiskát německých kolaborantů, kteří obraz původně zabavili židovské rodině. I když méně umělecký, přesto historicky pro Kojetín významný, je portrét neznámého muže z Kroměřížské ulice, kde je v plátně obrazu vražena střepina granátu rumunských vojsk, která v květnu 1945 bojovala o Kojetín. Záhadně působí portrét Marie Alžběty Šlesvicko-Holštýnské, rozené kněžny z Lichtenštejnu, jenž namaloval v roce 1739 F. A. Maichelbeck. Autor tohoto obrazu se podle dostupných pramenů věnoval hudbě, byl to německý varhaník, komponista, kapelník a skladatel, ale jako malíř se nikdy neproslavil, nebo autorovi aspoň tato okolnost není známa.
Expozice pamatuje také na významné kojetínské malíře a osoby s ním úzce spjaté. Své čestné místo zde nacházejí portréty Marie Gardavské, návrhy divadelních scén Vojtěcha Štolfy, zaniklé seníky akademického malíře Jana Sázela a v neposlední řadě zmizelý Kojetín zachycený štětcem malířského mistra Františka Forýtka.
Výstava Obrazy s příběhem bude otevřena do 31. července 2016 v galerii VIC na Masarykově náměstí v Kojetíně. Přijďte se podívat, a mimo jiné se dozvíte, jak kupříkladu pochodili Hanáci při audienci u císaře Františka Josefa I., nebo proč se hraběti Mórici Šándorovi říkalo „Ďábelský jezdec“.

         


8. června a 22. června 2016 - Kojetínské hudební léto v plném proudu

V letošním roce se rozhodlo MěKS Kojetín uspořádat tradiční hudební léto ne jen v týdnu  po hodovém víkendu, ale v průběhu letních měsíců června, července a srpna. Ve středu 8. června 2016 odstartovali tento hudební maratón žáci ZUŠ Kojetín. Program byl v pravdě pestrý. Vedle žesťového tria, klávesového tria, bubenického dua, tria a dokonce i septetu se předvedli v prvním bloku i zdatní sólisté. Diváci si mohli vychutnat skladby světových autorů jako například Chi-Mai od Ennia Moricconeho nebo Zámek v oblacích z muzikálu Bídníci. Bravurně byla provedena i píseň našeho klasického jazzového autora Jaroslava Ježka v podání žesťového kvinteta. V druhé části programu se předvedl posluchačům Malý dechový orchestr, se kterým si přítomní určitě rádi zazpívali známé lidovky. Dlužno podotknout, že kvalita tohoto dechové orchestru, pod vedením L. Žabenského rok od roku stoupá. Přemístěné pódium ještě nestihlo ani vychladnout, když se na něm o dva týdny později, ve středu 22. června 2016, představila nová vycházející hvězda, kojetínská rocková kapela The Endorians. Ta diváky zvedla z laviček především autorskými písněmi v podání podmanivé zpěvačky Sabiny Neoralové. Záhy následoval zlatý hřeb středečního večera v podobě vystoupení originálního hudebního seskupení čtyř violoncellistů a bubeníka s názvem Arrhythmia. Tato přerovská kapela dokázala, že klasické nástroje se dají využít i v odlišném žánru než je vážná hudba. V orchestrální úpravě zazněly skladby od Apocalypticy, Nirvany, Kabátů, Mettalicy a dalších interpretů. Součástí koncertu byly především skladby z nově vydaného hudebního nosiče s názvem Uncovered, které si mohli fanoušci zakoupit i v Kojetíně. Muzikanti z Arrhythmie hráli se zápalem, o čemž svědčily jejich roztřepené smyčce ke konci produkce a nadšené ovace diváků, kteří ocenili poctivou a výborně podanou hudbu z rukou vynikajících muzikantů.

Foto: http://h-svaca.rajce.idnes.cz/Kojetinske_hudebni_leto_2016_-_ZUS_Kojetin_8._6._2016/

Foto: http://h-svaca.rajce.idnes.cz/Kojetinske_hudebni_leto_2016_-_Arrhythmia_The_Endorians_22._6._2016/


15. června 2016 - Letní kino v provozu

Už v minulém roce MěKS koketovalo s myšlenkou otevření letního kina v prostorách nádvoří VIC.  Letos se tuto myšlenku podařilo dotáhnout do zdárného konce za vydatné pomoci a podpory Ladislava Poláka. Přes veškeré technické peripetie se nám podařilo v osudný den 15. června 2016 vypnout plátno, nažhavit projektor a nastavit spojovací kabel tak, aby obraz nebyl jenom fialový. Vůbec prvním filmem, který se letos v kině promítal bylo Léto s Monikou, kde v titulní roli zazářil Leo Horák. Hlavním zlatým hřebem večera měla ovšem být rádoby parodie Padesát odstínů černé, která měla karikovat film Padesát odstínů šedi. Už při výlepu propagačního baneru na vrata VIC, nastaly první problémy. Příchozí,  gramotní členové rómské komunity se po přelouskání textu plakátu značně rozhořčovali v domnění,  že se jedná o xenofobně orientovaný film. Na pravou míru vše naštěstí uvedla fundovaná pracovnice MěKS J. Látalová, která rozhořčené spoluobčany uklidnila, když jim sdělila, že se jedná o dokument ze života horníků na Ostravsku. Kéž by tomu opravdu tak bylo. Film byl celkově nudný, nedomyšlený a přes veškerou režijní i hereckou snahu o „humor“ působil křečovitě. Scény filmu nezachránily ani infantilní vulgarismy, kterými byl film prošpikovaný od začátku až do konce. Dá se říci, že v průběhu produkce se dalo na plátno dívat, jen když vypadl signál. Vyvrcholením filmu byl očekávaný závěr a pointa, která se nekonala. Produkce měla ovšem i svá pozitiva, dá se říci, že přítomní konečně docenili práci skupiny Signál 64 a také my jsme usoudili, že kdybychom promítali v tento večer pouze filmy Signálníků udělali bychom lépe. I když start byl opravdu neslavný, jsme rádi, že diváci vzali první produkci sportovně a i přes veškeré naše přesvědčování nechtěli, abychom jim vrátili vstupné. Se stoprocentní jistotou můžeme říci, že v letním kině letos a myslím si, že ani v budoucnu horší film již neuvidíte. Proto určitě příště přijďte, letní kino nabízí různorodé  žánry pro všechny věkové kategorie, na své si přijdou také nejmenší pro které je připraveno dětské letní kino.