Červen 2011

3. června 2011 - Vítání léta

na tradiční akci s názvem Vítání léta přivítal na nádvoří VIC všechny děti i rodiče moderátor akce Milan Ligač. Tuto akci každoročně připravuje Městské kulturní středisko v Kojetíně (letos byla akce zařazena do projektu Kojetín, šťastný domov), které s dětmi chce oslavit jejich velký svátek a taky konečně přivítat léto a sluníčko. Připraven byl bohatý program složený převážně z tanečních vystoupení, ale také se zpívalo, muzicírovalo a na závěr na děti čekalo velké překvapení.
Program odstartovaly nejmenší děti z Mateřské školy Kojetín z oddělení Pastelek. Představil se také dechový orchestr Základní umělecké školy Kojetín, mažoretky Sokola Kojetín, folklórní kroužek Sluníčko a taneční skupina Kvítko. Na mexickou notu všechny přítomné přivedla kojetínská skupina Lucky While.
A protože měly děti velký svátek, tak bylo pro ně na závěr dne připraveno velké překvapení. Herci z Divadelního spolku Kroměříž do Kojetína zavítali s pohádkou s názvem Čáry Báby Cotkytle.
Městské kulturní středisko Kojetín, organizátor akce, děkuje všem účinkujícím, kteří na nádvoří Vzdělávacího a informačního centra
v Kojetíně ukázali, co všechno kojetínské děti, ale i dospělí, dokáží a bylo se opravdu na co dívat. Poděkování patří všem divákům za podporu, Milanu Ligačovi za moderování, Zdeňku Novákovi za ozvučení akce a holkám z kultury.
Letošní léto jsme přivítali s dobrou náladou a sluníčko se na nás bude určitě celé letní prázdniny jen usmívat.
3. června 2011 - Hanácká scéna

se rozjeli členové divadelního souboru Hanácká scéna do Lobodic, kde v místním kulturním domě zahráli komedii Woody Allena „Zahraj to znovu, Same“. Děkujeme všem divákům za podporu a vřelé přijetí.

11. června 2011 - Hanácká beseda

se národopisný soubor Hanácká beseda Kojetín prezentoval na Hodech v Bezměrově. Členové souboru zatancovali tance - Varšavěnka a Dódlebská.


13. června 2011 - Výstava Josefa Bíbra

byla otevřena výstava z díla člena tvůrčí skupiny Signál 64 Josefa Bíbra (80. výročí narození). Jméno Josefa (Jožky) Bíbra je neodmyslitelně spojeno s tvůrčí skupinou Signál 64, mezi jejíž zakládající členy patří. Narodil se 4. července 1931 v Kojetíně. Základy uměleckého vzdělání získal na Škole uměleckých řemesel v Brně, pracoval jako výtvarník a grafik v Prostějově a Přerově. Josef Bíbr se zapojil na kulturního života města Kojetína. V září roku 1960 založil při Osvětové besedě v Kojetíně výtvarný kroužek, který vedl až do roku 1970. Od poloviny padesátých let 20. století spolupracoval s vynikajícím fotografem Svatoplukem Spáčilem. Tato spolupráce vyústila v roce 1964 ve vznik tvůrčí skupiny, která si dala název Signál 64 a působí v Kojetíně a okolí dodnes. První výstava prací členů této skupina byla zahájena 25. dubna 1965. Na činnosti a práci tvůrčí skupiny Signál 64 se Josef Bíbr podílel jednak jako malíř (vystavoval obrazy) a také jako výtvarník a grafik filmového studia Signál 64 (vzpomeňme filmy Láska nebeská, Léto s Monikou, Chtíč, Májové leporelo, Bonyboy, Když byla Haná rozkévaná a další). Těžištěm tvorby Josefa Bíbra byla grafika a to hlavně grafika užitá (obálky publikací, plakáty, letáky, pozvánky, podnikové odznaky a znaky). Tvořil technikou litografie, linorytu, sítotisku a monotypu. Jeho drobná grafika je zajímavá jak námětem, tak také barevností. Dílo nás zaujme svou členitostí a rozmanitostí. Josef Bíbr – malíř hledá náměty nejen v Kojetíně a jeho okolí, ale jezdí za nimi do přírody, do Beskyd, na jižní Moravu. Je fascinován hrou světla a stínu. Používá techniku kresby, akvarelu, pastelu, tempery, oleje. Jeho obrazy zachycují prchavou krásu okamžiku, mají však také hodnotu dokumentační (mizející Kojetín - nová výstavba). Vystavoval v Kojetíně, Brně, Chropyni, Hranicích, Přerově a Prostějově. Josef Bíbr zemřel 16. května 1992 ve věku 61 let.
Výstava byla otevřena do 29. července 2011.

 

17. června 2011 - Koncert Cantas

roztočil Hudební kolotoč v místní sokolovně pěvecký soubor Cantas. V programu zaznělo cca 20 písní, které členky soubory v trojhlasech zazpívaly pod vedením Zuzany Zifčákové, která je i hudebně doprovázela. Dirigentskou taktovku držela pevně v rukou Renata Vozková z Kroměříže. Jako milého hosta si tentokrát členky na koncert přizvaly známou prostějovsko-brněnsko-kojetínskou kapelu Něco Mezi, která letní hudební kolotoč roztočila v rytmech ska.17. - 18. června 2011 - Božkov fest

Mezi mnohými jinými kulturními událostmi a svátky přineslo letošní léto na Kojetínsku mj. i páté pokračování hudebního festivalu Božkov Fest. Od dob, kdy se tradice této akce začínala pozvolna utvářet, se mnohé změnilo, ale nemějte strach. Tak hluboko do historie tento článek nepůjde…
Božkov Fest 2011 probíhal poprvé v historii jakožto dvoudenní akce, konkrétně v pátek a v sobotu 17. - 18. června v areálu Střelnice v Kojetíně. Mezi účinkujícími opět nechyběly milé stálice festivalu, kapely Bethrayer či Imodium, které jako jediné doposud nevynechaly ani jeden jediný ročník akce. Na festivalovém pódiu přitom samozřejmě nebyly samy. Během obou dnů a obou večerů je doplnily hudební skupiny: Vypsaná Fixa, Škwor, Dark Gamballe, JSTN, My Wave, Segment, Bumbrlíci z Pomerančové Zahrady, D.U.Bmusic, Ad Libitum, NSOS, Ginger, Dement Punk či zpěvačka Anna K. s kapelou. Bylo se zkrátka na co dívat…, tedy lépe řečeno: Bylo co poslouchat…
Výše vstupného se oproti minulému ročníku neměnila a návštěvnost festivalu byla i letos rekordní - hudební víkend si nenechalo ujít něco přes 1200 lidí. Největší obavy měli pořadatelé, jako ostatně každý rok, z případného vytrvalého deště. Naštěstí, ročník 2011 lze do festivalové kroniky zapsat jako povedený nakonec právě i z pohledu panujícího počasí.
Nuže, závěrem tohoto krátkého článku by se slušelo alespoň krátce poděkovat, a to nejen tomu již zmiňovanému počasí.
Jako pořadatelé Božkov Festu bychom tedy touto cestou rádi poděkovali všem veřejným i soukromým subjektům, které naši akci finančně či věcně podpořily (jejich seznam lze nalézt na www.bozkovfest.cz). Děkujeme také všem přátelům a kamarádům našeho sportovního klubu „Rudých Koníků“, že nám pomohli ať už hlavou, ať už rukama k tomu, že festival mohl opět proběhnout na tak kvalitní úrovni a přitom v tolik rodinné atmosféře. A děkujeme samozřejmě také a především vám, naši milí návštěvníci, děkujeme, že jste již po páté pomohli udržet božkovskou hudební tradici v Kojetíně, že jste nám již popáté dokázali přinést ten hřejivý pocit, že měsíce příprav mají svůj smysl. Děkujeme, že jako správní Moraváci umíte hodně pít a dlouho bdít…
za Rudy Koně D. Vlč
 


 

25. června 2011 - Smotaná hadice Křenovice

V sobotu se v kojetínské sokolovně představil divadelní spolek Smotaná hadice Křenovice se svou zbrusu novou divadelní komedií Křenovické mlýny z vojenského prostředí. Jedná se o divadelní hru na motivy pražského divadla Sklep, jež byla napsána na motivy jednoho z prvních dramat Václava Havla a Karla Bryndy Život před sebou. Děj je zasazen do doby tvrdého socialismu a do prostředí vojenských kasáren někde v útvaru ČSLA. Toto absurdní komediální drama se ale nevěnuje jenom kritice minulého režimu a všeobecné přetvářce v nesmyslném kolosu lidové armády - obsahuje například i nadčasové otázky, jako je nedostatek osobní cti, konflikt zodpovědnosti člověka vůči sobě a ostatním, touha po uznání větší než smrt a další. To vše navíc v ženském obsazení získává lehký nadhled a metaforičnost.