Listopad 2011

5. listopad 2011 - Cvičme v rytme (7)

Dopoledne plné pohybu bylo určeno pro všechny ženy a dívky, které od 9 hodin v kojetínské sokolovny absolvovaly sportovní maratón s názvem Cvičme v rytme (7). Sportovkyně si zacvičily Pilates s R Hlouškovou, Tae-Bo s M. A. Flejberkovou, Zumbu s J. Halířem a Bodyfroming s V. Janouškovou. Akce se opět setkala s vysokou návštěvností a spokojeností všech zúčastněných.


5. listopad 2011 - Přinďite na besedo!

Národopisný soubor Hanácká beseda opět po roce uspořádal Setkání bývalých i současných tanečníků a příznivců Hanácké besedy Kojetín. Setkání se uskutečnilo v sále Sokolovny Kojetín. K tanci a poslechu vyhrávala kapela Klapeto z Hranic a Jaroslav Přikryl z Kojetína. V programu vystoupily národopisné soubory: Sluníčko a Hanácká beseda.

11. listopad 2011 - Pekelná klubovka

V pátek 11. 11. 2011 se konala další z oblíbených pekelných klubovek s názvem Massive night. Na této klubovce v rytmu techno zahráli dj´s - Nois, Lucasch, Czida, Funsmaker a Torin.

12. listopad 2011 - "S písničkou se mládne"

Městské kulturní středisko Kojetín a pěvecký soubor Cantas zrealizovaly 2. ročník Setkání pěveckých souborů Kojetín 2011 "S písničkou se mládne", které se uskutečnilo v sále Sokolovny Kojetín v sobotu 12. listopadu 2011 od 13 hodin za účasti šesti pěveckých souborů: Entuziasté Přerov, Prima nota Gymnázium Kojetín, Pěvecký sbor Gymnázia J. Škody Přerov, Pěvecký sbor Smetana Hulín, Cantas MěKS Kojetín a Zesrandy Kroměříž.
Přerovská hudební společnost Entuziasté má za sebou již čtyřicet let své existence. Souborem prošla během uplynulých let celá řada známých muzikantů. Pro skupinu jsou charakteristické vícehlasy a početné obsazení.

Komorní sbor Prima nota působí na Gymnáziu Kojetín už několik let a většinu zpěváků tvoří děvčata. Lze říct, že činnost je tzv. kontinuální, to znamená, že plynule pokračuje bez z větších problémů s úbytkem hlasů odcházejících studentek maturitních ročníků. Vhledem k dojíždění členů sboru se činnost omezuje pouze na dobu školního vyučování, což není ideální a neumožňuje nacvičit program odpovídající třeba samostatnému celovečernímu vystoupení. Přesto se snažíme připravit v každém školním roce nový krátký program, který uplatníme při pravidelných akcích, jako jsou vánoční a veřejné akademie, předávání maturitních vysvědčení, popřípadě při jiné příležitosti, třeba takové, jako je dnešní „Přehlídka“. Hlavním smyslem ale je přilákat studenty k vícehlasému zpívání a inspirovat je k dalším činnostem v tomto oboru zájmové činnosti. Program je většinou složen ze skladeb z různých dob a stylů, takže se objeví vícehlasé úpravy lidových písní, hudba duchovní, spirituály i písně tzv. populární. Většinou a capella [akapela], ale také s instrumentálním doprovodem.

Pěvecký sbor Gymnázia Jakuba Škody Přerov vznikl v roce 2006. Zpěváky jsou převážně studenti gymnázia, jejichž počet se postupně rozrostl z původních 13ti na přibližně 45. Letos se však od sboru poprvé oddělilo přípravné oddělení pro nejmladší sboristy, v koncertním sboru tedy zbylo asi třicet pět zpěváků. Sbor se každoročně účastní mnoha soutěžních i nesoutěžních přehlídek. Jeho posledním velkým úspěchem bylo zlaté pásmo na Celostátní přehlídce středoškolských pěveckých sborů v Ostravě v dubnu 2011. Dále se sbor účastní např. soutěže Vánoční akordy v Ostravě, festivalu Opava cantat nebo soutěže Chrám i tvrz ve Vsetíně. Každoročně pořádá v Přerově několik koncertů a vystupuje na různých akcích školy. Letos v červnu natočil CD „Zpívej s námi dál“, které je jeho v pořadí už třetím diskem.

Smíšený pěvecký sbor Smetana Hulín od začátku jeho existence vede sbormistryně Lenka Polášková. Tento mladý sbor dnes čítá 39 členů a jeho repertoár tvoří desítky skladeb všech uměleckých směrů a slohových období. Zahrnuje díla duchovní hudby, úpravy lidových i populárních písní a spirituály. Ročně absolvuje kolem patnácti koncertů a vystoupení při významných příležitostech. V rámci spolupráce se sbory v dalších městech jako jsou Třinec, Moravské Budějovice, Bojkovice, Uherské Hradiště, Mödling u Vídně a další organizuje společné koncerty. Největšími úspěchy pěveckého sboru byl v roce 2002 zisk zlaté medaile a v roce 2004 stříbrné a zlaté medaile na mezinárodní soutěži MUNDI CANTAT (Svátky písní) v Olomouci.

Domácí pěvecký soubor Cantas pracuje pod hlavičkou MěKS Kojetín. Jeho historie sahá do roku 2002 - v té době působil v Kojetíně dětský pěvecký soubor Solasido Kojetín. Po koncertu pěveckého kroužku Solasido se nadchlo několik nadějných zpěváků z řad dospělých a na podzim roku 2002 vznikl pěvecký soubor pro mládež a dospělé s názvem Cantas. Zpočátku bylo mládežníků a dospělých jenom hrstka, ale brzy se soubor rozrostl. Tak začaly soubory Solasido a Cantas vystupovat společně. V současné době v souboru pracuje na třicet zpěvaček, které realizují každoročně dva koncerty v Kojetíně. Soubor zajíždí zpívat i do okolních obcí a měst. Pravidelně v době adventní jezdí členky souboru rozdávat radost a písničkou potěšit obyvatele domů se zvláštním režimem Strom života a Barborka v Kroměříži i Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Zborovicích. V červnu 2010 nazpívaly, natočily a vydaly v pořadí druhé CD s názvem "Dávno se známe...", které na stejnojmenném koncertě v Kojetíně pokřtil přerovský zpěvák Pavel Novák ml. Sbormistryní, vedoucí a hnacím motorem pěveckého souboru je Zuzana Zifčáková, která zároveň soubor doprovází hrou na klávesy. Dirigentskou taktovku drží Renata Vozková z Kroměříže.

Zesrandy, komorní pěvecké sdružení starších a pokročilých, bylo založeno na Gymnáziu Kroměříž v září 2005 nebo 2006. Původně jich bylo asi šest. Sešli se během Dne otevřených dveří, a aby „zabili čas“, dali pár tónů a rozhodli se jen tak „ze srandy“, že vystoupí na vánočním koncertu studentského sboru jako hosté. Konkurence studentského sboru byla veliká, nechtěli si udělat ostudu, proto přípravu na koncert brali velmi zodpovědně. Stihli nacvičit asi čtyři skladby, kladouce důraz na precizní hudební provedení jakož i na "dramatické ztvárnění zpívaných skladeb". Hitem sezony mezi studentským publikem se stala píseň "Sedlák, sedlák...", ve které spoluúčinkoval kolega tělocvikář (příjmením Sedlák) na skateboardu, nebo „Lollipop“ (Lízátko), při které si přišlo na své i mlsné obecenstvo, nebo svižná vánočně laděná píseň „Maria Panna krmí děťátko“, kterou většinou prokládáme imitací zvuků zvířat (pod odborným vedením veterinářů Zavřela a Frkala, členů pěveckého sdružení). Složení pěveckého tělesa je různorodé: od vysokoškolských studentů přes učitele nejrůznějších oborů, profesionální hasiče, oční lékařku, veterináře, zubaře až k ženám v domácnosti, mnohdy ještě kojící. Mnozí členové Zesrandy získali lásku ke sborovému zpěvu právě v studentském pěveckém sboru. Tím je přirozeně zaručena kontinuita hudebního života kroměřížské školy. Zkoušky Zesrandy probíhají jedenkrát týdně na Gymnáziu. Repertoár sboru tvoří lidové písně, klasické kusy, spirituály, melodie z muzikálů, něco z jazzové klasiky, prostě všechno, co je určeno pro čtyř až pětihlasé sborové těleso. Jak vznikl název souboru si dnes málokdo z původních šesti členů pamatuje, důležité je, že nynějších zhruba třicet zpěváků zpívá vesele i vážně, ale hlavně vždy s velkým nasazením.

Samotný závěr pěveckého setkání vyplnila lidová píseň "Ja-da, ja-da", kterou si premiérově, bez nácviku a společně zazpívaly všechny zúčastněné soubory. Po oficiální části následovalo posezení a volná zábava.
Pěvecký soubor Cantas při Městském kulturním středisku v Kojetíně, organizátor setkání, děkuje všem zúčastněným pěveckým souborů, sborům a seskupením, že neváhaly a přijaly pozvání a obohatily program setkání, koneckonců, bez nich by se přehlídka nekonala! Poděkování také patří všem divákům, kteří přišli pěvecké soubory podpořit a moderátorovi Kubovi Šírkovi. Všichni společně jsme prožili příjemně strávený den s písničkou a podařilo se nám naplnit motto "S písničkou se mládne". více foto na rajce.net


14. listopad 2011 - Přednáška - Pohodáři

V pondělí 14. listopadu se žáci a studenti kojetínských škol zúčastnili vzdělávacího pořadu „Guatemala - mayské poselství k 21. prosinci 2012“ pořádaného agenturou Pohodáři z Pelhřimova. Pohodáři tentokrát představili středoamerickou zemi, jež kdysi bývala domovem tajemných Mayů. Martin Dufek, cestovatel, spisovatel a zakladatel agentury Pohodáři v jedné osobě, který s několika přáteli celou výpravu absolvoval, celou dobu při promítání fotografií a videozáznamů podrobně informoval o místních památkách, legendách a zážitcích, které tam s ostatními prožil. Popsal zdejšího posvátného ptáka „quetzala“, obeznámil žáky s mayskou kulturou a nakonec vysvětlil, že proroctví o konci světa v roce 2012 snad není takové, jak se o něm všude píše.

16. listopad 2011 - Beseda v knihovně

Mezi největší akci knihovny v měsíci listopadu patřilo jistě setkání s pražskou spisovatelkou Petrou Braunovou. Petra Braunová se veřejnosti představila knížkou pro nejmenší čtenáře „Rošťák Oliver“, po které následovaly další tituly pro mladší i starší děti: „Neuvěřitelné září“, „Prázdniny za všechny prachy“ a „Borůvkové léto s Terezou“. Ocenění „Zlatá stuha“ se dočkala kniha „Česká služka aneb Byla jsem au - pair“, která také získala Cenu učitelů v celostátní anketě vyhlášené Národní knihovnou - SUK 2004. Později, tentokrát v anketě dětí SUK 2006, získala třetí místo kniha „Kuba nechce číst“ a v dalším roce opět třetí místo kniha „Ztraceni v čase“. Za svou knihu pro dospělé čtenáře „Pozorovatelka“, kterou vydala se spoluautorkou, hendikepovanou Leny Payerovou, získala Cenu učitelů SUK 2007 a výroční cenu nakladatelství Albatros. V roce 2011 jí vyšla další zajímavá kniha pro dospělé čtenáře - „Klub radostí dnešního dne“ o v nebezpečích při komunikaci na Facebooku a kniha pro děti „Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L.“ o chlapci, který svým nerozvážných chováním zapříčinil vážnou dopravní nehodu. Z besed, které se v knihovně s touto autorkou uskutečnily, jednoznačně vyplynulo, že Petra Braunová dětem dobře rozumí. Poutavé bylo její povídání a přímo excelentní čtení ukázek z knih, které dětem představovala. Hana Divilová


18. listopad 2011 - Screamers opět v Kojetíně

Tradičně v listopadu se v Kojetíně představila travesti skupina Screamers s novým pořadem. V sále Sokolovny tato populární skupina vystoupila v pátek 18. listopadu 2011 před zcela vyprodaným hledištěm. Screamers vystupovali se spoustou hvězd naší i světové populární hudby, které sami parodují a předvádějí ve svém programu. Zpěvačky, jako např. Bára Basiková, Ilona Czáková, Marcela Holanová, Heidi Janků, Petra Janů, Eva Pilarová a Hana Zagorová byly přítomny vystoupení skupiny a nejednou při zaznění svých skladeb se k programu připojily. Velkým zážitkem bylo vystoupení se skupinou Boney M. Skupina má šest členů, kteří ve svém vystoupení ztvárňují zpěvačky a zpěváky české a zahraniční populární hudby např. I. Czákovou, H. Vondráčkovou, H. Zagorovou, E. Pilarovou, H.Janků, D. Rolins, V. Špinarovou, C. Dione, T. Turner, Cher, J. Rusch, A. Pugačevovou a mnoho jiných.

19. listopad 2011 - Vypsaná fixa v Kojetíně

Sobota 19. listopadu 2011 byla v Kojetíně opět ve znamení hudby. Od 19 hodin probíhal v místní sokolovně koncert hudební skupiny Vypsaná Fixa v rámci jejího aktuálního turné k novému albu „Detaily“. Jako předkapela se koncertu zúčastnila brněnská formace Prasklá struna a mimo ni doplnili sestavu koncertu také pánové z Dark Gamballe a The Rest, které již kojetínské publikum dobře zná. Hudební program celé produkce trval zhruba do dvou hodin po půlnoci a jak účinkující kapely, tak i fanoušci si ho pořádně užili. Celková návštěvnost akce nakonec dosáhla úrovně cca 350 lidí.
Kojetínský koncert byl jedním z prvních koncertů v rámci „Detaily tour“ probíhajících na Moravě a současně také jedním z mála, které jsou plánovány v rozsahu spíše menších městech. Tento fakt vyplývá především ze skutečnosti, že Kojetínsko patří mezi velmi oblíbená „regionální pódia“ Vypsané Fixy.
Jménem pořadatelů bych chtěl prostřednictvím tohoto článku poděkovat ředitelce a ostatním pracovníkům Městského kulturního střediska v Kojetíně za všestrannou pomoc při přípravách akce. Samozřejmě bychom chtěli poděkovat také účinkujícím kapelám a konečně také všem fanouškům, kteří si koncert Vypsané Fixy a dalších kapel v Kojetíně nenechali ujít. Děkujeme a těšíme se zase někdy příště na shledanou a na slyšenou… Dominik Vlč
Tisková zpráva - Bůh je v Detailech. Pronikněte do další vrstvy města mezi lidi, kteří jsou sami, spolu nebo něco mezi tím, na jediný hromadě těsně vedle sebe na novém albu Vypsané fixy. Album Detaily vychází 6. října 2011. Od tohoto data šesti hodin ráno je možné album si stáhnout album na portále www.tmusic.cz, a to opět za cenu, kterou si určí sami fanoušci. Bude jen na nich, kolik skupině za album zaplatí. Odměnou jim pak může třeba být koncert zdarma, nový videoklip nebo internetové rádio, které by mohla Vypsaná fixa za vybranou částku začít provozovat. Po velmi zajímavé anglické zkušenosti se Vypsaná fixa rozhodla pro změnu a album natočila v tuzemských studiích Sono a Gui-tón. „Po Klenotu, který jsme v podstatě nahráli za deset dní v Londýně systémem tady a teď, jsme tentokrát novou desku vytvářeli trochu jinak. Jak se říká- „Bůh je v detailech“. No a my jsme se snažili najít toho našeho „boha“ mimo jiné taky v různých zvukových drobnostech, protože právě ta drobnost často dělá dobrou píseň.“ popisuje nahrávací proces zpěvák Márdi. Album opět produkoval Dušan Neuwerth, který s Vypsanou fixou spolupracoval už na dvou předchozích albech. Zvuk Vypsané fixy se rozhodl uchopit tentokrát trochu jinak. „Už z textů písní na demosnímku, který jsem od fixy dostal, vyplynulo, že hlavním tématem okolo kterého se příběhy písní točí, je sídliště. Zareagoval jsem na to společně s kapelou tak, že jsme do písní vytvořili a potom zapustili drobné špinavé zvuky a ruchy, protože i sídliště, které je plné lidí, je také plné hluku. Nehledali jsme ale v žádných zvukových bankách, všechno jsme vytvářeli na místě vlastní výrobou, hraním na cokoliv bylo po ruce nebo co kdo přinesl. Vlastně je to taková biodeska“, říká producent Dušan Neuwerth. Pilotním singlem alba Detaily je píseň Vše za 39, kterou už můžete slyšet v éteru rockových rádií. Videoklip k singlu natočil filmový, televizní a divadelní režisér s uměleckým jménem JQr. Dle jeho slov se pokusil videoklip natočit jako sen. Nebo jako hádanku. Každý si ho prý může uchopit a rozluštit po svém. Album Detaily vychází samozřejmě i na fyzickém nosiči. Možné je zakoupit jej zprvu jen na webových stránkách kapely později i běžné obchodní síti. Vypsaná fixa pokřtila své nové album Detaily 1. listopadu v pražském Paláci Akropolis. Koncertní křest odstartovalo „detailní“ turné po českých a moravských klubech.

20. listopad 2011 - Úspěch Hanácké scény Kojetín

Ve dnech 17. - 20. listopadu 2011 se konal ve Václavově, místní části Zábřehu na Moravě, 5. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů "O Václava z Václavova". Této přehlídky se zúčastnil i náš kojetínský soubor Hanácká scéna. Členové souboru vyjeli už v sobotu odpoledne a večer zhlédli představení Divadelního spolku Kroměříž "Báječná Anna". Sál praskal ve švech, hra měla velký úspěch a stala se nejúspěšnější inscenací v divácké soutěži. Chvíle našich ochotníků přišla v neděli dopoledne. Sál sice nepraskal ve švech, ale kojetínští hráli jako o život. A výsledek? Z celkem jedenácti soutěžních představení získal soubor čestné uznání za ztvárnění role Allana Felixe v inscenaci "Zahraj to znovu, Same" v podání našeho nadějného herce Milánka Ligače. Milánkovi všichni moc gratulujeme a držíme palce při jeho studiích herectví v Praze. Zároveň Divadelní soubor Hanácká scéna Kojetín děkuje všech ochotníkům z Václavova za velmi milé přijetí, přátelskou atmosféru a doufá i v pokračující vzájemnou spolupráci. Vždyť naši herci dokázali, že divadlo hrát chtějí, snad i "umí" a nemají se za co stydět. Ať žije a hraje kojetínská amatérská scéna.
vedoucí souboru Marie Němečková

23. listopad 2011 - Divadelní předplatné

V rámci „Divadelního předplatného aneb Neseďte doma - seďte v divadle!“ se ve středu 23. listopadu 2011 představil v pořadí třetí divadelní soubor. Tentokrát přijel z daleka, až ze samotné matičky měst - Prahy. Herci z Divadelního souboru Ty-já-tr - CO?! kojetínským předplatitelům představili drama autora Leo Birinskeho „Raskolnikov“. Téměř zapomenutá hra (asi 1912) podle Dostojevského Zločinu a trestu od tajemného židovského dramatika Lea Birinského byla objevena v Královské knihovně ve Stockholmu a je uváděna v české premiéře. Český překlad vytvořila roku 2007 Kateřina Bohadlová a umístila se s ním v užším finále Ceny Evalda Schorma. Inscenaci hraje v režii Radky Tesárkové pražský soubor Ty-já-tr (CO?!). Na festivalu FEMAD Poděbrady 2010 s Raskolnikovem získal cenu za nejlepší inscenaci, obě ceny za nejlepší herecké výkony a cenu divadelních klubů. Podle dobového kritika jde spíše o krimi než psycho, a přesto je hodno pozoru.

25. listopad - 18. prosinec 2011 - Výstava Betlémy

V pátek 25. listopadu 2011 byla v galerii Vzdělávacího a informačního centra v Kojetíně otevřena adventní výstava Betlémy. Na výstavě jsou vystaveny zapůjčené betlémy od obyvatel Kojetína a okolí - staré, staronové, ale i úplně moderní, betlémy papírové, keramické, dřevěné, háčkované, ale například i perníkové. Vystaven je i překrásný betlém z místního kostela nebo hanácký betlém z Polkovic. Organizátory této výstavy jsou členové Hasičského záchranného sboru Kojetín, kterým patří velké poděkování. Výstava bude otevřena denně (i o víkendech) od 9 do 11 a od 12 do 17 hodin do 18. prosince 2011.


25. listopad 2011 - Rozsvícení vánočního stromu

Chladné počasí neodradilo na stovky návštěvníků, kteří se přišli podívat v pátek 25. listopadu 2011 na Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí v Kojetíně. Pro děti i jejich rodiče byl připraven cca hodinový program sestavený z hudebních a divadelních vstupů. V programu zazněly vánoční písničky a koledy v podání dechového orchestru Základní umělecké školy Kojetín pod vedením Libora Žabenského a pěveckého souboru Cantas, který pracuje pod hlavičkou MěKS Kojetín. Bývalí i současní herci divadelního souboru Hanácká scéna Kojetín a herečky z divadelního spolku Smotaná hadice Křenovice zahráli divadelní pohádku Zamrzlík na motivy dnes už kultovní ruské pohádky Mrazík. Na náměstí si děti mohly vyrobit malé dárečky v pracovních dílnách, které si pro ně připravil DDM Kojetín. Do Kojetína zavítal i promotým Hitrádia Orion Olomouc. Hostesky tohoto rádia rozdávaly dárečky, perníčky, balónky a dětem malovaly na obličej. Rodiče mohli využít prodejního jarmarku k nákupu vánočních dárků nebo občerstvení. Dětem byl rozléván čaj zdarma. Na závěr se nad náměstím rozzářil ohňostroj. Akce se konala v rámci projektu Kojetín - Šťastný domov.