Září 2011

10. - 22. září 2011 - Evropský týden mobility

V minulém roce se město Kojetín podruhé zapojilo do celoevropské akce „Evropský týden mobility“ (dále jen ETM) a „Evropský den bez aut“, který se v Evropě konal už podeváté. Naše město se umístilo v české soutěži o „Nejlepší český ETM“ na třetím místě. První místo obdrželo město Havířov, druhé místo město Bystřice nad Pernštejnem.
ETM bylo pro letošní rok ve znamení celoevropského tématu „Alternativní doprava“. V týdnu od 10. do 22. září 2011 probíhaly jednotlivé akce věnující se tomuto tématu na všech školách, v kulturních domech, v domech s pečovatelskou službou ve spolupráci s podnikateli a občany.

Sobota 10. září 2011 - XI. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev „O pohár majitele pohřebního ústavu“
Na XI. ročník turnaje smíšených družstev ve volejbale s názvem „O pohár majitele pohřebního ústavu“ se sešlo symbolických jedenáct družstev volejbalových týmů. Systém turnaje byl kvůli hojnému počtu zúčastněných určen tak, že se hrálo ve třech skupinách (dvě po čtyřech a jedna po třech). Hrálo se systémem „každý s každým“ ve skupině, poté družstva na prvním a druhém místě v každé skupině postupovala do dvou semifinálových skupin a vítězové těchto skupin se utkali o celkové první místo. Družstva na druhých příčkách se utkala o třetí příčku a družstva na třetích místech se „poprala“ o místo páté.
Pořadí utkání bylo následující: 1. Gute smake (potřetí vítězové v historii turnaje), 2. Aquabely (loňští vítězové), 3. Papričky (Brno), 4. Kosťa ředitel Cirkusu (pravidelný účastník turnaje), 5. Kantoři z Míru (družstvo složené z učitelů ZŠ nám. Míru Kojetín), 6. Spolu jsme ještě nehráli (Kojetín), 7. - 11. Peddy (Kojetín), GMG Zlín, Bylo nás šest (Kojetín), Milf (Kojetín), Košík team (Kojetín).
- 70 účastníků

Pondělí 12. a 19 září 2011 - Zumba s Gabrielou
V současné době nejpopulárnější cvičení ve světě - Zumba samozřejmě láká i kojetínské cvičenky a cvičence.
V rámci ETM si mohli všichni, kteří holdojí tomuto sportu, protáhnout svá těla v sále Vzdělávacího a informačního centra v Kojetíně pod vedením Gabriely Matouškové.
- 40 účastníků

Úterý 13. září 2011 - Den cvičení - jóga a pilátes
Úterý patřilo opět sportu - v malé tělocvičně na sokolovně se sešli vyznavači očistného cvičení jóga s prvky tai-chi, které profesionálně vede Alena Flegelová z Přerova a v sále Vzdělávacího a informačního centra si zacvičily ženy a dívky na protahovacím a zdravotním cvičení pilátes pod vedením Moniky Parákové.
- 40 účastníků


Středa 14. září 2011 - S humorem na cestách
Besedu o knihách českých cestovatelů, s úsměvnými ukázkami jejich zážitků z cest s názvem „S humorem na cestách“, si připravily pracovnice Městské knihovny MěKS Kojetín ve spolupráci s Charitou Kojetín. Beseda byla určena pro seniory, kteří dochází do Centra denních služeb pro seniory.
- 10 účastníků

Středa 14. září 2011 - Cestování s pohádkovou babičkou
Hádanky, básničky, pohádky, soutěže na téma cestování i poznávání dopravních prostředků to vše se objevilo na zábavném odpoledni - Cestování s pohádkovou babičkou ve víceúčelové klubovně Centra sociálních služeb v Kojetíně. Tuto akci uspořádala Městská knihovna MěKS Kojetín ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Kojetín pro seniory, jejich vnoučata a rodiny s dětmi. Pracovnice knihovny připravily pro děti k poslechu pohádky „O popelářském voze“ a „O červeném autíčku“ a několik soutěží spojených s daným tématem. Pracovnice centra měly ještě připraveny pro děti sportovní disciplíny a vědomostní soutěže např. chůze na chůdách, soutěž v házení míčkem, chytání rybiček, skládání puzzle, tvoření pohádek z obrázků apod., za které byly odměněny drobnými cenami.
- 20 účastníků

Středa 14. a 21. září 2011 - Zumba s Denisou
O středách se opět cvičilo v latinskoamerických rytmech na zumbě s Denisou Kopřivíkovou z Prostějova.
- 30 účastníků

Čtvrtek 15. září 2011 - Dnes jedu do práce na kole
Na tento den byla vyhlášena akce s názvem „Dnes jedu do práce na kole“. Do této akce se zapojily všechny pracovnice Městského kulturního střediska Kojetín - ze středisek Sokolovny a Vzdělávacího a informačního centra, které přijely do práce na jízdních kolech.
- 6 pracovnic MěKS Kojetín

Čtvrtek 15. a 22. září 2011 - Štíhlá a fit s Radkou
Čtvrtky patřily opět cvičenkám, které chtějí být štíhlé a fit a zacvičily si společně s Radkou Michálkovou.
- 15 účastníků

Pátek 16. září 2011 - Alternativní doprava - Se starostou na kole, s místostarostkou na dračí lodi
Stěžejní akcí kojetínského týdne mobility byla bezesporu páteční akce se starostou Jiřím Šírkem a místostarostkou Ilonou Kapounovou. Všichni účastníci se sešli na kojetínské loděnici, kde je přivítal starosta Jiří Šírek. V úvodu akce předal Jiří Šírek hasičům z požární stanice Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Kojetín nový zdravotnický přístroj - defibrilátor. Přístroj hasiči na místě předvedli v názorné ukázce, kdy figuranta zahrál sám starosta. Poté byli účastnici seznámeni s cyklistickou trasou, která vedla lesními i polními cestami Včelínem, kolem Bezměrova a Postoupek do Kroměříže, zpáteční cesta směřovala z Kroměříže po obslužných cestách kolem dálnice do kojetínské loděnice. Bohužel se v loděnici sešli pouze cyklisté, zájemců o dračí loď bylo minimum a z těchto důvodů musela být projížďka na dračí lodi zrušena. Výletníci na kolech vyrazili dle instrukcí Jiřího Stava a Elišky Izsové na trasu, cílem se stala kroměřížská vodní elektrárna, kde byla předem domluvena prohlídka s odborným výkladem. Po návratu do loděnice čekolo všechny zúčastněné občerstvení a se zpěvy za doprovodu harmonikáře Milana Zahradníka se všichni rozloučili. Krásné počasí, sporotní duch a dobrá nálada doprovázely účastníky po celou dobu výletu.
- 70 účastníků více foto na rajce.netSobota 17. září 2011 - Sjíždění Moravy od Bolelouce do Kojetína
Top zážitkem bylo sobotní sjíždění řeky Moravy od Bolelouce do Kojetína. Na loděnici se sešlo celkem 26 od dětí po seniory. Leopold Ptáček starší odvezl tranzitem lodě a David Juřen vodychtivé vodáky autobusem pod jez v Bolelouci, kde výletníci nasedli na dvě pramice a pět kánoí. Pro některé to byl první kontakt s kanoistikou. Posádky se tvořily až na místě, dle zkušeností zúčastněných. Pod vedením Petra Válka a Jardy Kačírka (vicemistrů světa veteránů v dračích lodích) kojetínská flotila proplula bez problémů, až na drobné kolize, zaviněné nízkou hladinou vody, zejména na začátku trasy. Odměnou všem byl nevšední zážitek z plavby, zejména soutok Bečvy a Moravy, plavba úsekem Moravy zvaným Břehule byla nádherná. Zbyl i čas na krátkou zastávku na sluncem ozářené kamínkové pláži a koupání. Jízda od lobodického mostu po klidné hladině Moravy byla skvělým završením výletu, který zdárně skončil na loděnici v Kojetíně. A na úplný závěr každý účastník obdržel pamětní list a medaili.
- 26 účastníků více foto na rajce.netPondělí 19. září 2011 - Soutěžní odpoledne pro všechny seniory
Centrum sociálních služeb Kojetín si v rámci Evropského týdne mobility připravilo akci „Soutěžní odpoledne“ pro všechny seniory, zdravotně postižené občany a děti ze znevýhodněného sociálního prostředí. Daná akce byla zahájena ve 14 hodin v kulturních místnostech na domech s pečovatelskou službou (DPS) Dr. E. Beneše, J. Peštuky a 6. května. Pro účastníky byly připraveny soutěže o věcné ceny i malé občerstvení. Pro seniory a zdravotně postižené občany byly připraveny různé soutěže, nejen na procvičení paměti (např. obrázkové poznávání květin, znalostní soutěž město - jméno), ale i na procvičení jemné motoriky (např. rychlostní navlékání korálků). Pro děti byly připraveny šipky, chytání rybiček, střílení do koše a skládání puzzle. I přes nepříznivé počasí se všem soutěžní odpoledne moc líbilo, všude panovala výborná nálada, což dokazuje 44 účastníků.

Středa 21. září 2011 - Seminář Line dance s Lucky While
Středeční seminář country taneční skupiny Lucky While nabízel výuku tanečních kroků a sestav populární americké Line dance. Line dancing znamená tancování v řadách na (moderní, nejen americkou) country hudbu. Tanečníci tancují sami (a přesto v davu) nebo v případě Couple dance, v páru, předem naučenou sestavu jednoduchých krokových variací. Když chce někdo tancovat line dance, musí umět jen tři věci: chodit, vědět, která strana je levá a která pravá a počítat do osmi - to vše členové naší country skupiny umí a přítomné popřípadě doučili.
- 30 účastníků

Čtvrtek 22. září 2011 - Pohádka Sindibádova dobrodružství
Městské kulturní středisko Kojetín ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Kojetín si pro prarodiče, rodiče a jejich vnuky a vnučky připravilo loutkovou a hranou pohádku „Sindibádova dobrodružství“. Danou pohádku pro všechny zúčastněné zahrálo Divadlo Koráb z Brna ve Víceúčelové klubovně centra. Pohádka se velmi líbila jak dětem, tak dospělým, především díky používání různých efektů, dekorací, zpívání a zapojování diváků do hry. Na pohádku se přišlo podívat 17 dospělých a 7 dětí.

Čtvrtek 22. září 2011 - Stezka pro pět smyslů
V rámci Evropského týdne mobility uspořádal Dům dětí a mládeže Kojetín pro děti od druhých do pátých tříd kojetínských škol akci s názvem Stezka pro pět smyslů. Každá třída splnila pět úkolů. Děti poznávaly ukryté chutě v miskách a naslouchaly zvukům hudebních nástrojů. Zbystřily zrak i pozornost při pátrání po předmětech, které zmizely z místa. Přivoněly si k voňavým i zapáchajícím pytlíkům s potravinami a hádaly, jaké předměty drží v rukou za zády. Navíc si připomněly, že 22. září 2011 se „oslavuje“ Den bez aut. Všechny třídy přišly pěšky na Střelnici v Kojetíně a podpořily tak hlavní myšlenku tohoto dne.

Pátek 23. září 2011 - Divadelní představení Baletky - Klouzák Postoloprty
Divadelní představení Baletky představili v kojetínské Sokolovně severočeští buchaři - divadelní spolek Klouzák z Postoloprt v rámci divadelního předplatného "Neseďte doma - seďte v divadle!". Jednalo se o černou komedii autorky Astrid Saalbachové. Hra nebyla pouze o baletu a o baletkách. Seznámili jsme se s různě starými ženami, které měly různé osudy, které se setkaly na hodině tance...
- 60 diváků

Sobota 24. září 2011 - Alternative massive night
V rámci týdne mobility se nezapomnělo ani na tenagery. V sobotu se právě pro tuto generaci konala pekelná techno klubovka s názvem Alternative massive night v suterénu sokolovny. Na gramíky zahráli DJ´s Torin, Funsmaker, Luis, Lenzy, Ramires a Marcus.
- 30 účastníků

Úterý 27. září 2011 - Kolečkiáda
Kojetínský týden mobility byl ukončen akcí Domu dětí a mládeže Kojetín s názvem Kolečkiáda. Akce se konala na prostranství před stadionem Morava.