Květen 2016

4. května 2016 - Muzejní výlet do Prahy

Ještě neuplynul ani týden od návštěvy u paní Hany Antlové v Bruntále, která nám věnovala do depozitáře kojetínského muzea cenné dokumenty z pozůstalosti Ludmily Mátlové-Uhrové, a už jsme byli pozváni paní Lenkou Růžičkovou do Prahy, kde jsme si měli vyzvednout hanácký kroj a další předměty pro naše kojetínské muzeum.
Advokátka Lenka Růžičková nás přivítala ve svojí vile v Praze i se svojí maminkou Zdenou Růžičkovou, která nám řekla podrobnější informace k darovaným předmětům.
Mimo kroje hanáckého, kyjovského a časti kroje veleckého byly mezi dary i hračky z období kolem druhé světové války, oděvní součástky z první poloviny dvacátého století a malovaná hanácká truhla ze začátku devatenáctého století.
Díky vzornému uložení se zachovaly textilie v neobyčejně dobrém stavu i přes jejich stáří. Tyto, především textilní artefakty, obohatí kojetínské muzeum a poslouží jako srovnávací materiál při studiu lidového oděvu na území Moravy.
Děkujeme Lence Růžičkové a její mamince Zdeně Růžičkové za to, že se rozhodly obohatit sbírky právě našeho muzea o tyto jedinečné předměty, a že i přes svůj dlouholetý život v Praze nezapomínají na rodnou Hanou.
V neposlední řadě patří poděkování Olze Odehnalové, která je dlouholetou rodinnou přítelkyní dárkyně a celou návštěvu spolu s předáním předmětů zprostředkovala.


17. května 2016 - Návštěva ze slovenské Senice

V úterý 17. května 2016 navštívila naše město delegace ze slovenského města Senica, se kterým postupně navazujeme partnerskou spolupráci. Po naší návštěvě v únoru letošního roku nám naši slovenští kolegové tuto návštěvu oplatili. Po přijetí na radnici jsme slovenským hostům ukázali některá místa v Kojetíně. Zajímala je nová sportovní hala, sokolská zahrada, koupaliště s nově vybudovaným sportovním zázemím, vzdělávací a informační centrum s muzeem nebo bývalá synagoga v Husově ulici. Dohodli jsme se na další spolupráci v oblasti sportu, kultury a volnočasových aktivit dětí a mládeže. Také proto se setkání kromě radních města zúčastnily ředitelky MěKS, DDM
a gymnázia. Primátor města Senica Branislav Grimm se svým náměstkem Jánem Hurbanem a naším kamarádem Pavlem Sixtou, který je dnes senickým občanem, ocenili rozvoj našeho města v oblasti sportu, kultury a dalších volnočasových aktivit a obdivovali velké možnosti, které svým občanům naše město může nabídnout. V mnohém je pro ně Kojetín inspirující, i když má Senica třikrát víc obyvatel a její fotbalisté hrají 1. slovenskou ligu.  Doufám, že naše spolupráce bude pokračovat i nadále a projeví se konkrétními akcemi.
Jiří Šírek

   


20. května 2016 - Prezident republiky Miloš Zeman navštívil Kojetín

V rámci návštěvy Olomouckého kraje navštívil naše město v pátek 20. května 2016 prezident České republiky Miloš Zeman. Byla to po devíti letech další návštěva hlavy státu v našem městě. Jak sám prezident řekl, je v Kojetíně již poněkolikáté, ve funkci prezidenta republiky však poprvé. Prezidenta doprovázel hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.
Návštěva měla dvě části – v té prvé se prezident setkal na radnici s členy rady města, tajemníkem MěÚ, zástupci policie, hasičů a významnými podnikateli. Byla to neformální debata, zahrnující některá palčivá současná témata, ale i běžné životní starosti.
Ve druhé části návštěvy se pan prezident přemístil na připravenou tribunu na Masarykově náměstí, kde proběhlo setkání s více než tisícovkou přítomných občanů Kojetína a okolních obcí. Zodpověděl několik dotazů a vyjádřil své názory na některé problémy města i naší země. Poté se podepsal do kroniky města, dekoroval prapor města prezidentskou stuhou a převzal dárek v podobě plodů Hané – 51,5% hruškovici a velký koláč z kojetínské pekárny se znakem našeho města. Na závěr poděkoval za přijetí i dárky, ocenil chování účastníků setkání, popřál přítomným vše dobré a slunce v duši a odejel i s doprovodem na poslední část návštěvy Olomouckého kraje, do Čech pod Kosířem.
Jiří Šírek, starosta města; foto: Jaroslav Kačírek

     

     


20. května 2016 - Posezení s cimbálovou muzikou Dubina

V pátek 20. května 2016 si přišli na své milovníci lidové hudby a dobré zábavy vůbec. V sále VIC se rozezněl cimbál, basa a samozřejmě i libozvučné housle. To vše v podání známé regionální cimbálové muziky Dubina, kterou vede primáš Luděk Koutný. Ten nás tentokrát mile překvapil a přivezl si s sebou dětský soubor Chropyňáček, který se pod jeho vedením umístil v roce 2015 na krásném 2. místě v celostátním kole lidových nástrojů Národní soutěže ZUŠ v Mikulově. Děti z Chropyňáčku zahrály a zazpívaly asi v půlhodinovém vstupu písničky z Hané, Slovácka a dalších koutů naší vlasti. Po vystoupení nejmenších, kteří sklidili zasloužené ovace, se celý večer nesl v přátelském
a uvolněném duchu.
Pořadatele potěšila nejen účast Kojetínských, ale také přítomnost návštěvníků ze širokého okolí. Pro hladové, žíznivé a tancem zmožené bylo v kavárně VIC připraveno bohaté občerstvení a lahodné moky všech druhů. Zábava trvala do ranních hodin a potvrdilo se tak, že lidová písnička, které mnozí předpovídali zánik už v první polovině 20. století, je stále živá a zaujímá nedílné místo v životě současného člověka.

 


27. května 2016 - Koncert Pavla Nováka

V pátek  27. května 2016 si MěKS Kojetín připravilo pro nejmenší posluchače koncert Pavla Nováka s názvem Řemeslo má zlaté dno. Asi v hodinovém pořadu poutavým způsobem seznámil známý zpěvák a bavič děti s různými druhy manuálních profesí. Na jevišti zazněly známé i méně známé tematické písničky. Děti si s chutí zazpívaly, dokonce i zatančily a dozvěděly se, že za poctivé řemeslo se nemusí nikdo stydět, protože kvalitního odborníka si všude váží a předcházejí si ho. Pavel Novák tak zábavnou formou motivoval nejmenší a přesvědčil je o tom, že řemeslo má opravdu zlaté dno a nepatří pouze do skanzenu nebo jako ukázka na jarmarcích a trzích. Snad tento koncert zažehne v malých návštěvnících pomyslný plamínek a v budoucnu se při výběru povolání přikloní k řemeslu, protože kvalitních a zručných odborníků pomalu, ale jistě v dnešní době kvapem ubývá.

   


27. května 2016 -Divadelní představení Hoří, má panenko!

V pátek 27. května 2016 zavítalo na sokolovnu Docela velké divadlo z Litvínova s inscenací Hoří, má panenko! Tato legendární komedie autorů Miloše Formana, Jaroslava Papouška a Ivana Passera, je divákům známá nejen z televizních obrazovek, ale i jako dramatický počin ochotnic z Křenovic, které s touto hrou před několika lety zahájily svou úspěšnou divadelní dráhu. Návštěvníci tak mohli porovnat výkony jak profesionálních, tak i amatérských herců. V hlavních rolích této inscenace se představili David Suchařípa, Josef Náhlovský a Jana Galinová, která je známá televizním divákům ze seriálu Ulice, kde vystupuje jako Miluše Urbanová, drbna a  kamarádka paní Nyklové. Jana Galinová se také nemalou mírou podílela na úpravě a inovaci scénáře ke zmiňované hře. Postavu Lojzíka Hanouska měl ztvárnit Pavel Nový, který bohužel ze zdravotních důvodů nepřijel, proto mu aspoň touto formou přejeme brzké uzdravení a návrat na divadelní prkna. Inscenace Hoří, má panenko! nabídla divákům chvíle plné humoru. Formanovský styl byl doplněn o zajímavé zápletky, které byly tvořeny s úmyslem nekopírovat doslova původní scénář. Děj byl zasazen do současné doby, což podtrhlo aktuálnost této hry, která ve své době pobuřovala nejen hasiče, ale i tehdejší politické pohlaváry a vůbec všechny, kteří se v ní poznali. Děkujeme litvínovským hercům za uvedení této komedie u nás a doufáme, že Hoří, má panenko! se v Kojetíně nehrálo naposledy.

    


29. května 2016 - Kácení kojecké májky

Že není májka jako májka o tom se přesvědčili diváci v neděli 29. května 2016 na nádvoří VIC v Kojetíně, kde si pro ně připravila divadelní skupina Mimoni krátkou, ale za to plodnou scénku ze života kojetínských menšin i většin. Kácení májky by proběhlo docela v klidu, kdyby si na ni nedělaly zálusk hned dvě etnické skupiny, a to vietnamští
a rómští spoluobčané. Do toho všeho se nachomýtli zloději, kteří šli původně krást železo, ale protože teď nejsou jeho výkupní ceny příznivé, dali přednost ztepilé kojecké májce. Naneštěstí byl jeden ze zlodějů těžce zraněn majitelem májky Bohušem a nepomohla mu ani odborná lékařská pomoc, která po odejmutí zbytečných orgánů usoudila, že je to případ pro doktora Bartáka. Napálené vietnamské gejši se dožadovaly své májky, kterou poctivě vykšeftovaly s Bohušem za desetilitrový demižón saké a byly značně rozhořčené, když místo ní viděly jenom prázdné místo. Vše vyřešili, ke spokojenosti všech, duchapřítomní zloději, kteří májku sice nepoctivě ukradli, ale za to poctivě namazali na chleba a rozdělili mezi přítomné. Bývalý majitel májky pan Bohuš Stejskal posléze konstatoval: „Zloděj, vietnamec, cigán, Koječák nebo hrdina, jsou jedna velká rodina.“ Na konec si všichni společně zapěli písničku s přáním, aby se v tomto čase, příští rok sešli zase.
Ty májko kojecká, což pak si tak hezká, že se dnes o tebe všeci peró?
Tradyjadydá, tradyjadydá, že se dnes o tebe všeci peró.
Jen ať se neperó, radši se najijó, já nésu stavěná pro hádání,
Tradyjadydá, tradyjadydá, já nésu stavěná pro hádání.
Tak my vám děkujem, májku dnes zapijem a za rok sejdem se zase tady!
Tradyjadydá, tradyjadydá a za rok sejdem se zase tady!

Foto na: http://h-svaca.rajce.idnes.cz/Kaceni_kojecke_majky_29.5.2016/